Til ansøgere og medarbejdere

Er du vores nye medarbejder? Her kan du læse om, hvad du kan forvente, samt lidt om hvad vi forventer af dig

Det åbne plejecenter

På Lind Plejecenter har vi et helt særligt fokus på at beboerne oplever en god hverdag hver dag.

Derfor har Lind Plejecenter siden 2014 arbejdet på at være et "åbent plejecenter" - vi samarbejder med lokalsamfundet, frivillige, skoler, børnehaver, foreninger for at blive en del af lokalsamfundet.
Vi vil gerne at lokalsamfundet er aktive i opgaverne på Lind Plejecenter.


Udover det "åbne plejecenter" arbejder vi henimod The Eden Alternative, som er en alternativ omsorgsfilosofi. Visionen her at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Derfor vil vi forbedre oplevelsen af trivsel og velvære hos beboerne og familierne.
Det betyder, at vi konstant har fokus på de gode aktiviteter og fællesskaber, hvor alle involverede deltager og trives i hverdagslivets facetter. Vi har blandt andet ugentlige besøg af skolebørn, frivillige, naboer og venskabskredsens medlemmer.

Desuden har vi en fantastisk have med rigtig mange små hyggelige oaser, som vi ynder at benytte sammen med beboerne.

Vi synes, at det er sjovt at finde løsninger med mange forskellige mennesker.

Linds bedste arbejdsplads

Vi ønsker at være Linds bedste arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde.
Samarbejde og gensidig respekt har stor betydning for os.
Derfor arbejder vi på:

 • Imødekommenhed - alle skal føle sig velkommen på Lind Plejecenter
 • Imødekomme medarbejders ønsker - utraditionelle løsninger
 • Medarbejdere inddrages i beslutninger og processer
 • Intro og oplæring i arbejdsindhold og faglige standarder og metoder
 • E - learning et introforløb for nye medarbejdere
 • Kompetenceudvikling og spændende udfordringer i arbejdet
 • Kender og arbejder efter de forventninger, vi har til hinanden
 • Møder på arbejde med godt humør og arbejder med kulturen
 • Være åben og ærlig
 • Acceptere hinandens handlemåder og fælles mål
 • Lytte til beboeren og hinanden
 • Give nødvendig viden og information videre
 • "Undre os" og stille spørgsmål
 • Give og modtage positiv og negativ kritik
 • Vi hygger os sammen med beboerne
 • Tydelige retningslinjer

Strategier vi arbejder efter

De ældre borgere skal kunne leve et godt liv med den nødvendige pleje, omsorg og mulighed for at bestemme mest muligt selv, derfor har Herning Kommune udarbejdet strategier for Værdighed, Demens og Pårørende.

Strategierne er udarbejdet i samarbejde med:

 • Borgere og pårørende
 • Ældresagen og andre lokale interesseorganisationer
 • Senior og Ældreråd
 • Ansatte i Sundhed og Ældre

 

Du kan læse om Demensstrategien her:

Du kan læse om Værdighedsstrategien her:

Du kan læse om Pårørende strategien her:

 

Grøn smiley fra Arbejdstilsynet

Vi har orden på vores arbejdsmiljø og har fået en grøn smiley.

Arbejdstilsynet var på uanmeldt besøg på Lind Plejecenter, for at kontrollere arbejdsmiljøet for personalet.

Arbejdsmiljøet er helt i top og derfor får Lind Plejecenter en grøn smiley, som er den allerbedste score.