Frivillige og pårørende på Rosenlundcentret

Her kan du læse om støttevennekredsen, de frivillige og beboer-pårørende-gruppen. Du kan læse om Bussens Venner.

Referat fra 2. oktober 2019

Referat fra beboer pårørenderådsmøde den 2. oktober 2019.

1. Referatet fra sidste møde.

Godkendt

2. Aktiviteter busture mm. v/Martine

Martine var syg, Else kom med et forslag om, at de med bussen kunne besøge et traktormuseum. Der var et stort ønske om at besøge et traktor museum. 
Der var et stort ønske om at komme til Østerskovgaard til jul.

3. Kontrol rapport fra egenkontrol den 17. 
september var i orden.

Vi fik en flot "smiley" som hænger i solstuen.

4. Nyt fra ældrerådet

Mads fortalte, at et enigt byråd havde fremlagt den nye plejeboligplan frem
mod 2025. Her er det planen, at Rosenlund skal udbygges med 10-20 pladser. De er med i anden etape, som er de sidste i rækken frem mod 2025. Ældrerådet arbejder stadig på, at det kan blive gratis at tage bussen
i Herning kommune.

5. Nyt fra Else

Der er lige hængt nye malerier op, de bliver hængende til januar 2020.

6. Evt.

Det blev besluttet, at diabetiker fra 1. november får dessert med sukker, men i mindre mængder, dette praktiseres de fleste steder i dag.

Julehygge med beboer og pårørende bliver 28. november kl. 19.00. I hører
nærmere.

Næste møde bliver 18. december 2019 kl. 13.00.