Blok A

Her kan du se detaljerede oplysninger om Blok A

Jakob orienterer

- Vi arbejder på, at Toftebo skal blive ét hus, ved at lave mere samarbejde på tværs af huset. Lene Fjordside er på den baggrund nu gruppeleder for hele blok A (st./1. og 2./3.) og man vil også møde, at personalet arbejder mere på tværs af afdelingerne end tidligere.

- Der er stort fokus på samarbejde med pårørende, derfor har vi lavet disse familieaftener, som kommer til at ligge 2 gange om året fremover. Næste gang bliver sidst i november. Vi ønsker, med familieaftenerne, at få en god dialog om dagligdagen, hvad er godt og hvad kan vi alle sammen gøre bedre.

- Toftebo har en sund økonomi, så selv om vi altid kan ønske os flere penge og flere hænder, så kører det fornuftigt.

- Vi er i øjeblikket ved at kigge på indretningen på afdelingerne, så der kommer bla. nye billeder op, med et tema for hver etage, så man bedre kan orientere sig og lavet mere hjemlig hygge rundt omkring. Samtidig gøres der noget ved belysningen, så den bliver forbedret rundt i huset. Indtil videre er det indgangspartiet der er ved at blive shinet op.

- Der vil i løbet af nogle år komme til at mangle 95 plejehjemspladser i kommunen og der bliver derfor kigget på, hvor et nyt plejecenter evt. kan ligge. Der er 5 mulige steder, der er i spil, og her er ridebanen, ved siden af Toftebo, ét af de steder.


Lene orienterer

- Ifm. at vi skal til at arbejde mere på tværs, er Lotte (som var gruppeleder på st./1.) efter eget ønske, flyttet tilbage til sin sygeplejerskestilling på 2./3. Trine, som er sygeplejerske på 2./3. er kommet ned på st./1. for at lære beboerne at kende her, så de altid kan springe til, i hele blok A, når der er behov for det.
- Beboerne er ved at have haft de samme kontaktpersoner i lang tid, der vil derfor blive rokeret lidt rundt, så de får nye kontaktpersoner, indenfor nærmeste fremtid, da vi har erfaring for, at det er godt at få nye øjne på.
- I efteråret fik vi nyt IT-system og det vi bruger nu, hedder Cura. Der har derfor været en lang periode med indlæring af det nye og det har givet udfordringer og lidt frustration, både blandt personale og pårørende. Status er, at vi er ved at have godt styr på det, så der skulle gerne komme mere ro på den front fremadrettet.


Anette orienterer

- Anette er gået fra en fast stilling på st./1. til nu at være aktivitetsansvarlig for hele huset 20 timer i ugen. Derudover er hun 9 timer i plejen pr. uge, skiftevis på de 3 afdelinger, så hun har føling med og lærer beboerne at kende hele vejen rundt og så har hun sine faste weekendvagter.
- Anette har lavet en folder, som fortæller lidt om aktiviteterne i huset, den kommer til at hænge på opslagstavlerne rundt omkring, så man kan tage et eksemplar.
- Vi har de sidste 2 år haft besøg af en skoleklasse fra Hammerum skole, de afslutter her til sommerferien og så starter der en ny 1. klasse efter sommerferien.
- Der hænger en månedskalender i spisestuen på hver etage, som pårørende meget gerne må orientere sig på, om hvad der foregår i huset.
- For et par år siden blev klippekortsordningen indført på alle plejehjem. Klippekortene består af ½ time pr. uge til hjælp/støtte udover den bevilgede tid, til noget man gerne vil/stjernestunder. Her på Toftebo bruger mange disse klip til ekstra bade, hårvask og rengøring eller f.eks til at få sat hår lagt makeup eller neglelak. De aller fleste klip går dog til aktivitet og oplevelser af forskellig art. Der er fokus på, at der stadig er nogle enkelte der ikke bruger deres klip, af forskellige grunde, men alle skulle gerne komme med indenfor overskuelig tid. Alle klip bliver registreret og kan altid oplyses et kvartal bagud.
- Billeder og video: vi tager mange billeder af hvad vi oplever, men vi kan desværre ikke vise dem nogen steder, da vi ikke har haft samtykke fra beboerne. Vi har derfor lavet en samtykkeerklæring, som beboerne skal udfylde ift. hvad de ønsker billederne brugt til eller evt. ikke ønsker, at få billederne vist frem. Mange erklæringer blev udfyldt på familieaften og resten kigger vi på efterfølgende. Erklæringerne bliver gemt i en mappe og kan altid ændres efter ønske.
- Vi skal have forbedret den almene digitale kommunikation Toftebo og pårørende i mellem, så der ikke går fælles beskeder tabt. Dette gør vi ved, fremover, at bruge Nyhedsbrevet på Toftebo's hjemmeside, den skulle gerne være klar 1. august. Efter 1. august skal pårørende gå ind på Toftebo's hjemmeside og tilmelde sig nyhedsbrevet og så kommer alt fælles information, indbydelser, nyhedsbreve osv. på mail. Er der problemer, kan man altid få hjælpe ved Jakob, Lene eller Anette.
- Pårørende er vigtige i vores dagligdag og de er altid velkommen til at deltage i de aktiviteter vi laver eller sige til, hvis der er gode ideer/forslag eller man har en ½ time, at give af, engang i mellem. Det er ligeledes vigtigt, at få svaret på indbydelser, uanset om man kan eller ej og vi kan altid bruge en hånd til borddækning og oprydning.
- Der arbejdes på, at starte en vennekreds op i efteråret. Der kommer i øjeblikket frivillige, men vi kan godt bruge flere og vi har brug for, at få det lidt mere organiseret på den måde. Ligeledes kan en vennekreds også søge midler fra fonde o.lign. til forskellige oplevelser, arrangementer mm.
Pårørende opfordres til at melde ud, hvis de har lyst til, at være en del af vennekredsen eller måske kender nogen der har.
- Aktivitetscentret har startet en søndagscafé op, som har åben en søndag i måneden, her kan beboere og pårørende også komme og købe sin eftermiddagskaffe, nærmere oplysninger på opslagstavlen i aktivitetscentret.


Spørgsmål, ris og ros fra pårørende

- Hvorfor de nye stolper i stedet for låger ovenfor trapperne?
Det er et spørgsmål om arbejdsmiljø, det er mange gange om dagen personalet skal igennem lågerne. Toftebo er det andetsidste sted i kommunen der skifter lågerne ud med stolper og de andre steder oplever ingen komplikationer eller farer ved at have dem.

- Kommunikation - hvordan får vi fat på plejepersonalet?
På Toftebo's hjemmeside findes telefonnumre og mailadresser på leder, gruppeledere og aktivitetsansvarlig. Derudover kan man altid ringe på hovednummeret og spørge efter specifikt personale. Hver medarbejder har også en mailadresse, spørg kontaktpersonen.

- Vi møder nogle gange personale der siger "det ved jeg ikke" og heller ikke finder ud af det?
Det strammer vi op på.

- Hvorfor er hygiejnepakken taget væk og hvordan kommunikerer vi når der mangler?
Ordningen omkring hygiejnepakke var alt for dyr og omfattende, at administrere, derudover var Toftebo det sidste plejehjem i kommunen, hvor hygiejnepakken eksisterede og mange beboere synes også det er rart, at de selv kan bestemme, hvilke præparater de vil bruge. Det er plejepersonalets opgave, at informere pårørende før artiklerne slipper op og der er hængt sedler op med, hvornår og hvem der sidst har bestilt, så der heller ikke er flere der ringer eller skriver om de samme ting. Der er også mulighed for at lave en aftale med købmanden i Arnborg, så plejepersonalet bestiller direkte herfra.

- Hvordan ved jeg hvem der er kontaktperson?
Det er kontaktpersonens opgave, at kontakte pårørende og præsentere sig, dette vil forekomme ved skift af kontaktpersoner ellers vil man ved indflytning blive præsenteret for sin kontaktperson/personer. Det er oplevet at dette ikke sker, det vil vi stramme op på.

- Er det muligt, at få et billede af kontaktpersonen op i lejligheden?
Det vil vi tage med til videre overvejelse.

- Kan I ikke hænge billeder op på gangen af personalet?
Det vil vi tage med til videre overvejelse.

- Det vil være rart, hvis alle medarbejdere bærer navneskilt
Det strammer vi op på.

- Huslæge - det skrevne materiale stemmer ikke overens med virkeligheden ift. lægebesøg ?
Det tager vi en snak med lægerne om.

- Hvorfor kommer der ikke nogen fra ledelsen og byder velkommen ved indflytning?
Det er en fejl, det strammer vi op på.

- Hvorfor kan i ikke skrive i dagbogen i lejligheden om hvordan det går?
Det er desværre ikke alt vi kan skrive i bøgerne, da vi nemt kan lave et brud på tavshedspligten, ift. hvem der læser i bøgerne.

- Hvordan bliver beboerne tilmeldt aktiviteter?
Når der flytter nye beboere ind, får de lige lidt tid til at falde til, herefter kommer Anette og tager en snak med beboeren om, hvilke tilbud der kan interessere den enkelte. I nogle enkelte tilfælde vil de pårørende blive kontaktet, men pårørende er altid velkommen til at kontakte Anette.

- Hvorfor var der ikke gjort ordentligt rent i lejlighederne først på året?
Vores rengøringsdame var sygemeldt, vi var ikke klar over, at det kom til at tage så lang tid, så vi regnede med, at plejepersonalet kunne tage over, men det kneb ind imellem med tiden, hvor vi så prioriterede plejen frem for rengøringen, det beklager vi. Heldigvis er hun tilbage nu og alt er som det plejer. Herning kommune har bestemt, at rengøring er hver 3. uge, pårørende er selv meget velkommen til, at gøre noget ind i mellem, det kan også være en god aktivitet sammen med beboeren, når man er på besøg. Nogle har også valgt, at få et privat rengøringsfirma til at komme de uger, hvor der ikke bliver gjort rent og det er helt i orden, det står enhver frit for.

Der var enighed om, at aftenerne var gode, indholdsrige, hyggelige og et godt tiltag.

Der var stor ros til den danseaften vi havde i foråret med Skjern salonorkester, samt aktivitetsniveauet generelt.


Hænder

Kontaktinfo

Lene Christine Fjordside
Gruppeleder - blok A
Tlf.: 96285788
Mobil: 21345530
Send e-mail til toffj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Toftebo-Centret
Elmegade 32
Hammerum
7400 Herning

Tlf.: 96285800

Jakob Skovbakke
Centerleder
Tlf.: 96285801
Send e-mail til Jakob

Lene Christine Fjordside 
Gruppeleder - blok A
Tlf.: 96285788
Mobil: 21345530
Send e-mail til Lene

Charlotte Stensgaard Kyed 
Gruppeleder - blok C
Tlf.: 96285790
Mobil: 22208422
Send e-mail til Charlotte

Anette Grønbæk Albertsen
Aktivitetsansvarlig
Tlf.: 22247889
Send e-mail til Anette

Susanne Kristiansen 
Kostfaglig leder
Tlf.: 96285844
Send e-mail til Susanne

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail