Blok A

Her kan du se oplysninger om Blok A + referater fra husmøder

Referat fra Familieaften på stuen/1. sal - torsdag den 28. november 2019

Leder af Toftebo, Jakob Skovbakke:

- På Toftebo er der i øjeblikket fokus på sammensætningen og fagligheden i personalegrupperne. Der er lavt sygefravær og styr på økonomien, så alt går i en fortsat positiv og givende retning.

- Der bliver også arbejdet meget med indretning i forhold til at gøre Toftebo mere hyggeligt og hjemligt. Indtil videre er indgangen og gangene blevet opdateret og i det nye år er det leve/bo-miljø køkkenerne, der står for tur med nye møbler, gardiner og farver.
- Siden sidst har vi holdt høstfest for beboere og pårørende, hvor der mødte ca. 100 op til en forrygende aften med god mad og 20-mands orkester. Dette bliver fremover en tradition, som vi vil holde fast i.
- Aktivitetscentret er i øjeblikket ved at bygge lidt om, så de får en større og mere brugervenlig café. Pårørende opfordres til at gøre brug af de muligheder der er for kaffe og bespisning i caféen. Aktivitetscentret og caféen består hovedsageligt af frivillige, som gør en stor indsats for, at udbyde spændende aktiviteter og gode smagsoplevelser og mange af vore beboere benytter sig af tilbuddene i hverdagen.

Gruppeleder, Lene Fjordside:
- Til sidste familieaften var der forslag fra pårørende om, at der skulle sættes billeder op af personalet, så de kunne se, hvem der arbejder på afdelingen og hvem der er på arbejde den pågældende dag. Billederne er kommet op, men det kniber dog lidt med at flytte dem, så det kan ses hvem der er på arbejde den pågældende dag, er det ok som det er nu eller skal vi fortsat arbejde med at få dem flyttet?
- Der var også ønske om mere synlige oplysninger og evt. billeder af kontaktpersoner. Indtil videre er der i hver lejlighed, lagt et stykke papir ind, med oplysninger om kontaktpersoner, hvilket de pårørende forhåbentlig har set. Det med billeder af kontaktpersoner i lejligheden arbejdes der stadig på.
- På personalesiden er der sket lidt ændringer siden sidste familieaften. Lotte (tidligere gruppeleder og sygeplejerske) har valgt at søge nye udfordringer og er derfor ikke længere på Toftebo. Derimod er Trine (sygeplejerske fra 2./3. sal) blevet koblet på stuen/1. sal, men er også kommet til at stå for udvikling, uddannelse og undervisning af personalet, for hele tiden, at højne fagligheden. Derudover er der lige blevet ansat en ny sygeplejerske på stuen/1. sal, Louise, som starter den 2. december, så med Ida, som efterhånden har været her et stykke tid og Maya, som er ansat på 2./3. sal er der nu 4 sygeplejersker ansat på Toftebo.
- Fremadrettet er det besluttet, at vi vil holde et årligt forventningsmøde med pårørende (og beboere der hvor det giver mening), dette møde vil tidsmæssigt komme til at ligge lige omkring den pågældende beboers fødselsdag.
- Inden længe vil der i hver lejlighed komme til at ligge en mappe i hver lejlighed, som et samarbejdsredskab mellem beboer, pårørende og personale. Mappen vil bla. indeholde kontaktpersoner, aktivitetsplaner, kalender til klippekort og rengøring, livshistorie, bevillinger og information om Toftebo. Dette bla. for at få mere samling på de papirer som hænger og ligger rundt i lejlighederne og som et mere overskueligt og samlet opslagsværk og redskab i hverdagen.
- Der vil også komme postkasser op til hver beboer, som beboere/pårørende får det fulde ansvar for at få tømt. Heri vil fremover komme al post, men også diverse kvitteringer fra apotek, fodterapeut, frisør og lignende. Hvor postkasserne kommer til at hænge er stadig uvist.

Aktivitetsansvarlig, Anette Andersen:
- Julefolder med aktiviteter i december: alle pårørende opfordres til at læse den igennem og deltage, der hvor det er muligt.
- Kontanter på Toftebo: der er længe blevet arbejdet på, at finde en løsning, så personalet ikke har ansvar for kontanter i aflåste skabe, der hvor beboeren ikke er i stand til at administrere egne penge, den er nu fundet. Fremover skal alle beboere selv stå for deres kontanter, dvs. ikke flere kontanter i aflåste skabe, derimod kan alle, som ikke selv er i stand til at administrere det, underskrive en fuldmagt til, at alle betalinger der foregår på Toftebo til Aktivitetscenter, Bussen's Venner, hyggeaftener og lignende (ikke frisør og fodplejer) bliver trukket over pensionen, sammen med kost og vask. Anette kontakter de pårørende, der hvor det er aktuelt.
- Vennekreds: Vi vil gerne have en vennekreds op at stå på Toftebo, til glæde og gavn for beboerne. Der er informationsmøde, torsdag den 9. januar kl. 19.00, hvor vi håber der møder nogle pårørende op, som kunne tænke sig at være en del af vennekredsen. Der er stiftende generalforsamling, torsdag den 23. januar.
- Nyt fra Toftebo: Det er vigtigt, at pårørende tilmelder sig "Nyt fra Toftebo" på Herning Kommune's hjemmeside, da der her løbende vil komme informationer, som er vigtige for de pårørende. Når man tilmelder sig, vil man få en mail, hver gang der er nyt, så er man fri for selv at holde øje med, hvornår der kommer noget ind og samtidig, kan vi også se, hvor mange der er tilmeldt, så vi har en idé om, hvor mange pårørende der ser vores opslag.

Ordet er frit:
- Pårørende: Loftsbelysningen i soveværelset er rigtig dårligt, hvem skal tage sig af det?
Jakob: Det skal I selv, evt. i samarbejde med boligselskabet.
Da der er flere med samme problem, lover Jakob, at tage fat i boligselskabet og spørge om de vil gå ind i, at forbedre loftsbelysningen generelt på Toftebo.
- Pårørende: Det er ærgerligt, at billederne ikke bliver sat, så man kan se, hvem der er på arbejde den pågældende dag.
Lene: Vi vil fortsat forsøge, men ikke love noget.
Jakob: Problemet er, at personalet ofte er på arbejde allerede på vej op af trappen, når de møder ind og derfor bliver det glemt. Håber at, vi ud i fremtiden, kan få skærme op, hvor det kører automatisk.
- Pårørende: Det er ofte svært, at finde personale på afdelingen.
Jakob: Det er fordi personalet er inde hos beboerne, men pårørende er altid velkommen til, at bruge beboerens kald eller kaldet der hænger i spisestuen, hvis de har brug for, at tale med personalet.
- Pårørende: Det undrer mig, at der på 5 mdr. kan ryge 600 kr. på medicinregningerne i gebyrer for udbringning og dosis og at der er noget medicin, som kommer helt fra Vojens apotek.
Lene: At apotekerne tager penge for at bringe ud, kan vi ikke ændre på. Det beløb de tager for at pakke i dosisposer, er jo en ydelse de udfører, men skulle gerne være mindre end det medicinspild der ellers ville være. At der kommer medicin fra et udenbys apotek, kan have sine grunde, dette undersøger vi og vender tilbage med et svar på.

- Flere pårørende: Stor ros til personalet på Toftebo for god pleje og et godt sted at komme.
Jakob/Lene: Tak for det og tusind tak for endnu en dejlig familieaften med et godt fremmøde, vi glæder os allerede til næste gang i maj.


Referat fra Familieaften på 2./3. sal - torsdag den 28. november 2019

Leder af Toftebo, Jakob Skovbakke:

- På Toftebo er der i øjeblikket fokus på sammensætningen og fagligheden i personalegrupperne. Der er lavt sygefravær og styr på økonomien, så alt går i en fortsat positiv og givende retning.
- Der bliver også arbejdet meget med indretning i forhold til at gøre Toftebo mere hyggeligt og hjemligt. Indtil videre er indgangen og gangene blevet opdateret og i det nye år er det leve/bo-miljø køkkenerne, der står for tur med nye møbler, gardiner og farver.
- Siden sidst har vi holdt høstfest for beboere og pårørende, hvor der mødte ca. 100 op til en forrygende aften med god mad og 20-mands orkester. Dette bliver fremover en tradition, som vi vil holde fast i.
- Aktivitetscentret er i øjeblikket ved at bygge lidt om, så de får en større og mere brugervenlig café. Pårørende opfordres til at gøre brug af de muligheder der er for kaffe og bespisning i caféen. Aktivitetscentret og caféen består hovedsageligt af frivillige, som gør en stor indsats for, at udbyde spændende aktiviteter og gode smagsoplevelser og mange af vore beboere benytter sig af tilbuddene i hverdagen.

Gruppeleder, Lene Fjordside:
- Til sidste familieaften var der forslag fra pårørende om, at der skulle sættes billeder op af personalet, så de kunne se, hvem der arbejder på afdelingen og hvem der er på arbejde den pågældende dag. Billederne er kommet op, men det kniber dog lidt med at flytte dem, så det kan ses hvem der er på arbejde den pågældende dag, er det ok som det er nu eller skal vi fortsat arbejde med at få dem flyttet?
- Der var også ønske om mere synlige oplysninger og evt. billeder af kontaktpersoner. Indtil videre er der i hver lejlighed, lagt et stykke papir ind, med oplysninger om kontaktpersoner, hvilket de pårørende forhåbentlig har set. Det med billeder af kontaktpersoner i lejligheden arbejdes der stadig på.
- På personalesiden er der sket lidt ændringer siden sidste familieaften. Lotte (tidligere gruppeleder og sygeplejerske) har valgt at søge nye udfordringer og er derfor ikke længere på Toftebo. Derimod er Trine (sygeplejerske fra 2./3. sal) blevet koblet på stuen/1. sal, men er også kommet til at stå for udvikling, uddannelse og undervisning af personalet, for hele tiden, at højne fagligheden. Derudover er der lige blevet ansat en ny sygeplejerske på stuen/1. sal, Louise, som starter den 2. december, så med Ida, som efterhånden har været her et stykke tid og Maya, som er ansat på 2./3. sal er der nu 4 sygeplejersker ansat på Toftebo.
- Fremadrettet er det besluttet, at vi vil holde et årligt forventningsmøde med pårørende (og beboere der hvor det giver mening), dette møde vil tidsmæssigt komme til at ligge lige omkring den pågældende beboers fødselsdag.

Aktivitetsansvarlig, Anette Andersen:
- Julefolder med aktiviteter i december: alle pårørende opfordres til at læse den igennem og deltage, der hvor det er muligt.
- Kontanter på Toftebo: der er længe blevet arbejdet på, at finde en løsning, så personalet ikke har ansvar for kontanter i aflåste skabe, der hvor beboeren ikke er i stand til at administrere egne penge, den er nu fundet. Fremover skal alle beboere selv stå for deres kontanter, dvs. ikke flere kontanter i aflåste skabe, derimod kan alle, som ikke selv er i stand til at administrere det, underskrive en fuldmagt til, at alle betalinger der foregår på Toftebo til Aktivitetscenter, Bussen's Venner, hyggeaftener og lignende (ikke frisør og fodplejer) bliver trukket over pensionen, sammen med kost og vask. Anette kontakter de pårørende, der hvor det er aktuelt.
- Vennekreds: Vi vil gerne have en vennekreds op at stå på Toftebo, til glæde og gavn for beboerne. Der er informationsmøde, torsdag den 9. januar kl. 19.00, hvor vi håber der møder nogle pårørende op, som kunne tænke sig at være en del af vennekredsen. Der er stiftende generalforsamling, torsdag den 23. januar.
- Nyt fra Toftebo: Det er vigtigt, at pårørende tilmelder sig "Nyt fra Toftebo" på Herning Kommune's hjemmeside, da der her løbende vil komme informationer, som er vigtige for de pårørende. Når man tilmelder sig, vil man få en mail, hver gang der er nyt, så er man fri for selv at holde øje med, hvornår der kommer noget ind og samtidig, kan vi også se, hvor mange der er tilmeldt, så vi har en idé om, hvor mange pårørende der ser vores opslag.

Ordet er frit:
- Pårørende: Vi undrer os over, at beboerne får deres medicin i egen lejlighed, da vi flere gange har set piller ligge på gulvet, som jo så ikke er taget?
Lene: Beboerne skal helst tage deres medicin i egen lejlighed, det er en sikkerhed for, at der ikke bliver byttet rundt på medicinerne, men personalet skal se, at medicinen bliver taget, så vi sikrer os, at der ikke tabes eller undlades nogen, vi strammer op på dette felt.
- Pårørende: Vi vil gerne have besked med det samme når der bliver skiftet kontaktperson
Lene: Vi har lagt en seddel ind i alle lejligheder, hvor der står hvem der er kontaktperson og kontaktoplysninger på vedkommende, som vi håber alle har set, er det ikke nok, må vi måske overveje en opringning fra kontaktpersonen, det kigger vi på.
- Pårørende: Min far er for nyligt flyttet ind på Toftebo og det har været en rigtig god oplevelse, men vi har hørt noget om indflytningssamtale, hvornår bliver det?
Lene: Kontaktpersonen kontakter Jer, med henblik på, at aftale en tid for et møde, men det er bevidst, at det først er et lille stykke tid efter indflytning, da vi oplever, at der kan komme en del spørgsmål, når først beboeren lige er faldet til.
- Pårørende: Det er en skam, at der ikke er kommet billeder op af kontaktpersonerne i lejligheden, det er fortsat et ønske
Jakob/Lene: Der arbejdes i øjeblikket på en samarbejdsmappe, som skal testes på st./1. sal og bliver det en succes, vil den også komme på 2./3. Det er en mappe, som kommer til at ligge hos hver beboere, med forskellige oplysninger i, bla. kontaktpersoner og heri kunne man også sætte billeder af kontaktpersoner.
Pårørende: Det kunne være rart med sådan en mappe, hvor diverse papirer så kunne have sit hjemsted og dermed være nemmere at finde
- Pårørende: ærgerligt, at personalet ikke får sat sit billede på, når de er på arbejde
Lene: Vi vil fortsat forsøge, men ikke love noget.
Jakob: Problemet er, at personalet ofte er på arbejde allerede på vej op af trappen, når de møder ind og derfor bliver det glemt. Håber at, vi ud i fremtiden, kan få skærme op, hvor det kører automatisk.
- Pårørende: Hvordan kan vi få et bedre samarbejde omkring aftaler pårørende/personale i mellem, oplever at meddelelser ikke bliver givet videre, når det bliver sagt til et personale
Lene: Er godt klar over, at det nogle gange er et problem, men vi arbejder med det og håber at I oplever, at det bliver bedre.
- Pårørende: Stor ros til personalet på Toftebo for god pleje og et godt sted at komme.
Jakob/Lene: Tak for det og tusind tak for endnu en dejlig familieaften med et godt fremmøde, vi glæder os allerede til næste gang i maj.


Jakob orienterer

- Vi arbejder på, at Toftebo skal blive ét hus, ved at lave mere samarbejde på tværs af huset. Lene Fjordside er på den baggrund nu gruppeleder for hele blok A (st./1. og 2./3.) og man vil også møde, at personalet arbejder mere på tværs af afdelingerne end tidligere.

- Der er stort fokus på samarbejde med pårørende, derfor har vi lavet disse familieaftener, som kommer til at ligge 2 gange om året fremover. Næste gang bliver sidst i november. Vi ønsker, med familieaftenerne, at få en god dialog om dagligdagen, hvad er godt og hvad kan vi alle sammen gøre bedre.

- Toftebo har en sund økonomi, så selv om vi altid kan ønske os flere penge og flere hænder, så kører det fornuftigt.

- Vi er i øjeblikket ved at kigge på indretningen på afdelingerne, så der kommer bla. nye billeder op, med et tema for hver etage, så man bedre kan orientere sig og lavet mere hjemlig hygge rundt omkring. Samtidig gøres der noget ved belysningen, så den bliver forbedret rundt i huset. Indtil videre er det indgangspartiet der er ved at blive shinet op.

- Der vil i løbet af nogle år komme til at mangle 95 plejehjemspladser i kommunen og der bliver derfor kigget på, hvor et nyt plejecenter evt. kan ligge. Der er 5 mulige steder, der er i spil, og her er ridebanen, ved siden af Toftebo, ét af de steder.


Lene orienterer

- Ifm. at vi skal til at arbejde mere på tværs, er Lotte (som var gruppeleder på st./1.) efter eget ønske, flyttet tilbage til sin sygeplejerskestilling på 2./3. Trine, som er sygeplejerske på 2./3. er kommet ned på st./1. for at lære beboerne at kende her, så de altid kan springe til, i hele blok A, når der er behov for det.
- Beboerne er ved at have haft de samme kontaktpersoner i lang tid, der vil derfor blive rokeret lidt rundt, så de får nye kontaktpersoner, indenfor nærmeste fremtid, da vi har erfaring for, at det er godt at få nye øjne på.
- I efteråret fik vi nyt IT-system og det vi bruger nu, hedder Cura. Der har derfor været en lang periode med indlæring af det nye og det har givet udfordringer og lidt frustration, både blandt personale og pårørende. Status er, at vi er ved at have godt styr på det, så der skulle gerne komme mere ro på den front fremadrettet.


Anette orienterer

- Anette er gået fra en fast stilling på st./1. til nu at være aktivitetsansvarlig for hele huset 20 timer i ugen. Derudover er hun 9 timer i plejen pr. uge, skiftevis på de 3 afdelinger, så hun har føling med og lærer beboerne at kende hele vejen rundt og så har hun sine faste weekendvagter.
- Anette har lavet en folder, som fortæller lidt om aktiviteterne i huset, den kommer til at hænge på opslagstavlerne rundt omkring, så man kan tage et eksemplar.
- Vi har de sidste 2 år haft besøg af en skoleklasse fra Hammerum skole, de afslutter her til sommerferien og så starter der en ny 1. klasse efter sommerferien.
- Der hænger en månedskalender i spisestuen på hver etage, som pårørende meget gerne må orientere sig på, om hvad der foregår i huset.
- For et par år siden blev klippekortsordningen indført på alle plejehjem. Klippekortene består af ½ time pr. uge til hjælp/støtte udover den bevilgede tid, til noget man gerne vil/stjernestunder. Her på Toftebo bruger mange disse klip til ekstra bade, hårvask og rengøring eller f.eks til at få sat hår lagt makeup eller neglelak. De aller fleste klip går dog til aktivitet og oplevelser af forskellig art. Der er fokus på, at der stadig er nogle enkelte der ikke bruger deres klip, af forskellige grunde, men alle skulle gerne komme med indenfor overskuelig tid. Alle klip bliver registreret og kan altid oplyses et kvartal bagud.
- Billeder og video: vi tager mange billeder af hvad vi oplever, men vi kan desværre ikke vise dem nogen steder, da vi ikke har haft samtykke fra beboerne. Vi har derfor lavet en samtykkeerklæring, som beboerne skal udfylde ift. hvad de ønsker billederne brugt til eller evt. ikke ønsker, at få billederne vist frem. Mange erklæringer blev udfyldt på familieaften og resten kigger vi på efterfølgende. Erklæringerne bliver gemt i en mappe og kan altid ændres efter ønske.
- Vi skal have forbedret den almene digitale kommunikation Toftebo og pårørende i mellem, så der ikke går fælles beskeder tabt. Dette gør vi ved, fremover, at bruge Nyhedsbrevet på Toftebo's hjemmeside, den skulle gerne være klar 1. august. Efter 1. august skal pårørende gå ind på Toftebo's hjemmeside og tilmelde sig nyhedsbrevet og så kommer alt fælles information, indbydelser, nyhedsbreve osv. på mail. Er der problemer, kan man altid få hjælpe ved Jakob, Lene eller Anette.
- Pårørende er vigtige i vores dagligdag og de er altid velkommen til at deltage i de aktiviteter vi laver eller sige til, hvis der er gode ideer/forslag eller man har en ½ time, at give af, engang i mellem. Det er ligeledes vigtigt, at få svaret på indbydelser, uanset om man kan eller ej og vi kan altid bruge en hånd til borddækning og oprydning.
- Der arbejdes på, at starte en vennekreds op i efteråret. Der kommer i øjeblikket frivillige, men vi kan godt bruge flere og vi har brug for, at få det lidt mere organiseret på den måde. Ligeledes kan en vennekreds også søge midler fra fonde o.lign. til forskellige oplevelser, arrangementer mm.
Pårørende opfordres til at melde ud, hvis de har lyst til, at være en del af vennekredsen eller måske kender nogen der har.
- Aktivitetscentret har startet en søndagscafé op, som har åben en søndag i måneden, her kan beboere og pårørende også komme og købe sin eftermiddagskaffe, nærmere oplysninger på opslagstavlen i aktivitetscentret.


Spørgsmål, ris og ros fra pårørende

- Hvorfor de nye stolper i stedet for låger ovenfor trapperne?
Det er et spørgsmål om arbejdsmiljø, det er mange gange om dagen personalet skal igennem lågerne. Toftebo er det andetsidste sted i kommunen der skifter lågerne ud med stolper og de andre steder oplever ingen komplikationer eller farer ved at have dem.

- Kommunikation - hvordan får vi fat på plejepersonalet?
På Toftebo's hjemmeside findes telefonnumre og mailadresser på leder, gruppeledere og aktivitetsansvarlig. Derudover kan man altid ringe på hovednummeret og spørge efter specifikt personale. Hver medarbejder har også en mailadresse, spørg kontaktpersonen.

- Vi møder nogle gange personale der siger "det ved jeg ikke" og heller ikke finder ud af det?
Det strammer vi op på.

- Hvorfor er hygiejnepakken taget væk og hvordan kommunikerer vi når der mangler?
Ordningen omkring hygiejnepakke var alt for dyr og omfattende, at administrere, derudover var Toftebo det sidste plejehjem i kommunen, hvor hygiejnepakken eksisterede og mange beboere synes også det er rart, at de selv kan bestemme, hvilke præparater de vil bruge. Det er plejepersonalets opgave, at informere pårørende før artiklerne slipper op og der er hængt sedler op med, hvornår og hvem der sidst har bestilt, så der heller ikke er flere der ringer eller skriver om de samme ting. Der er også mulighed for at lave en aftale med købmanden i Arnborg, så plejepersonalet bestiller direkte herfra.

- Hvordan ved jeg hvem der er kontaktperson?
Det er kontaktpersonens opgave, at kontakte pårørende og præsentere sig, dette vil forekomme ved skift af kontaktpersoner ellers vil man ved indflytning blive præsenteret for sin kontaktperson/personer. Det er oplevet at dette ikke sker, det vil vi stramme op på.

- Er det muligt, at få et billede af kontaktpersonen op i lejligheden?
Det vil vi tage med til videre overvejelse.

- Kan I ikke hænge billeder op på gangen af personalet?
Det vil vi tage med til videre overvejelse.

- Det vil være rart, hvis alle medarbejdere bærer navneskilt
Det strammer vi op på.

- Huslæge - det skrevne materiale stemmer ikke overens med virkeligheden ift. lægebesøg ?
Det tager vi en snak med lægerne om.

- Hvorfor kommer der ikke nogen fra ledelsen og byder velkommen ved indflytning?
Det er en fejl, det strammer vi op på.

- Hvorfor kan i ikke skrive i dagbogen i lejligheden om hvordan det går?
Det er desværre ikke alt vi kan skrive i bøgerne, da vi nemt kan lave et brud på tavshedspligten, ift. hvem der læser i bøgerne.

- Hvordan bliver beboerne tilmeldt aktiviteter?
Når der flytter nye beboere ind, får de lige lidt tid til at falde til, herefter kommer Anette og tager en snak med beboeren om, hvilke tilbud der kan interessere den enkelte. I nogle enkelte tilfælde vil de pårørende blive kontaktet, men pårørende er altid velkommen til at kontakte Anette.

- Hvorfor var der ikke gjort ordentligt rent i lejlighederne først på året?
Vores rengøringsdame var sygemeldt, vi var ikke klar over, at det kom til at tage så lang tid, så vi regnede med, at plejepersonalet kunne tage over, men det kneb ind imellem med tiden, hvor vi så prioriterede plejen frem for rengøringen, det beklager vi. Heldigvis er hun tilbage nu og alt er som det plejer. Herning kommune har bestemt, at rengøring er hver 3. uge, pårørende er selv meget velkommen til, at gøre noget ind i mellem, det kan også være en god aktivitet sammen med beboeren, når man er på besøg. Nogle har også valgt, at få et privat rengøringsfirma til at komme de uger, hvor der ikke bliver gjort rent og det er helt i orden, det står enhver frit for.

Der var enighed om, at aftenerne var gode, indholdsrige, hyggelige og et godt tiltag.

Der var stor ros til den danseaften vi havde i foråret med Skjern salonorkester, samt aktivitetsniveauet generelt.


Hænder

Kontaktinfo

Toftebo-Centret
Hammerum Hovedgade 14
Hammerum
7400 Herning

Tlf.: 96285800

Louise Meedom
Konstituerende centerleder - Gruppeleder blok C
Tlf.: 96285801
Mobil: 22208422
Send e-mail til Louise

Lene Christine Fjordside 
Gruppeleder - stuen/1. sal blok A
Tlf.: 96285788
Mobil: 21345530
Send e-mail til Lene

Natasja Ørndrup 
Gruppeleder 2./3. sal blok A
Tlf.: 96285780
Mobil: 20706072
Send mail til Natasja

Anette Grønbæk Andersen
Aktivitetsansvarlig
Tlf.: 22247889
Send e-mail til Anette

Susanne Kristiansen 
Kostfaglig leder
Tlf.: 96285844
Send e-mail til Susanne

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail