Nyhedsbreve fra Søglimt

Her kan du læse nye som gamle nyhedsbreve fra ledelsen på Søglimt

Når vi sender et nyhedsbrev ud, kan det være med vigtige oplysninger til jer som pårørende.
Det kan også være om sjove oplevelser, vi har haft i huset, eller ture vi har være på sammen med jeres kære. 

Nyheder fra Søglimt sommeren 2021

Nu er sommerens ferieafvikling ved at være aftagende.
Det har været en særdeles udfordrende sommer pga. personalemæssige udfordringer. Der skal lyde stor tak til vores faste medarbejdere, som har taget et sejt træk for at få løst udfordringerne.
Vi håber stadig at kunne rekruttere flere uddannede personaler, så vi kan få lidt mere ro på den front.
Så jeg håber, I fortsat vil være forstående overfor vores udfordringer. Jeg kan kun sige, at vores faste personale gør alt hvad de kan, for at beboerne ikke skal opleve disse udfordringer.

Projekt "mere hjemlighed på plejehjem"

Vi vil sammen med flere plejecentre i Herning Kommune, søge midler fra en ny pulje i Sundhedsstyrelsen.
Puljen hedder "Mere hjemlighed på plejehjem".

Der kan søges til:

 • Midler til etablering, indretning og nytænkning af opholdsrum og fællesområder uden for den private bolig. Det kan eksempelvis være sansestuer, mindre hyggekroge, aktivitets- / hobbyrum, hyggelige gangarealer, musikrum, rumdelere, orangeri, legepladser, sansehaver mv.
 • Midler til at afdække og understøtte borgernes ønsker og behov i forbindelse med at skabe en følelse af hjemlighed.
 • Midler til at understøtte plejepersonalets arbejde med at skabe og understøtte hjemlige omgivelser for borgere og deres pårørende, fx i form af kompetenceudvikling for relevante medarbejdere og ledere.
 • Midler til gennemførelse af projektet, herunder projektledelse, implementering, egen evaluering, honorering af relevante fagpersoner og konsulenter mv.
 • Midler til udvikling og implementering af metoder, arbejdsgange og redskaber samt øvrigt relevant materiale herunder eksempelvis formidling og layout af materiale

Dette er jo en fantastisk mulighed for at kunne gennemføre nogle af de tanker, vi har omkring Søglimt. I den forbindelse vil jeg gerne høre fra jer, som kommer i huset.
Hvad gør I, jer af tanker om Søglimt. Hvor tænker I, at der kan arbejdes med at skabe hjemlige omgivelser, eller er der noget i savner.
Hvordan kan vi øge mulighederne for, at det føles som et hjem, for alle som kommer på Søglimt?
Jeg vil være taknemmelig for at få jeres input med. Uden den er muligheden for, at ramme ved siden af målskiven stor.

Samtidig taler vi med vores beboer om, hvad de kunne gå og savne eller hvad de gør sig af tanker om hjemlighed. Hvad er det, som skaber følelsen af et hjem.
Alt hvad der betyder noget for dem i forhold til, at Søglimt skal føles som et hjem frem for en institution.
Jeg skal allerede have indsendt noget på skrift til september, så hvis I har ideer og input, vil jeg gerne have dem hurtigst muligt.

Nyt angående Søglimt bussen:

Der skal nu betales med mobilepay, når man skal betale for medlemskab og ture med bussen.
Mobilepay nummer er 562880.
I praksis betyder det, at vi ikke skal have så mange kontanter mellem hænderne, men det betyder samtidig, at I som pårørende skal hjælpe med at få betalt, idet de fleste beboere ikke har mobilepay.

Når beboerne har været med på tur, ligges der en billet ind i beboerens skab. Når I ser sådan en billet, vil vi gerne I hjælper med at betale og skriver på billetten, hvilken dato den er betalt. Billetpris er 30 kr. pr. tur.

Det er også muligt som pårørende at låne bussen. Der betales for antal kørte km.
Du skal dog have et "kursus" i at fastspænde kørestole, inden du kan låne bussen. Det kræver kun almindelig kørekort at køre bussen.
Ønsker du at booke bussen, skal du tage kontakt til Holger Skovbjerg på tlf. 20863069. Holger sørger også for, at I får et kursus i fastspænding af kørestole.

Husk at komme med til vores sensommerfest - tilmelding senest den 20. august.

Det var alt for denne gang.
 
Med venlig hilsen

Gerd Bang Madsen
Centerleder


Sommer hilsen fra Søglimt


Sommeren er over os og derfor afvikles der ferie. I vil derfor møde ukendte ansigter, når i kommer på besøg på Søglimt, idet vi har flere ferieafløsere inde.
Vi er, som i resten af kommunen, ramt af de udfordringer der er med at rekruttere uddannet fast personale, men vi fortsætter kampen og skal nok komme i mål.

Jeg håber I vil være tålmodige og hjælpe de nye medarbejdere med at føle sig velkomne i huset. I det gode samarbejde mellem medarbejdere, beboerne og pårørende får vi de bedste resultater.

Rundt omkring i afdelingerne vil I se, at jeg har været i gang med forskellige fysiske forandringer. Der er fjernet ting og hængt nye billeder op, (samtale billeder), som allerede har givet meget snak på de afdelingerne, hvor de er kommet frem.
Det er virkelig rørende, hvor godt forandringen er modtaget af beboerne.
Vi er ikke i mål med de fysiske forandringer, men dog på vej.

Angående aktiviteter så er det "gennemsnitlige" aktivitetsprogram følgende:

Mandag:
Kl. 10:15 - Avisoplæsning i solstuen B 1. sal
Kl. 14:30 - Skubbehold (hver anden mandag, på skift i blokkene)

Tirsdag:
Kl. 10:30 - Sang og hygge i solstuen B 1.sal
Kl. 14:30 - Gudstjeneste i cafeen (1. og 3. tirsdag i måneden)

Onsdag:
Kl. 14:30 - Cykeltur (på skift mellem afdelingerne)

Torsdag:
Kl. 10:30 - Besøgshund, solstuen b 1.sal
Kl. 10:30 - Cykeltur (på skift mellem afdelingerne)
Kl. 15:00 - Røde kors hygger i solstuen i B. stuen

Fredag:
Kl. 09:30 - Køretur ud i det blå, bustur ud af huset, på skift mellem afdelingerne

Gudstjeneste søndag
Der er mulighed for, at beboerne kan komme til gudstjeneste i kirken på søndage.
Hvis der er beboere som gerne vil med, er der frivillige der gerne hjælper med at tage dem med over i kirken.

Ovenstående er en oversigt over de aktiviteter der er i hverdagene. Der er selvfølgelig variationer hen over ugerne, nogle ting kommer til, andre ting falder væk, men dette er grundtrækkene.
Derudover holder vi brunch med beboerne ca. hver anden onsdag. Her bruger vi ekstra lang tid på at sidde sammen og hygge os i fællesskaberne ude i afdelingerne.

Fokus her i huset er stadig det gode samarbejde mellem medarbejderne, jer og vores kære beboer. Samtidig arbejder vi også på at højne fagligheden i takt med, at samarbejdet mellem hinanden og tværfaglige samarbejdspartnere vokser.

Jeg vil med denne lille hilsen ønske jer alle en rigtig god sommer, og håber I vil komme og gå en tur med jeres kære, hvis det kan lade sig gøre.
Vores have trænger til at blive brugt og få lidt liv, og hvis der er nogen derude, der savner havearbejde, skal i blot sige til, så kan vi sagtens finde gode opgaver i haven :-)


Kærlig hilsen

Gerd Bang Madsen
Centerleder


Kære pårørende!

Fredag den 28. maj får vi besøg af 10 unge mennesker fra Husby Efterskole. De vil spille en lille koncert ude i haven kl. 15:30.

Pårørende er velkomne til at komme og være med til dette udendørs arrangement.

Med venlig hilsen

Gerd Bang Madsen
Centerleder


Kære alle

Nu er foråret endelig på vej, der er forandring i luften.

Her på Søglimt sker der også forandringer. Vi er ved at ansætte nye medarbejdere. Vi har gennem en længere periode været underbemandet, men nu ser det ud til, at det lykkes for os at rekruttere gode medarbejdere. Samtidig er der medarbejdere, der er rejst og derfor vil I komme til, at møde en del nye ansigter her i huset i løbet af de kommende par måneder.

De to afdelings ledere Malene (A-siden) og Lisbeth (B-siden) er ved få lært beboer og medarbejder at kende, og de er ved at danne sig et overblik over de steder, hvor vi med fordel kan udvikle os. Forandring sker ikke over natten, men I skal vide at, vi er på vej, og ser allerede nu at der sker små forandringer.

Vi er ligeledes begyndt at åbne lidt op for flere aktiviteter. Vi tripper lidt for at få lov til at åbne helt op for huset, men vi forventer det kommer i løbet af maj. Når huset åbnes helt, kommer der også gang i aktivitetscenteret igen, og det giver i sig selv mere liv til huset.

De faste aktiviteter der allerede er i gang er:

Aktivitetsoversigt
Uge dag Aktiviteter
Mandag Formiddag: Nyhedsoplæsning i solstuen
Skubbehold, frivillige kommer og går tur med dem, der har lyst (opstart i løbet af maj)
Tirsdag

Formiddag: kreative sysler og hygge i solstuen
1. og 3. tirsdag i måneden er der gudstjeneste i caféen, med efterfølgende kirkekaffe.
2. og 4. tirsdag er der banke (når aktivitetscentret må åbne igen)

Onsdag

Hver 2. onsdag er der brunch med beboerne afdelingsvis, her er der plads til snak og hygge, og mulighed for at beboerne kan komme med ønsker og forslag til hverdagen.
Eftermiddag: Cykeltur - frivillige kommer og cykler med 1-2 beboer.

Torsdag Formiddag: Besøgshund i solstuen
  Formiddag: Cykeltur - frivillige kommer og cykler med 1-2 beboere
Fredag Formiddage: Ud i det blå, bustur ud af huset 

Ovenstående er nogle af de fastlagte aktiviteter, der er flere under opsejling, fx herreklup, hvor husets herre skal mødes et par gange om måneden til herrefrokost og hygge. Ude i de enkelte afdelinger sker der "popup" aktiviteter, det kan fx være stolegymnastik, sang eller spil.

På fredag får vi besøg af to musikere, der kommer og synger sange om kærlighed. Det bliver i cafeen, og vi glæder os alle til en hyggelig formiddag.

Det var lige en lille opdatering om aktiviteter i huset, kom endelig og få en snak hvis I har noget på hjertet.


Venlig hilsen
Centerleder Gerd Madsen

Foraar I Skoven


Kære pårørende!

Det er nu afgjort hvem der skal være centerleder på Søglimt fremover, og jeg har fået lov til at blive i stillingen. Det er jeg meget glad for.

Der er rigtig mange ting, vi skal udvikle på her i huset. Jeg har allerede fået mange oplevelser og ønsker fra jer pårørende der kommer i huset.
Tak for det.

Det giver mig et godt indblik i, hvordan det opleves at komme som besøgende i huset og et godt pejlemærke på, hvor vi har udfordringer der skal arbejdes med. I skal vide, at vi alle drømmer den samme drøm, nemlig at gøre Søglimt til den bedste version.

Forandring kommer dog ikke over natten, men vi arbejder på at udvikle Søglimt, også i fysisk udtryk med en masse oprydning og udsmidning.

Jeg har ansat to sygeplejersker her pr. 1. marts, som skal være afdelingsledere.
Lisbeth Poulsen skal være i B afdelingen, og Malene Vygg Hansen skal være i A afdelingen.
Begge kommer fra hospitalsverdenen og har lang erfaring bag sig. De to afdelingsledere skal være bindeleddet mellem mig og afdelingerne, og de skal være tovholdere på de forandringer, vi står overfor.
Jeg håber, I vil tage godt imod dem.

Jeg glæder mig til samarbejdet med jer alle.

Med venlig hilsen

Gerd Bang Madsen
Centerleder

 


Kære pårørende

Søglimt glæder sig til at byde alle besøgende velkomne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet forbuddet om besøg.
Det vil sige, at du er meget velkommen til at besøge din nære på Søglimt. 

Vi vil selvfølgelig fortsat sørge for, at besøgene sker på forsvarlig vis i forhold til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger derfor:

 1. Opfordrer vi til, at besøg foregår i beboernes lejligheder og at der højest er 2-3 besøgende ad gangen for at kunne opretholde en afstand på 2 m. Ved tættere kontakt skal besøgende anvende værnemidler
 2. Kom kun når du er rask og gå direkte ind til beboernes lejlighed og besøgende skal bære mundbind eller visir som hidtil
 3. Alle kontaktpunkter og flader skal fortsat afvaskes efter hvert besøg

Vi har ingen beboere eller ansatte, som er syge med Corona og vi gør alt for at det fortsætter.

Vi glæder os over, at alle pårørende igen må komme på besøg og ser frem til at få en mere almindelig hverdag igen. 

Velkommen tilbage.

Med venlig hilsen 

Gerd Bang Madsen
Konstitueret centerleder


Kære pårørende

2. vaccination af beboerne bliver på søndag den 31. januar og vi forventer, at det bliver omkring kl. 14:00.

Det er lægerne fra Lægehuset her i Sunds, som kommer og giver "stikkene"

For at alle kan få vaccinen, er det vigtigt, at beboerne alle er hjemme denne eftermiddag.

Vi vil lave lidt ekstra hygge med kaffe og kage for at fejre, at vi er kommet et skridt videre i kampen mod corona.

MEN vi skal fortsat overholde de nuværende restriktioner et stykke tid endnu.

Med venlig hilsen

Gerd Bang Madsen
Konstituerende centerleder


Kære pårørende

I går - onsdag den 7. januar, kom vaccinen mod Covid-19 til Søglimt.

Alle beboerne blev vaccineret 1. gang, så nu håber vi på lysere tider.

Besøgsrestriktionerne er der ikke ændret ved, så mundbind, visir og afspritning, rengøring af kontaktflader osv. er stadig gældende.

2. vaccination bliver om 3 - 6 uge.

Med venlig hilsen

Gerd Bang Madsen
Konstitueret centerleder

 


Jul og besøg på Søglimt


Sundheds- og Ældreministeriet giver mere fleksible regler for besøg
18. december 2020.


Kære familier og pårørende

Julegaven til os alle er mere fleksible regler for besøg. Det betyder at beboerne må få besøg af 3 nære pårørende, blot max 2 gæster ad gangen.

Det glæder vi os naturligvis over, og ser frem til en hyggelig jul, med plads til lidt mere samvær og nærvær.

Samtidig er smittesituation omkring os alvorlig, og der er grund til stor forsigtighed og omtanke i forhold til at besøge vores allersvageste ældre.

Det ansvar er vi ikke i tvivl om, at I alle er bevidste om. Vi er så tæt på målet nu med en vaccine lige om hjørnet.

Ved et besøg gælder fortsat: 

 • Kom kun på besøg når du er helt rask og uden symptomer på COVID-19.
 • Benyt hovedindgangen og gå direkte til den ønskede lejlighed. 
 • Mundbind/visir er påkrævet i fællesarealer, og når du i lejligheden ikke kan overholde 2 meters afstand til beboeren.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår 2021.

Mange hilsner fra

Gerd Madsen 
Konstitueret centerleder

 


Lyserød bold med teksten Newsletter

Kontaktinfo

Plejecenter Søglimt
Nørrevang 30
7451 Sunds

Tlf.: 96285500

Gerd Bang Madsen
Centerleder
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail