Øvrige plejecentre

Her kan du se andre plejecentre i Herning Kommune, som du kan vælge at bo i.

Herning Kommune har driftsaftale med Danske Diakonhjem i forhold til tre plejecentre:

Derud over er der to friplejehjem i Herning Kommune, nemlig:

Fast tilknyttet læge

På Højbo er der aftale Dorte Hagesen, Lægerne i Sunds om vejledning og rådgivning af personale på centret. Du kan vælge denne læge som din egen læge.

På Ørnhøj Friplejehjem er der aftale med Kresten Hansen, Boelskifte, Aasborg og Hansen. 


Se mere om fast tilknyttet læge på plejecentre.

Du kan få mere information om disse ved at se på Danske Diakonhjem.