Blok A

Her kan du se oplysninger om Blok A + referater fra husmøder

Referat fra mødet

Oplæg ved konstitueret centerleder, Louise Meedom

Louise fortæller, at hun har været konstitueret centerleder siden 1. december, men at Jakob havde sidste dag på Toftebo den 20. november.
Den 19. nov. blev første tilfælde af Covid- 19 på Toftebo konstateret. Det var i forbindelse med en indlæggelse.
Alle beboere indstilles derfor til test og coronabussen kommer og tester beboere. Alle medarbejdere indstilles også til test.
Den første medarbejder, der testes positiv, har haft ferie og derfor ikke været på Toftebo siden den 13. november.
Den 20. og 21. får vi meldinger om yderligere 1 og 2 positive mere blandt beboere.
Derfra kommer der løbende flere til både blandt beboere og medarbejdere. I alt når 14 beboere at blive smittet med COVID-19 og 15 medarbejdere er smittede hen over december måned.
Vi fik undervejs forskellige meldinger fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, og undervejs blev vejledning for hvor længe afdelingen skulle være isolation også ændret.
Vi er derfor ramt af yderlige besøgsforbud end dem, der blev meldt ud i pressen.
Vi fik undersøgt ventilationsanlæg for at sikre, at der ikke blev båret noget med rundt i håb om at finde en forklaring på, hvorfor det havde spredt sig så meget.
Midt i januar blev Louise ringet op af styrelsen for patientsikkerhed. En medarbejder havde været trukket ud til stikprøve, og man havde fundet ud af at vedkommende havde haft en muteret variation. Vi kan derfor regne med, at det var en muteret variation, vi havde her på Toftebo.

I tiden med corona brugte vi utrolig meget tid på at skaffe værnemidler og fik heldigvis hjælp fra andre centre, da det var svært at skaffe det nødvendige fra vores fælles lager. Vi ansatte en medarbejder til at fylde de isolationskasser, der var ved alle beboere og fjerne affald, hvilket vi genererede utrolig meget af i den periode. Vi ville hele tiden sikre, at der var det der skulle bruges, når vi skulle ind til beboerne, så plejepersonalet ikke skulle bruge tid på det.
Medarbejderne har virkelig har gjort en stor indsats for at få det til at hænge sammen. Har budt ind med ekstra vagter og blevet længere, så stor ros til dem. Vi har mulighed for at benytte os af et eksternt vikarbureau, men det er altid bedst med vores egne medarbejdere og vikarbureauerne var også meget hængt op i denne periode.
Den 6. januar fik de fleste beboere deres første vaccination og den 31. januar gives nr. 2. Dem som ikke måtte få deres første den 6. fordi de havde haft corona, får den første den 31. Vi havde nok håbet, at det havde givet lidt frihed med vaccinationerne, men vi bærer stadig mundbind og holder afstand.

Personale

Jakob Skovbakke, som var centerleder er blevet fastansat på Vesterled Plejecenter og jeg er fortsat konstitueret. Jakob var i første omgang udlånt, men blev fastansat fra den 1. april.
Der er og vil nok altid være udskiftning i medarbejdergruppen. Det giver nogle skift i de kontaktpersoner, som vi så gerne vil have og nogle vil på grund af personaleudskiftning opleve flere skift end andre. Kontaktpersonen er en del af et team, så der vil derfor altid være nogen i teamet, der kender beboeren, selvom en medarbejder finder et andet job.
På 2./3. sal har vi ansat en ny afdelingsleder, Mimi, som startede den 1. juni, så det er meget nyt endnu, men vi glæder os til at lære hende at kende. Natasja, som var afdelingsleder før, har søgt ud i hjemmeplejen i Ikast-Brande kommune.
På fire af kommunens plejecentre har man i foråret arbejdet på at ændre gruppelederstilingen til afdelingsledere. Den væsentligste ændring er, at der følger medarbejder ansvar med. Som afdelingsleder er man fortsat en del af driften. Med titlen som afdelingsleder følger opgaven med at afholde sygefraværssamtaler og medarbejderudviklingssamtaler, da de er dem, der er tættest på medarbejderne i hverdagen.

Som I nok har læst i Herning Folkeblad, har kommunens plejecentre udfordringer med at holde fast og rekruttere de unge afløsere, der plejer at hjælpe til gennem sommeren. Mange får arbejde som poder, da det giver en højere løn, end vi kan give. Situationen på Toftebo er den, at vi har fået ansøgere, men også opsigelser fra unge, som vi havde lavet aftaler med, for sommerferien. Vi arbejder på at løse det.

Undervisning ved demens konsulenter

I 2020 har meget af den fælles undervisning der er i Herning Kommune været lukket ned. Det er heldigvis begyndt igen. Vi har et lokalt forløb i gang med to demens konsulenter fra Herning Kommune. De underviser 5 onsdage a tre timer nu og igen til efteråret, så alle medarbejdere får mulighed for at deltage.
Emnerne for undervisnings dagene er:
1. Demenssygdommene - De kognitive funktioner
2. Se bag om demensadfærden - en metodisk tilgang -Arbejde med at observere
3. Analyse af demensadfærd - forskellige modeller
4. Relations arbejdet i demensomsorgen
5. Medicin og demens - Evaluering af indsatser - Samarbejde og tovholderfunktion
Demens undervisning er relevant for alle medarbejdere på et plejecenter. Her på Toftebo har vi jo et skærmet afsnit, men undersøgelser viser, at op til 80% af de borgere, der bor i en somatisk afdeling har en eller anden form for demens og det mærker vi også tydeligt.

Coronapas

For borgere med digital adgang til coronapas:
Normalt vil borgere kunne se passet kort efter sin sidste vaccination for COVID-19. Hvis ikke det findes på sundhed.dk, kan borgeren kontakte sundhed.dk's support på telefon 44229088 eller mail Coronapassupport@sundhed.dk.

For borgere, som ikke kan anvende det digitale coronapas, gælder følgende:
Færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinepas) direkte via fysisk post. Fra 9. april vil borgere, der allerede er færdigvaccineret modtage passet, og der vil løbende blive sendt ud til ikke-digitale borgere i takt med, at de færdigvaccineres.

Derudover findes der en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se og hente COVID-19 testpas.
Ved spørgsmål om coronapasset kan borgerne kontakte 'Den myndighedsfælles coronahotline' på telefon 70 20 02 33.

Nøglebokse ved lejligheder

Der er opsat en nøgleboks udenfor hver lejlighed, så der kan ligge en nøgle, som personalet kan låse sig ind i lejligheden med. Vi har oplevet at vi har fået udleveret nøgler, som er blevet væk og der har været situationer, hvor en beboer er blevet indlagt og døren er blevet smækket, men beboeren har ikke haft nogen nøgle med eller en beboer, der har låst døren og har akut brug for hjælp, men vi har ingen nøgle til lejligheden.

Ved at der lægges en nøgle i nøgleboksen, vil den ikke kunne bortkomme på personalekontoret. Der er monteret en snor, så ingen kommer til at tage nøglen i lommen. Når lejligheden siges op, leveres nøglen tilbage til pårørende, som kan aflevere den til boligselskabet.

Vaskemaskiner i lejlighederne

Vi har et ønske om vaskemaskiner i lejlighederne. Der er flere plejecentre, der med succes har fået monteret kombimaskiner, som både kan vaske og tørre tøjet. En af fordelene er, at tøjet bliver i lejligheden og dermed reduceres risikoen for at tøj blive væk. Det vil også være muligt for jer at sætte en vask over, hvis der er noget i ønsker fx skånevasket, eller vi kan sætte en vask over med det samme, hvis der er sket noget, som gør, at det er mest hensigtsmæssigt, fremfor at fragte det til vores vaskeri, hvor der kan være ventetid, før det kan vaskes. Der er også hygiejnekrav om, at der skal køre en 60 graders vask mellem hver vask i det fælles vaskerum og det er fysisk umuligt og derfor nogle krav, som vi ikke kan overholde.
Processen vil være et afdelingsmøde, i boligforeningen, hvor der stemmes om, hvorvidt der ønskes vaskemaskiner i lejlighederne. Pårørende har desværre ikke mulighed for at stemme, da det kun er beboerne der har stemmeret. Vaskemaskinerne finansernes via en huslejestigning. Louise har forhørt sig på andre plejecentre og her har stigningen været omkring 60-70 kr. pr måned. Derudover kommer udgifter til vaskepulver, strøm og vand. På nuværende tidspunkt betaler beboerne 219 for at få vasket tøj i det fælles vaskeri.

Fremtidige familieaftener

Vi har snakket om, at vi på fremtidige familieaftener godt kunne tage et emne op og evt. invitere en til at komme og fortælle om emnet, det kunne f.eks være demens. I er meget velkommen til at komme med idéer til andre emner, som I synes kunne være interessante.


Oplæg ved aktivitetsansvarlig, Anette Andersen

Corona-tiden har været en tid, hvor vi hele tiden har måttet sadle om og skære ind eller udvide på aktiviteterne ift. de restriktioner vi har været underlagt. Det har også været en stor udfordring, at nå omkring alle jævnligt, især i det lange stykke tid, hvor beboerne ikke måtte blive blandet på etagerne.

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt med aktivitet også når man kommer på plejehjem. Det er blevet meget synliggjort det sidste års tid og vi er derfor rigtig glade for, at det bliver prioriteret her på stedet, i modsætning til de plejehjem, hvor aktiviteterne er sparet væk.

Når det så er sagt, har vi også beboere, der ikke ønsker at deltage i aktiviteter og det respekterer vi selvfølgelig eller er der i sin demens, hvor aktivitet bliver til overstimulering og så kommer der ikke noget godt ud af det.

I starten af Corona, var vi hurtigt ude med at skype med pårørende og det er bestemt et af de steder, hvor Coronaen også har været lærerig, for det resulterede faktisk i, at flere beboere fik deres egen tablet eller iPad og nu kan betjene den selv eller med ganske lidt hjælp. Ikke nok med, at beboerne på denne måde kunne se deres pårørende, men de kom faktisk også på besøg i de pårørendes hjem eller sommerhuset, hvor beboerne også lige kunne sige hej til hunden eller katten, gik med på opdagelse i haven, som de måske aldrig får mulighed for, at komme ud og se mere. Det var en øjenåbner, som på et eller andet plan er kommet for at blive.

Vi har også haft mange musikalske gæster i vores haver og på parkeringspladsen, lige fra skolebørn og lokale sangfugle, til præster og professionelle musikere, som alle har sunget for os ind ad vinduerne, til stor glæde og fornøjelse.

Vi har lavet gymnastik, spillet bold, danset, sunget, læst højt, gået ture, cyklet på dobbeltcykel, spillet Hollandsk billard, bob, brætspil og ikke mindst banko, hvor der er blevet uddelt mindst 1500 gevinster i løbet af det sidste år.

I april, sidste år, modtog alle beboere en æske med småkager og chokolade fra borgere og Vestbyens bageri i Ikast, det var meget betænksomt og dejligt at modtage. Vi har også fejret dronningens 80-års fødselsdag, holdt Sankt Hans, høstfest, fået forårsfrokost og påskefrokost, set gudstjeneste på storskærm og senere, da præsterne måtte komme ind igen, var der en minigudstjeneste på hver afdeling hver torsdag.

Vi har også været udsat for en robot. Som var led i et projekt og kørte rundt hos os 1-2 dage i ugen i nogle uger. Robotten blev styret af nogle skoleelever fra Lind skole og "hovedet" på robotten var en skærm, hvor vi kunne se børnene, vi kunne også tale med dem og synge sammen med dem. Beboerne modtog den faktisk noget mere positivt, end jeg havde forestillet mig og synes at den var ret interessant og sjov.

Da der blev en lille åbning i august måned tog vi på bustur til Retro Museum i Ulfborg. Knap 30 beboere og halvt så mange personaler, havde en skøn dag derude, hvor der også blev serveret smørrebrød, øl og sodavand og kaffe og kage.

Og så har vi haft besøg af Rasmus Brohave, en youtuber der var lejet af sosu-skolerne til at komme og lave en film, sammen med en af vores elever om, hvordan det er at arbejde som social- og sundhedsassistent på et plejehjem. Resultatet blev en lille film, som skal lokke flere unge til at søge ind på sosu-skolerne, men det var en spændende oplevelse, for de beboere der deltog i filmen.

Til jul fik vi en masse nyt, flot julepynt op i vinduerne på gangene og fællesarealerne. Det var Toftebo's Venner der stod bag og det er vi virkelig taknemmelige for. December var jo en ekstra mørk tid sidste år, fordi vi også på det tidspunkt var ramt af Corona her på stedet og det betød, at beboerne i en periode var isolerede i deres egen lejlighed og spisestuerne var omdannet til lager for værnemidler. Men nu kan vi så glæde os til, at vi i år i december vil få fuld udbytte og glæde af den flotte juleudsmykning.

Vi er nu så småt på vej tilbage til den hverdag vi kendte før Corona og det er vi mægtig glade for. Vores 2 besøgshunde er netop kommet i gang igen og de har været savnet. Aktivitetscentret har jo også været lukket det sidste års tid og den åbner lige så stille op igen i øjeblikket. Det betyder, at de beboere der også var her før Coronaen brød ud, nu endelig kan få lov til at komme herover igen, det har de virkelig glædet sig meget til, for så kommer man lidt hjemmefra, oplever noget nyt og ser nogle andre mennesker. Og de nye beboere har også glædet sig, for de har hørt så meget godt om stedet her.

I Aktivitetscentret er der startet nogle få hold og ellers er gudstjenesten flyttet tilbage hertil og fredagscaféen er igen åben. Der opkræves halv kontingent for dem der benytter det, så det gælder indtil den nye sæson starter 1. september.

For dem som kender fredagscaféen, vil der fra 1. september være ændringer, der vil komme mere, bedre og bredere indhold, for også at tiltrække flere udefra og det bliver muligt for både beboere og pårørende at deltage uden medlemskab, så man kan betale pr. gang, hvis det kun er noget man vil benytte en gang i mellem. Fredagscaféen ændrer samtidig navn og bliver til "kulturcaféen" og der vil formentlig være en del gange, hvor dette arrangement bliver for omfattende, for ex vores demente beboere.
Den fredagscafé vi kendte før Coronaen, vil blive flyttet til en eftermiddag, hvor indholdet vil være vekslende, men noget alle kan være med til og her vil det, formentlig, også blive muligt for pårørende at deltage.

Cafégymnastik kommer tilbage og til dem der ikke ved hvad det går ud på, så samles vi her i lokalet, hvor vi først laver gymnastik og bevægelse i en halv times tid, så drikker vi kaffe og synger, alle kan være med og det er rigtig hyggeligt.

Skolebørnene vender også tilbage en gang i ugen, når de lige er kommet godt i gang efter ferien og det glæder vi os også rigtig meget til.

Bussens Venner kører ture med beboerne, når vi har bussen, hver 3. uge. Det har været meget svingende hvad der er blevet kørt under Corona, igen har vi hele tiden måtte forholde os til restriktionerne, men nu kører de med hele bussen fuld igen og det er dejligt.

Det var meget Corona snak, men det er jo hvad der har fyldt i lang tid, nu skal vi forhåbentlig kun kigge frem ad og have den gamle hverdag i nye klæder op at køre igen.

De frivillige er også lige så stille på vej ind i huset igen, selvfølgelig med coronapas og så har vi også nogle praktikanter fra jobcentret, som kommer her og fælles for dem er, at de kun har noget med måltider og aktiviteter at gøre og ikke plejen. Derfor har de heller ikke arbejdstøj på og så ved beboerne, at det ikke er dem de skal spørge om hjælp til ex. toiletbesøg, men at nu kommer der nogen der skal hygge, spille, snakke eller andre gode ting og det fungerer rigtig godt. Nogle af dem besøger også fast nogen af beboerne i egen lejlighed, så støder I på nogen af dem, så tag godt i mod, de gør et rigtig godt stykke arbejde.

Sidst men ikke mindst, vil jeg bede Jer om, at sætte et stort X i kalenderen, onsdag den 15. september, for der skal vi holde høstfest, i de her lokaler, med god mad og 15-mands orkester der spiller op til dans, det vil der komme en indbydelse til efter sommerferien.
Har I spørgsmål, idéer, noget I undrer Jer over eller andet, så kom endelig med det, I er altid velkommen til at kontakte mig via mail eller telefon, hvis I ikke lige kan finde mig i huset.

Spørgsmål, ris og ros fra pårørende st./1. sal

• Dejligt at I kalder det familieaften i stedet for pårørendeaften, det lyder bedre.
• God idé, at tage demens op, som et emne, til en familieaften.

Spørgsmål, ris og ros fra pårørende 2./3. sal

• Hvordan forestiller I Jer, at tørre det tøj, der ikke må komme i tørretumbleren, hvis maskinerne skal ind i lejligheden? Det vil da give for stor luftfugtighed i lejligheden med et stativ derinde.
Svar: ja det er bla. en af de ting der bliver arbejdet med og tænkt på i øjeblikket, så det vil I høre nærmere om.
• Er det muligt, som pårørende, at komme med til mødet med boligforeningen?
Svar: Det tænker jeg ikke er noget problem, men det er kun beboerne der kan stemme. I skal selvfølgelig nok få besked hvis/når der bliver indkaldt til dette møde.
• Forespørgsel om at vi bliver bedre til at orienterer, når der kommer nye kontaktpersoner?
Svar: Vores ambition er at I blive kontaktet af den nye kontaktperson via mail eller telefon, er det ikke tilfældet, må vi lige have hanket op i det.
• Det kunne være rigtig dejligt, hvis alle medarbejdere bærer navneskilt, det kniber især med afløserne.
Svar: Det skal vi også, så det følger vi lige op på.
• Hvordan kan det være, at dem der er sammen i et kontaktteam ikke snakker sammen? Når man har aftalt noget med den ene, kommer den anden og spørger om det samme, det kan da ikke være rigtigt, at de ikke deler det der har været snakket om, med hinanden?
Svar: De har møder i kontaktteamet, hvor de deler disse oplysninger, jeg ved ikke lige hvad der er sket her, det følger jeg op på.
• Hos min far, er der et kontaktteam på 3, men de havde alle 3 fri på samme tid og derfor skulle en helt fjerde, som ikke rigtig kender noget til min far, deltage i et møde omkring min far. Hvordan kan det være, at det ikke er tilrettelagt bedre?
Svar: Det er uheldigt, men hvad der kan ske, vi bestræber os på, at der næsten altid er én fra teamet.
• Vi er lige blevet orienteret af personalet om, at Natasja er stoppet, men har sendt hende en del mails, som hun så åbenbart ikke har set, hvilket vi ikke var klar over. Hvordan kan det være, at vi ikke får besked om, at en afdelingsleder er stoppet?
Svar: Det er uheldigt, det skulle I jo selvfølgelig have haft besked om.
• Sådan var det også da Jakob stoppede, vi har fået at vide, af personalet, at det ligger på nyhedsbrevet, men vi kan altså ikke finde det?
Svar: Nej det er rigtigt, det har jeg ikke fået skrevet ud, beklager.
• Er det kun på kalenderen på afdelingen man kan se, hvad der foregår? Det kunne være rart, at det kom ud på nyhedsbrev, så vi kunne tale med min far i telefonen om, hvad der er foregået.
Svar: Før corona sendte Anette også altid kalenderen ud på nyhedsbrev, men kalenderen har også ligget i dvale og er lige startet op igen og jeg har simpelthen glemt, at få den lagt derind, det kommer den igen for eftertiden.

 

Vi, her fra Toftebo, siger tak for en dejlig aften i Jeres selskab. Næste familieaften er tirsdag den 23. november 2021 for st./1. sal og 24. november 2021, for 2./3. sal, håber vi ses.


Referat fra Familieaften på stuen/1. sal - torsdag den 28. november 2019

Leder af Toftebo, Jakob Skovbakke:

- På Toftebo er der i øjeblikket fokus på sammensætningen og fagligheden i personalegrupperne. Der er lavt sygefravær og styr på økonomien, så alt går i en fortsat positiv og givende retning.

- Der bliver også arbejdet meget med indretning i forhold til at gøre Toftebo mere hyggeligt og hjemligt. Indtil videre er indgangen og gangene blevet opdateret og i det nye år er det leve/bo-miljø køkkenerne, der står for tur med nye møbler, gardiner og farver.
- Siden sidst har vi holdt høstfest for beboere og pårørende, hvor der mødte ca. 100 op til en forrygende aften med god mad og 20-mands orkester. Dette bliver fremover en tradition, som vi vil holde fast i.
- Aktivitetscentret er i øjeblikket ved at bygge lidt om, så de får en større og mere brugervenlig café. Pårørende opfordres til at gøre brug af de muligheder der er for kaffe og bespisning i caféen. Aktivitetscentret og caféen består hovedsageligt af frivillige, som gør en stor indsats for, at udbyde spændende aktiviteter og gode smagsoplevelser og mange af vore beboere benytter sig af tilbuddene i hverdagen.

Gruppeleder, Lene Fjordside:
- Til sidste familieaften var der forslag fra pårørende om, at der skulle sættes billeder op af personalet, så de kunne se, hvem der arbejder på afdelingen og hvem der er på arbejde den pågældende dag. Billederne er kommet op, men det kniber dog lidt med at flytte dem, så det kan ses hvem der er på arbejde den pågældende dag, er det ok som det er nu eller skal vi fortsat arbejde med at få dem flyttet?
- Der var også ønske om mere synlige oplysninger og evt. billeder af kontaktpersoner. Indtil videre er der i hver lejlighed, lagt et stykke papir ind, med oplysninger om kontaktpersoner, hvilket de pårørende forhåbentlig har set. Det med billeder af kontaktpersoner i lejligheden arbejdes der stadig på.
- På personalesiden er der sket lidt ændringer siden sidste familieaften. Lotte (tidligere gruppeleder og sygeplejerske) har valgt at søge nye udfordringer og er derfor ikke længere på Toftebo. Derimod er Trine (sygeplejerske fra 2./3. sal) blevet koblet på stuen/1. sal, men er også kommet til at stå for udvikling, uddannelse og undervisning af personalet, for hele tiden, at højne fagligheden. Derudover er der lige blevet ansat en ny sygeplejerske på stuen/1. sal, Louise, som starter den 2. december, så med Ida, som efterhånden har været her et stykke tid og Maya, som er ansat på 2./3. sal er der nu 4 sygeplejersker ansat på Toftebo.
- Fremadrettet er det besluttet, at vi vil holde et årligt forventningsmøde med pårørende (og beboere der hvor det giver mening), dette møde vil tidsmæssigt komme til at ligge lige omkring den pågældende beboers fødselsdag.
- Inden længe vil der i hver lejlighed komme til at ligge en mappe i hver lejlighed, som et samarbejdsredskab mellem beboer, pårørende og personale. Mappen vil bla. indeholde kontaktpersoner, aktivitetsplaner, kalender til klippekort og rengøring, livshistorie, bevillinger og information om Toftebo. Dette bla. for at få mere samling på de papirer som hænger og ligger rundt i lejlighederne og som et mere overskueligt og samlet opslagsværk og redskab i hverdagen.
- Der vil også komme postkasser op til hver beboer, som beboere/pårørende får det fulde ansvar for at få tømt. Heri vil fremover komme al post, men også diverse kvitteringer fra apotek, fodterapeut, frisør og lignende. Hvor postkasserne kommer til at hænge er stadig uvist.

Aktivitetsansvarlig, Anette Andersen:
- Julefolder med aktiviteter i december: alle pårørende opfordres til at læse den igennem og deltage, der hvor det er muligt.
- Kontanter på Toftebo: der er længe blevet arbejdet på, at finde en løsning, så personalet ikke har ansvar for kontanter i aflåste skabe, der hvor beboeren ikke er i stand til at administrere egne penge, den er nu fundet. Fremover skal alle beboere selv stå for deres kontanter, dvs. ikke flere kontanter i aflåste skabe, derimod kan alle, som ikke selv er i stand til at administrere det, underskrive en fuldmagt til, at alle betalinger der foregår på Toftebo til Aktivitetscenter, Bussen's Venner, hyggeaftener og lignende (ikke frisør og fodplejer) bliver trukket over pensionen, sammen med kost og vask. Anette kontakter de pårørende, der hvor det er aktuelt.
- Vennekreds: Vi vil gerne have en vennekreds op at stå på Toftebo, til glæde og gavn for beboerne. Der er informationsmøde, torsdag den 9. januar kl. 19.00, hvor vi håber der møder nogle pårørende op, som kunne tænke sig at være en del af vennekredsen. Der er stiftende generalforsamling, torsdag den 23. januar.
- Nyt fra Toftebo: Det er vigtigt, at pårørende tilmelder sig "Nyt fra Toftebo" på Herning Kommune's hjemmeside, da der her løbende vil komme informationer, som er vigtige for de pårørende. Når man tilmelder sig, vil man få en mail, hver gang der er nyt, så er man fri for selv at holde øje med, hvornår der kommer noget ind og samtidig, kan vi også se, hvor mange der er tilmeldt, så vi har en idé om, hvor mange pårørende der ser vores opslag.

Ordet er frit:
- Pårørende: Loftsbelysningen i soveværelset er rigtig dårligt, hvem skal tage sig af det?
Jakob: Det skal I selv, evt. i samarbejde med boligselskabet.
Da der er flere med samme problem, lover Jakob, at tage fat i boligselskabet og spørge om de vil gå ind i, at forbedre loftsbelysningen generelt på Toftebo.
- Pårørende: Det er ærgerligt, at billederne ikke bliver sat, så man kan se, hvem der er på arbejde den pågældende dag.
Lene: Vi vil fortsat forsøge, men ikke love noget.
Jakob: Problemet er, at personalet ofte er på arbejde allerede på vej op af trappen, når de møder ind og derfor bliver det glemt. Håber at, vi ud i fremtiden, kan få skærme op, hvor det kører automatisk.
- Pårørende: Det er ofte svært, at finde personale på afdelingen.
Jakob: Det er fordi personalet er inde hos beboerne, men pårørende er altid velkommen til, at bruge beboerens kald eller kaldet der hænger i spisestuen, hvis de har brug for, at tale med personalet.
- Pårørende: Det undrer mig, at der på 5 mdr. kan ryge 600 kr. på medicinregningerne i gebyrer for udbringning og dosis og at der er noget medicin, som kommer helt fra Vojens apotek.
Lene: At apotekerne tager penge for at bringe ud, kan vi ikke ændre på. Det beløb de tager for at pakke i dosisposer, er jo en ydelse de udfører, men skulle gerne være mindre end det medicinspild der ellers ville være. At der kommer medicin fra et udenbys apotek, kan have sine grunde, dette undersøger vi og vender tilbage med et svar på.

- Flere pårørende: Stor ros til personalet på Toftebo for god pleje og et godt sted at komme.
Jakob/Lene: Tak for det og tusind tak for endnu en dejlig familieaften med et godt fremmøde, vi glæder os allerede til næste gang i maj.


Referat fra Familieaften på 2./3. sal - torsdag den 28. november 2019

Leder af Toftebo, Jakob Skovbakke:

- På Toftebo er der i øjeblikket fokus på sammensætningen og fagligheden i personalegrupperne. Der er lavt sygefravær og styr på økonomien, så alt går i en fortsat positiv og givende retning.
- Der bliver også arbejdet meget med indretning i forhold til at gøre Toftebo mere hyggeligt og hjemligt. Indtil videre er indgangen og gangene blevet opdateret og i det nye år er det leve/bo-miljø køkkenerne, der står for tur med nye møbler, gardiner og farver.
- Siden sidst har vi holdt høstfest for beboere og pårørende, hvor der mødte ca. 100 op til en forrygende aften med god mad og 20-mands orkester. Dette bliver fremover en tradition, som vi vil holde fast i.
- Aktivitetscentret er i øjeblikket ved at bygge lidt om, så de får en større og mere brugervenlig café. Pårørende opfordres til at gøre brug af de muligheder der er for kaffe og bespisning i caféen. Aktivitetscentret og caféen består hovedsageligt af frivillige, som gør en stor indsats for, at udbyde spændende aktiviteter og gode smagsoplevelser og mange af vore beboere benytter sig af tilbuddene i hverdagen.

Gruppeleder, Lene Fjordside:
- Til sidste familieaften var der forslag fra pårørende om, at der skulle sættes billeder op af personalet, så de kunne se, hvem der arbejder på afdelingen og hvem der er på arbejde den pågældende dag. Billederne er kommet op, men det kniber dog lidt med at flytte dem, så det kan ses hvem der er på arbejde den pågældende dag, er det ok som det er nu eller skal vi fortsat arbejde med at få dem flyttet?
- Der var også ønske om mere synlige oplysninger og evt. billeder af kontaktpersoner. Indtil videre er der i hver lejlighed, lagt et stykke papir ind, med oplysninger om kontaktpersoner, hvilket de pårørende forhåbentlig har set. Det med billeder af kontaktpersoner i lejligheden arbejdes der stadig på.
- På personalesiden er der sket lidt ændringer siden sidste familieaften. Lotte (tidligere gruppeleder og sygeplejerske) har valgt at søge nye udfordringer og er derfor ikke længere på Toftebo. Derimod er Trine (sygeplejerske fra 2./3. sal) blevet koblet på stuen/1. sal, men er også kommet til at stå for udvikling, uddannelse og undervisning af personalet, for hele tiden, at højne fagligheden. Derudover er der lige blevet ansat en ny sygeplejerske på stuen/1. sal, Louise, som starter den 2. december, så med Ida, som efterhånden har været her et stykke tid og Maya, som er ansat på 2./3. sal er der nu 4 sygeplejersker ansat på Toftebo.
- Fremadrettet er det besluttet, at vi vil holde et årligt forventningsmøde med pårørende (og beboere der hvor det giver mening), dette møde vil tidsmæssigt komme til at ligge lige omkring den pågældende beboers fødselsdag.

Aktivitetsansvarlig, Anette Andersen:
- Julefolder med aktiviteter i december: alle pårørende opfordres til at læse den igennem og deltage, der hvor det er muligt.
- Kontanter på Toftebo: der er længe blevet arbejdet på, at finde en løsning, så personalet ikke har ansvar for kontanter i aflåste skabe, der hvor beboeren ikke er i stand til at administrere egne penge, den er nu fundet. Fremover skal alle beboere selv stå for deres kontanter, dvs. ikke flere kontanter i aflåste skabe, derimod kan alle, som ikke selv er i stand til at administrere det, underskrive en fuldmagt til, at alle betalinger der foregår på Toftebo til Aktivitetscenter, Bussen's Venner, hyggeaftener og lignende (ikke frisør og fodplejer) bliver trukket over pensionen, sammen med kost og vask. Anette kontakter de pårørende, der hvor det er aktuelt.
- Vennekreds: Vi vil gerne have en vennekreds op at stå på Toftebo, til glæde og gavn for beboerne. Der er informationsmøde, torsdag den 9. januar kl. 19.00, hvor vi håber der møder nogle pårørende op, som kunne tænke sig at være en del af vennekredsen. Der er stiftende generalforsamling, torsdag den 23. januar.
- Nyt fra Toftebo: Det er vigtigt, at pårørende tilmelder sig "Nyt fra Toftebo" på Herning Kommune's hjemmeside, da der her løbende vil komme informationer, som er vigtige for de pårørende. Når man tilmelder sig, vil man få en mail, hver gang der er nyt, så er man fri for selv at holde øje med, hvornår der kommer noget ind og samtidig, kan vi også se, hvor mange der er tilmeldt, så vi har en idé om, hvor mange pårørende der ser vores opslag.

Ordet er frit:
- Pårørende: Vi undrer os over, at beboerne får deres medicin i egen lejlighed, da vi flere gange har set piller ligge på gulvet, som jo så ikke er taget?
Lene: Beboerne skal helst tage deres medicin i egen lejlighed, det er en sikkerhed for, at der ikke bliver byttet rundt på medicinerne, men personalet skal se, at medicinen bliver taget, så vi sikrer os, at der ikke tabes eller undlades nogen, vi strammer op på dette felt.
- Pårørende: Vi vil gerne have besked med det samme når der bliver skiftet kontaktperson
Lene: Vi har lagt en seddel ind i alle lejligheder, hvor der står hvem der er kontaktperson og kontaktoplysninger på vedkommende, som vi håber alle har set, er det ikke nok, må vi måske overveje en opringning fra kontaktpersonen, det kigger vi på.
- Pårørende: Min far er for nyligt flyttet ind på Toftebo og det har været en rigtig god oplevelse, men vi har hørt noget om indflytningssamtale, hvornår bliver det?
Lene: Kontaktpersonen kontakter Jer, med henblik på, at aftale en tid for et møde, men det er bevidst, at det først er et lille stykke tid efter indflytning, da vi oplever, at der kan komme en del spørgsmål, når først beboeren lige er faldet til.
- Pårørende: Det er en skam, at der ikke er kommet billeder op af kontaktpersonerne i lejligheden, det er fortsat et ønske
Jakob/Lene: Der arbejdes i øjeblikket på en samarbejdsmappe, som skal testes på st./1. sal og bliver det en succes, vil den også komme på 2./3. Det er en mappe, som kommer til at ligge hos hver beboere, med forskellige oplysninger i, bla. kontaktpersoner og heri kunne man også sætte billeder af kontaktpersoner.
Pårørende: Det kunne være rart med sådan en mappe, hvor diverse papirer så kunne have sit hjemsted og dermed være nemmere at finde
- Pårørende: ærgerligt, at personalet ikke får sat sit billede på, når de er på arbejde
Lene: Vi vil fortsat forsøge, men ikke love noget.
Jakob: Problemet er, at personalet ofte er på arbejde allerede på vej op af trappen, når de møder ind og derfor bliver det glemt. Håber at, vi ud i fremtiden, kan få skærme op, hvor det kører automatisk.
- Pårørende: Hvordan kan vi få et bedre samarbejde omkring aftaler pårørende/personale i mellem, oplever at meddelelser ikke bliver givet videre, når det bliver sagt til et personale
Lene: Er godt klar over, at det nogle gange er et problem, men vi arbejder med det og håber at I oplever, at det bliver bedre.
- Pårørende: Stor ros til personalet på Toftebo for god pleje og et godt sted at komme.
Jakob/Lene: Tak for det og tusind tak for endnu en dejlig familieaften med et godt fremmøde, vi glæder os allerede til næste gang i maj.


Jakob orienterer

- Vi arbejder på, at Toftebo skal blive ét hus, ved at lave mere samarbejde på tværs af huset. Lene Fjordside er på den baggrund nu gruppeleder for hele blok A (st./1. og 2./3.) og man vil også møde, at personalet arbejder mere på tværs af afdelingerne end tidligere.

- Der er stort fokus på samarbejde med pårørende, derfor har vi lavet disse familieaftener, som kommer til at ligge 2 gange om året fremover. Næste gang bliver sidst i november. Vi ønsker, med familieaftenerne, at få en god dialog om dagligdagen, hvad er godt og hvad kan vi alle sammen gøre bedre.

- Toftebo har en sund økonomi, så selv om vi altid kan ønske os flere penge og flere hænder, så kører det fornuftigt.

- Vi er i øjeblikket ved at kigge på indretningen på afdelingerne, så der kommer bla. nye billeder op, med et tema for hver etage, så man bedre kan orientere sig og lavet mere hjemlig hygge rundt omkring. Samtidig gøres der noget ved belysningen, så den bliver forbedret rundt i huset. Indtil videre er det indgangspartiet der er ved at blive shinet op.

- Der vil i løbet af nogle år komme til at mangle 95 plejehjemspladser i kommunen og der bliver derfor kigget på, hvor et nyt plejecenter evt. kan ligge. Der er 5 mulige steder, der er i spil, og her er ridebanen, ved siden af Toftebo, ét af de steder.


Lene orienterer

- Ifm. at vi skal til at arbejde mere på tværs, er Lotte (som var gruppeleder på st./1.) efter eget ønske, flyttet tilbage til sin sygeplejerskestilling på 2./3. Trine, som er sygeplejerske på 2./3. er kommet ned på st./1. for at lære beboerne at kende her, så de altid kan springe til, i hele blok A, når der er behov for det.
- Beboerne er ved at have haft de samme kontaktpersoner i lang tid, der vil derfor blive rokeret lidt rundt, så de får nye kontaktpersoner, indenfor nærmeste fremtid, da vi har erfaring for, at det er godt at få nye øjne på.
- I efteråret fik vi nyt IT-system og det vi bruger nu, hedder Cura. Der har derfor været en lang periode med indlæring af det nye og det har givet udfordringer og lidt frustration, både blandt personale og pårørende. Status er, at vi er ved at have godt styr på det, så der skulle gerne komme mere ro på den front fremadrettet.


Anette orienterer

- Anette er gået fra en fast stilling på st./1. til nu at være aktivitetsansvarlig for hele huset 20 timer i ugen. Derudover er hun 9 timer i plejen pr. uge, skiftevis på de 3 afdelinger, så hun har føling med og lærer beboerne at kende hele vejen rundt og så har hun sine faste weekendvagter.
- Anette har lavet en folder, som fortæller lidt om aktiviteterne i huset, den kommer til at hænge på opslagstavlerne rundt omkring, så man kan tage et eksemplar.
- Vi har de sidste 2 år haft besøg af en skoleklasse fra Hammerum skole, de afslutter her til sommerferien og så starter der en ny 1. klasse efter sommerferien.
- Der hænger en månedskalender i spisestuen på hver etage, som pårørende meget gerne må orientere sig på, om hvad der foregår i huset.
- For et par år siden blev klippekortsordningen indført på alle plejehjem. Klippekortene består af ½ time pr. uge til hjælp/støtte udover den bevilgede tid, til noget man gerne vil/stjernestunder. Her på Toftebo bruger mange disse klip til ekstra bade, hårvask og rengøring eller f.eks til at få sat hår lagt makeup eller neglelak. De aller fleste klip går dog til aktivitet og oplevelser af forskellig art. Der er fokus på, at der stadig er nogle enkelte der ikke bruger deres klip, af forskellige grunde, men alle skulle gerne komme med indenfor overskuelig tid. Alle klip bliver registreret og kan altid oplyses et kvartal bagud.
- Billeder og video: vi tager mange billeder af hvad vi oplever, men vi kan desværre ikke vise dem nogen steder, da vi ikke har haft samtykke fra beboerne. Vi har derfor lavet en samtykkeerklæring, som beboerne skal udfylde ift. hvad de ønsker billederne brugt til eller evt. ikke ønsker, at få billederne vist frem. Mange erklæringer blev udfyldt på familieaften og resten kigger vi på efterfølgende. Erklæringerne bliver gemt i en mappe og kan altid ændres efter ønske.
- Vi skal have forbedret den almene digitale kommunikation Toftebo og pårørende i mellem, så der ikke går fælles beskeder tabt. Dette gør vi ved, fremover, at bruge Nyhedsbrevet på Toftebo's hjemmeside, den skulle gerne være klar 1. august. Efter 1. august skal pårørende gå ind på Toftebo's hjemmeside og tilmelde sig nyhedsbrevet og så kommer alt fælles information, indbydelser, nyhedsbreve osv. på mail. Er der problemer, kan man altid få hjælpe ved Jakob, Lene eller Anette.
- Pårørende er vigtige i vores dagligdag og de er altid velkommen til at deltage i de aktiviteter vi laver eller sige til, hvis der er gode ideer/forslag eller man har en ½ time, at give af, engang i mellem. Det er ligeledes vigtigt, at få svaret på indbydelser, uanset om man kan eller ej og vi kan altid bruge en hånd til borddækning og oprydning.
- Der arbejdes på, at starte en vennekreds op i efteråret. Der kommer i øjeblikket frivillige, men vi kan godt bruge flere og vi har brug for, at få det lidt mere organiseret på den måde. Ligeledes kan en vennekreds også søge midler fra fonde o.lign. til forskellige oplevelser, arrangementer mm.
Pårørende opfordres til at melde ud, hvis de har lyst til, at være en del af vennekredsen eller måske kender nogen der har.
- Aktivitetscentret har startet en søndagscafé op, som har åben en søndag i måneden, her kan beboere og pårørende også komme og købe sin eftermiddagskaffe, nærmere oplysninger på opslagstavlen i aktivitetscentret.


Spørgsmål, ris og ros fra pårørende

- Hvorfor de nye stolper i stedet for låger ovenfor trapperne?
Det er et spørgsmål om arbejdsmiljø, det er mange gange om dagen personalet skal igennem lågerne. Toftebo er det andetsidste sted i kommunen der skifter lågerne ud med stolper og de andre steder oplever ingen komplikationer eller farer ved at have dem.

- Kommunikation - hvordan får vi fat på plejepersonalet?
På Toftebo's hjemmeside findes telefonnumre og mailadresser på leder, gruppeledere og aktivitetsansvarlig. Derudover kan man altid ringe på hovednummeret og spørge efter specifikt personale. Hver medarbejder har også en mailadresse, spørg kontaktpersonen.

- Vi møder nogle gange personale der siger "det ved jeg ikke" og heller ikke finder ud af det?
Det strammer vi op på.

- Hvorfor er hygiejnepakken taget væk og hvordan kommunikerer vi når der mangler?
Ordningen omkring hygiejnepakke var alt for dyr og omfattende, at administrere, derudover var Toftebo det sidste plejehjem i kommunen, hvor hygiejnepakken eksisterede og mange beboere synes også det er rart, at de selv kan bestemme, hvilke præparater de vil bruge. Det er plejepersonalets opgave, at informere pårørende før artiklerne slipper op og der er hængt sedler op med, hvornår og hvem der sidst har bestilt, så der heller ikke er flere der ringer eller skriver om de samme ting. Der er også mulighed for at lave en aftale med købmanden i Arnborg, så plejepersonalet bestiller direkte herfra.

- Hvordan ved jeg hvem der er kontaktperson?
Det er kontaktpersonens opgave, at kontakte pårørende og præsentere sig, dette vil forekomme ved skift af kontaktpersoner ellers vil man ved indflytning blive præsenteret for sin kontaktperson/personer. Det er oplevet at dette ikke sker, det vil vi stramme op på.

- Er det muligt, at få et billede af kontaktpersonen op i lejligheden?
Det vil vi tage med til videre overvejelse.

- Kan I ikke hænge billeder op på gangen af personalet?
Det vil vi tage med til videre overvejelse.

- Det vil være rart, hvis alle medarbejdere bærer navneskilt
Det strammer vi op på.

- Huslæge - det skrevne materiale stemmer ikke overens med virkeligheden ift. lægebesøg ?
Det tager vi en snak med lægerne om.

- Hvorfor kommer der ikke nogen fra ledelsen og byder velkommen ved indflytning?
Det er en fejl, det strammer vi op på.

- Hvorfor kan i ikke skrive i dagbogen i lejligheden om hvordan det går?
Det er desværre ikke alt vi kan skrive i bøgerne, da vi nemt kan lave et brud på tavshedspligten, ift. hvem der læser i bøgerne.

- Hvordan bliver beboerne tilmeldt aktiviteter?
Når der flytter nye beboere ind, får de lige lidt tid til at falde til, herefter kommer Anette og tager en snak med beboeren om, hvilke tilbud der kan interessere den enkelte. I nogle enkelte tilfælde vil de pårørende blive kontaktet, men pårørende er altid velkommen til at kontakte Anette.

- Hvorfor var der ikke gjort ordentligt rent i lejlighederne først på året?
Vores rengøringsdame var sygemeldt, vi var ikke klar over, at det kom til at tage så lang tid, så vi regnede med, at plejepersonalet kunne tage over, men det kneb ind imellem med tiden, hvor vi så prioriterede plejen frem for rengøringen, det beklager vi. Heldigvis er hun tilbage nu og alt er som det plejer. Herning kommune har bestemt, at rengøring er hver 3. uge, pårørende er selv meget velkommen til, at gøre noget ind i mellem, det kan også være en god aktivitet sammen med beboeren, når man er på besøg. Nogle har også valgt, at få et privat rengøringsfirma til at komme de uger, hvor der ikke bliver gjort rent og det er helt i orden, det står enhver frit for.

Der var enighed om, at aftenerne var gode, indholdsrige, hyggelige og et godt tiltag.

Der var stor ros til den danseaften vi havde i foråret med Skjern salonorkester, samt aktivitetsniveauet generelt.


Hænder

Kontaktinfo

Toftebo-Centret
Hammerum Hovedgade 14
Hammerum
7400 Herning

Tlf.: 96285800

Louise Meedom
Centerleder 
Tlf.: 96285801
Mobil: 22208422
Send e-mail til Louise

Lene Christine Fjordside 
Gruppeleder - stuen/1. sal blok A
Tlf.: 96285788
Mobil: 21345530
Send e-mail til Lene

Mimi Fisker  Rønhoff 
Gruppeleder 2./3. sal blok A
Mobil: 20706072
Send mail til Mimi

Chalotte Kyed Stensgaard 
Gruppeleder blok C
Mobil.: 20904902
Send mail til Chalotte

Anette Grønbæk Andersen
Aktivitetsansvarlig
Tlf.: 22247889
Send e-mail til Anette

Susanne Kristiansen 
Kostfaglig leder
Tlf.: 96285844
Send e-mail til Susanne

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail