Projekter på Lind Plejecenter

Her kan du læse om projekterne på Lind Plejecenter. Nederst på siden kan du se de aktuelle billeder.

Levebo køkken

Duften af nybagte boller og af flæskesteg i ovnen, er en realitet på Lind Plejecenter.
Madlavningen er en vigtig del af hverdagslivet på plejecenteret og derfor har vi etableret nye køkkener i hver boenhed på Lind Plejecenter. Vi nyder nu duften af nylavet mad, som fylder i alle bo enheder.

Eden principper
På Lind Plejecenter arbejder vi med de principper, som ligger i The Eden Alternative, som er en alternativ omsorgsterapi.
Her er det beboernes ønsker og behov, som kommer i første række og bestemmer hverdagen.
Det betyder, at vi arbejder henimod en hjemlig atmosfære, med børn på besøg, man kan holde dyr, passe grønne planter eller gå tur i en fantastisk have med masser af små hyggelige oaser.
Vi vil gøre alt for at modgå ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. 

Vision
Vores vision er, at være et åbent plejecenter og visionen harmonerer helt i tråd med Eden tankegangen, derfor er det vores ønske at blive et registreret  Eden hjem.

Varmeundersøgelse
At blive registret kræver, at vi indsamler viden og data, for at kunne beskrive virkningen efterhånden. Derfor har vi sendt spørgeskemaer ud til beboerne, familierne samt personalet.
Vi bearbejder svarene og undersøger, hvordan vi kan blive bedre til at arbejde med værdierne.
Der ligger et stort arbejde i, at ændre en kultur fra institution til hjem.

Netværk
Når vi bliver registreret, bliver vi automatisk en del af både et dansk og et internationalt netværk af plejehjem.

Støtte fra
Registreringen som Eden hjem kræver desuden involvering og støtte fra politikere, forvaltningen, chefen, Ældreråd, Seniorråd, medarbejdere, beboere og deres familier.
Alle parter har udvist stor interesse og opbakning i Eden arbejdet.

Eden registrering den 6. juni 2019
Vi har været undervejs siden 2014, hvor vi har arbejdet på at blive et åbent plejecenter. Vi har samarbejdet med lokalsamfundet, frivillige, skoler, børnehaver, foreninger og forretninger.
Samtidig med har vi arbejdet målrettet med Eden missionen, for at forbedre oplevelsen af trivsel og velvære hos beboerne og deres familier.

Livet er værd at leve på Lind Plejecenter
Vi har og vil have evigt fokus på, at livet er værd at leve.
Et meningsfyldt hverdagsliv for alle beboerne. 

Du kan læse mere om Eden filosofien her.


                              

Hvem er vi:
Skolebørn fra Lind skole besøger Lind Plejecenter. Det er 3. og 5. kl. som besøger udvalgte ældre.

Hvornår:
Fastlagte ugedage onsdage og torsdage i tidsrummet 10-11.

Hvad er vi:
Eleverne planlægger uge for uge, hvordan beboerne kan forkæles. Elever og ældre bliver gensidige forkælelsesmakkere. Eleverne finder egnede ting, der kan dele og berige beboerne med. Vi slutter altid af med fællessang og synger sange fra den danske sangskat.

Hvorfor:
Det er i fællesskaber vi bliver til. Ved hjælp af relationer mellem generationer og meningsbærende indhold, oplever børnene og beboerne at få og have værdi og gøre en forskel.
Beboerne ser frem til disse besøg hver uge, og glæder sig over at være sammen med "deres børn", og eleverne virker engagerede og glade.

HeartWork:
Begyndte i 2015 som et samarbejde mellem Lind skole og Lind Plejecenter. Belinda Hornshøj er stifter af HeartWork, som er en social økonomisk virksomhed.
HeartWork har indgået en 2 årig samarbejdsaftale med Herning kommune, hvor vi vidensdeler og udvikler samarbejdet omkring åben skole og åbent plejehjem.


Vi har vundet en Innovations pris, fordi vi er igang med at skabe et samlingspunkt i Lind for alle borgere og i et samarbejde med lokale naboer. Kommunaldirektør Erik Hattens betegner projektet som en social investering, der skaber relationer og mening for mennesker. Du kan se filmklip om relationer i linket nedenunder.

Se uddraget fra TV2.

Det handler om relationer siger Relations psykolog Jørgen Rønsholdt.


 

Kontaktinfo

Lind Plejecenter
Gadegårdsvej 121
Lind
7400 Herning

Tlf.: 96288750

Gundi Halfmann
Centerleder
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail