Frivillige og pårørende på Rosenlundcentret

Her kan du læse om støttevennekredsen, de frivillige og beboer-pårørende-gruppen. Du kan læse om Bussens Venner.

Frivillige

Vi har nogle frivillige som kommer og går tur med vores beboere hver onsdag kl. 15.

Andre hjælper os med bussen, både som chauffør og medhjælper.

Bussens venner

Bussens venner er en bestyrelse med medlemmer, som står for vores fælles bus. Vi deler bussen med Toftebo og Lind.

Det koster 50 kr. at være medlem om året.
Der er generalforsamling i april måned.

Formand er Svend Bülow 52404006.

Beboer- og pårørendegruppen

Rådet skal have "fingeren på pulsen" vedrørende det daglige liv.

Rådet skal høres om udfaldet ved embedslægebesøg og kommunal besøg.

Rådet består af beboere, pårørende, medarbejdere leder og repræsentant for ældrerådet.

Der afholdes 4 årlige møder.  

Referat fra beboer pårørenderådsmøde den 2. oktober 2019.

1. Referatet fra sidste møde.

Godkendt

2. Aktiviteter busture mm. v/Martine

Martine var syg, Else kom med et forslag om, at de med bussen kunne besøge et traktormuseum. Der var et stort ønske om at besøge et traktor museum. 
Der var et stort ønske om at komme til Østerskovgaard til jul.

3. Kontrol rapport fra egenkontrol den 17. 
september var i orden.

Vi fik en flot "smiley" som hænger i solstuen.

4. Nyt fra ældrerådet

Mads fortalte, at et enigt byråd havde fremlagt den nye plejeboligplan frem
mod 2025. Her er det planen, at Rosenlund skal udbygges med 10-20 pladser. De er med i anden etape, som er de sidste i rækken frem mod 2025. Ældrerådet arbejder stadig på, at det kan blive gratis at tage bussen
i Herning kommune.

5. Nyt fra Else

Der er lige hængt nye malerier op, de bliver hængende til januar 2020.

6. Evt.

Det blev besluttet, at diabetiker fra 1. november får dessert med sukker, men i mindre mængder, dette praktiseres de fleste steder i dag.

Julehygge med beboer og pårørende bliver 28. november kl. 19.00. I hører
nærmere.

Næste møde bliver 18. december 2019 kl. 13.00.


  Sidst i november afholdes et julearrangement for beboere og pårørende. Her fortælles om, hvad vi har lavet i årets løb. Ved dette arrangement, opfordres de pårørende til at hjælpe beboerne med at få pyntet til jul på stuerne.

Se beboer-pårørende nyt under Nyheder.

Bussens Venner

Bussens venner er en bestyrelse med medlemmer, som står for vores fælles bus. Vi deler bussen med Toftebo og Lind.

Det koster 50 kr. at være medlem om året. Der er generalforsamling i april måned.

Formand Kai Fredsø Pedersen tlf. 97 16 82 16.

Kontaktinfo

Rosenlund Centret
Sydgaden 8
Snejbjerg
7400 Herning

Tlf.: 96285555

Ulla Kristensen
Centerleder
Tlf.: 96285564
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail