Praktiske oplysninger om Lind Plejecenter

Her læser du om forskellige emner, som du måske får brug for i forbindelse med din indflytning.

I forbindelse med din indflytning, afholder vi en samtale med dig og din familie samt personalet. Samtalen foregår på Lind Plejecenter, og har karakter af en forventningsafstemning.

Vi opfordrer til, at indflytning af møbler sker dagen før du kommer, så du føler dig velkommen.

Under mere info kan du læse om forskellige emner, som du kan få gavn af i forbindelse med din indflytning.

Lejlighederne lejes ud af boligforeningen "Fruehøjgård", og der kommer brev om indskud, husleje, ansøgning til boligstøtte m.m. Betaling af lejligheden foregår fra den 1. eller 15. i en måned.  Få yderligere oplysninger ved at kontakte Fruehøjgaard.

Når du flytter ind på Lind Plejecenter vil du få udleveret en brochure "Velkommen ny beboer og familie" hvor du kan læse om de ting, du kan få brug for i forbindelse med indflytning. Hvis du gerne vil have "Velkommen ny beboer og familie" tilsendt er du er velkommen til at sende en mail til Gundi Halfmann.

Lind Plejecenter har en aftale med praktiserende læge Ida Veng-Christensen, Lægerne i Lind om vejledning og rådgivning af personalet på centeret. 

Du kan vælge Ida Veng-Christensen som din egen læge.


Kontaktperson og centerleder/gruppeleder deltager i samtalen

I forbindelse med din indflytning holder vi en samtale med dig og din familie, det bliver i løbet af de første 14 dage. Indholdet af samtalen er med fokus på det liv, du som beboer gerne vil leve på plejecenteret og her træffer vi konkrete aftaler om dagligdagen og dit behov for hjælp. 

Ved samtalen taler vi om fremtiden og eventuelle bekymringer, en flytning medfører for jer som familie.
Vi vil spørge ind til jeres livshistorie, og håber, at I vil være behjælpelig med at fortælle/skrive livshistorien ned. Interesser, erfaringer, værdier og vaner er vigtige pejlemærker i dagligdagen, for at vi kan tilrettelægge en pleje der har afsæt i dit levede liv.

Tablets - dokumentation - CURA

Personalet bruger en elektronisk journal, CURA, dette er et dokumentationsredskab, derfor vil du se personalet gå rundt med en tablet. Du kan altid bede om aktindsigt og læse det, der er skrevet i din journal

For at gøre kontakten mellem dig/din familie og personalet så let som muligt, opfordrer vi til at købe en kalender som kontaktredskab mellem jer.

 

 

 


Kig indenfor på Lind Plejecenter

Se videoen, hvor sygeplejerske Lene Holmberg Andersen fortæller om Lind Plejecenter.

Kontaktinfo

Lind Plejecenter
Gadegårdsvej 121
Lind
7400 Herning

Tlf.: 96288750

Gundi Halfmann
Centerleder
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail