Nyheder og aktiviteter på Søglimt

Her kan du se mere om arrangementer og aktiviteter på Søglimt.

Søglimtbussen

Bussen er indkøbt i 2017 for fondsmidler, medlemskontingenter, gaver fra private borgere i Sunds, Ilskov og Simmelkær, samt reklamer på  bussen fra lokale erhvervsdrivende.

Søglimtbussen ejes af Plejecenter Søglimt og driften afholdes af "Bestyrelsen for Søglimtbussen", som financierer de løbende omkostninger via medlemmernes årlige kontingent, indtægter fra reklamer samt indbetalinger for kørsel med bussen. 
Bussen har plads til 8 passagerer samt chaufføren. Den er udstyret med automatisk lift og foruden passagersæderne er der lovpligtige bespændings muligheder til 3 - 4 kørestole.

Bussen kan benyttes af beboere på Søglimt samt bruger af daghjemmet på Aktivcenter Søglimt.
For at benytte bussen, kræves det et årligt personligt medlemsskab. 
Årligt kontingent er 100 kr. og gælder i perioden 1. juni 2018 til 31. maj 2019

For medlemsskab kontaktes: 

Aktivcentret Søglimt på tlf. 96 28 55 11 i åbningstiden eller

Erik Nørgaard på tlf. 21 28 61 69.

Bestilling af bussen sker ved henvendelse til:
Holger Skovbjerg på tlf. 97 14 30 69 eller 20 86 30 69.

Startgebyr er 50 kr. Derefter 1 kr. pr. kørt kilometer.

Bestyrelsen for Søglimtbussen stiller i det omfang, det er muligt, en chauffør til rådighed. 
Der er mulighed for at blive godkendt som chauffør, også som pårørende. Du skal så gennemgå en vejledning i brug af bussen og af sikkerheds foranstaltninger i forhold til kørsel med kørestole.
Der kræves kun almindelig kørekort, for at køre bussen.

Henvend dig til Holger Skovbjerg på tlf. 97 14 30 69 eller 20 86 30 69.
Betaling af chauffør er 25 kr. for hver påbegyndt time (fra 2. time) eller fuld forplejning.