Projekter på Lind Plejecenter

Her kan du læse om projekterne på Lind Plejecenter. Nederst på siden kan du se de aktuelle billeder.

The Eden Alternative hvad er det?

Eden principper
På Lind Plejecenter arbejder vi med de principper, som ligger i The Eden Alternative, som er en alternativ omsorgsterapi.
Her er det beboernes ønsker og behov, som kommer i første række og bestemmer hverdagen.
Det betyder, at vi arbejder henimod en hjemlig atmosfære, med børn på besøg, man kan holde dyr, passe grønne planter eller gå tur i en fantastisk have med masser af små hyggelige oaser.
Vi vil gøre alt for at modgå ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. 

Vision
Vores vision er, at være et åbent plejecenter og visionen harmonerer helt i tråd med Eden tankegangen, derfor er det vores ønske at blive et registreret  Eden hjem.

Varmeundersøgelse
At blive registret kræver, at vi indsamler viden og data, for at kunne beskrive virkningen efterhånden. Derfor har vi sendt spørgeskemaer ud til beboerne, familierne samt personalet.
Vi bearbejder svarene og undersøger, hvordan vi kan blive bedre til at arbejde med værdierne.
Der ligger et stort arbejde i, at ændre en kultur fra institution til hjem.

Netværk
Når vi bliver registreret, bliver vi automatisk en del af både et dansk og et internationalt netværk af plejehjem.

Støtte fra
Registreringen som Eden hjem kræver desuden involvering og støtte fra politikere, forvaltningen, chefen, Ældreråd, Seniorråd, medarbejdere, beboere og deres familier.
Alle parter har udvist stor interesse og opbakning i Eden arbejdet.

Eden registrering den 6. juni 2019
Vi har været undervejs siden 2014, hvor vi har arbejdet på at blive et åbent plejecenter. Vi har samarbejdet med lokalsamfundet, frivillige, skoler, børnehaver, foreninger og forretninger.
Samtidig med har vi arbejdet målrettet med Eden missionen, for at forbedre oplevelsen af trivsel og velvære hos beboerne og deres familier.

Livet er værd at leve på Lind Plejecenter
Vi har og vil have evigt fokus på, at livet er værd at leve.
Et meningsfyldt hverdagsliv for alle beboerne. 

Du kan læse mere om Eden filosofien her.