Til ansøgere og medarbejdere

Er du vores nye medarbejder? Her kan du læse om, hvad du kan forvente, samt lidt om hvad vi forventer af dig

Linds bedste arbejdsplads

Vi ønsker at være Linds bedste arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde.
Samarbejde og gensidig respekt har stor betydning for os.
Derfor arbejder vi på:

 • Imødekommenhed - alle skal føle sig velkommen på Lind Plejecenter
 • Imødekomme medarbejders ønsker - utraditionelle løsninger
 • Medarbejdere inddrages i beslutninger og processer
 • Intro og oplæring i arbejdsindhold og faglige standarder og metoder
 • E - learning et introforløb for nye medarbejdere
 • Kompetenceudvikling og spændende udfordringer i arbejdet
 • Kender og arbejder efter de forventninger, vi har til hinanden
 • Møder på arbejde med godt humør og arbejder med kulturen
 • Være åben og ærlig
 • Acceptere hinandens handlemåder og fælles mål
 • Lytte til beboeren og hinanden
 • Give nødvendig viden og information videre
 • "Undre os" og stille spørgsmål
 • Give og modtage positiv og negativ kritik
 • Vi hygger os sammen med beboerne
 • Tydelige retningslinjer