Aktiviteter på Søglimt

Her kan du se mere om arrangementer og aktiviteter på Søglimt.

I løbet af året sker der mange ting på Søglimt.

Arrangementer

Vi holder forskellige arrangementer som:

  • Forårsfest.
  • Kartoflens dag med fælles spisning.
  • Motionsdag sammen med Aktivcentret.
  • Høstfest med fælles spisning.
  • Mortensaften med fælles spisning i caféen.
  • Julefrokost med fælles spisning.

Faste aktiviteter

Vi har mange aktiviteter, der ligger på forskellige dage i løbet af ugen.

Formiddag:
Vi hygger i Solstuen med at læse nyheder, så vi kan følge med i, hvad der sker rundt omkring os.

Skubbehold:

Frivillige kommer og går tur med de beboere, som har lyst til at komme med.


2. og 4. tirsdag er der bankospil i caféen og hygge med kaffe og kage

 

1. og 3. tirsdag er der gudstjeneste - se under "Kirken"


Hver 2. onsdag er der brunch på hver afdeling. 

Her er der plads til til snak og hygge og mulighed fro, at beboerne kan kan komme med ønsker og forslag til hverdagen.

Om eftermiddagen kommer der frivillige og cykler ture med 1 - 2 beboer på vores rickshaw.


Om formiddagen kommer vores besøgshund og den ejer på besøg i Solstuen.

Der kommer også frivillige og cykler med 1 - 2 beboere på vores rickshaw


Formiddagstur ud i det blå.

Her tager vi vores bus og kører ud og ser os omkring. Det kan være til steder, hvor beboerne tidligere har boet eller har anden relation til.


1. og 3. tirsdag i måneden er der gudstjeneste i caféen på Søglimt kl. 14:30. 
Der er fælles kaffe bagefter.

Hver søndag kommer der frivillige, som følger de beboere der ønsker at komme til gudstjeneste i Sunds Kirke.


Bussen er indkøbt i 2017 for fondsmidler, medlemskontingenter, gaver fra private borgere i Sunds, Ilskov og Simmelkær, samt reklamer på  bussen fra lokale erhvervsdrivende.

Søglimtbussen ejes af Plejecenter Søglimt og driften afholdes af "Bestyrelsen for Søglimtbussen", som financierer de løbende omkostninger via medlemmernes årlige kontingent, indtægter fra reklamer samt indbetalinger for kørsel med bussen. 
Bussen har plads til 8 passagerer samt chaufføren. Den er udstyret med automatisk lift og foruden passagersæderne er der lovpligtige bespændings muligheder til 3 - 4 kørestole.

Bussen kan benyttes af beboere på Søglimt samt bruger af daghjemmet på Aktivcenter Søglimt.
For at benytte bussen, kræves det et årligt personligt medlemsskab. 
Årligt kontingent er 100 kr. og gælder i perioden 1. juni 2018 til 31. maj 2019

For medlemsskab kontaktes: 

Aktivcentret Søglimt på tlf. 96 28 55 11 i åbningstiden eller

Erik Nørgaard på tlf. 21 28 61 69.

Bestilling af bussen sker ved henvendelse til:
Holger Skovbjerg på tlf. 97 14 30 69 eller 20 86 30 69.

Startgebyr er 50 kr. Derefter 1 kr. pr. kørt kilometer.

Bestyrelsen for Søglimtbussen stiller i det omfang, det er muligt, en chauffør til rådighed. 
Der er mulighed for at blive godkendt som chauffør, også som pårørende. Du skal så gennemgå en vejledning i brug af bussen og af sikkerheds foranstaltninger i forhold til kørsel med kørestole.
Der kræves kun almindelig kørekort, for at køre bussen.

Henvend dig til Holger Skovbjerg på tlf. 97 14 30 69 eller 20 86 30 69.
Betaling af chauffør er 25 kr. for hver påbegyndt time (fra 2. time) eller fuld forplejning.


 

Kontaktinfo

Plejecenter Søglimt
Nørrevang 30
7451 Sunds

Tlf.: 96285500

Gerd Bang Madsen
Centerleder
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail