Blok C

Her kan du se oplysninger om blok C og referater fra husmøder

Referat fra Familieaften på blok C - torsdag den 28. november 2019

Leder af Toftebo, Jakob Skovbakke:

- På Toftebo er der i øjeblikket fokus på sammensætningen og fagligheden i personalegrupperne. Der er lavt sygefravær og styr på økonomien, så alt går i en fortsat positiv og givende retning.
- Der bliver også arbejdet meget med indretning i forhold til at gøre Toftebo mere hyggeligt og hjemligt. Indtil videre er indgangen og gangene blevet opdateret og i det nye år er det leve/bo-miljø køkkenerne, der står for tur med nye møbler, gardiner og farver.
- Siden sidst har vi holdt høstfest for beboere og pårørende, hvor der mødte ca. 100 op til en forrygende aften med god mad og 20-mands orkester. Dette bliver fremover en tradition, som vi vil holde fast i.
- Aktivitetscentret er i øjeblikket ved at bygge lidt om, så de får en større og mere brugervenlig café. Pårørende opfordres til at gøre brug af de muligheder der er for kaffe og bespisning i caféen. Aktivitetscentret og caféen består hovedsageligt af frivillige, som gør en stor indsats for, at udbyde spændende aktiviteter og gode smagsoplevelser og mange af vore beboere benytter sig af tilbuddene i hverdagen.

Gruppeleder, Charlotte Kyed:
- I Blok C har vi i øjeblikket fokus på fagligheden på afdelingen. Derfor har vi nu fået ansat Charlotte Høstrup, som er assistent og været en del år i huset i Blok A. I sommer startede Vicky og for nylig har vi ansat Karl Johan, som begge to også er assistenter. Charlotte og Vicky vil komme til at arbejde både dag- og aftenvagter, mens Karl Johan fortrinsvis er i aftenvagt. Derudover har vi fået flere sygeplejersker ansat i blok A og der arbejdes på, at få en af dem tilknyttet Blok C, så der bliver en sygeplejerske at trække fra huset, som kender beboerne i Blok C.
- Sanserummet er blevet malet og næste skridt er, at få det indrettet. Det vil fremover være et sted, hvor personalet kan tage en eller to beboere med og arbejde med sanserne i form af stille musik, lys, former og hvad vi ellers finder på hen af vejen.
- Blok C har overtaget plejen i Blok B, som er beskyttede boliger og dermed beboere, som er bedre fungerende end dem i plejeboligerne. Det betyder, at der kommer mere personale i Blok C, som godt nok skal varetage Blok B, men da det er begrænset, hvor meget tid der skal bruges i Blok B, vil resten af tiden blive brugt i Blok C, vi håber det kan være med til at skabe flere stjernestunder i Blok C.
- Siden sidste familieaften, er der blevet sat billeder op af personalet og billederne bliver hver dag sat sådan, at man kan se hvem der er på arbejde.
- Alle medarbejderne skulle også have navneskilt på nu.
- Der er flere der har undret sig over, at der ikke er lys i akvariet så ofte som tidligere, dette er fordi, at der kommer for mange alger i vandet, når det står tændt så længe, så der er derfor ændret på intervallerne med lys.
- I det nye år skal der males i opholdsstuen og det vil få en farve, som kun Charlotte kender endnu. Derudover vil der blive kigget på indretning, billeder på væggene og møbler i det hele taget, alt sammen i samarbejde med demenskonsulenten.
- Inden længe vil kontoret blive flyttet, så det kommer til at ligge lige inden for døren til højre, et rum man lige nu kun kan komme ind i fra administrationsgangen, men det bliver der ændret på. Det vil betyde, at personale kan møde ind og gå hjem uden at skabe postyr i fællesarealet og på den måde også mindske "trafikken" i fællesarealet. Det er også en fordel at få flyttet kontoret væk fra lejlighederne, da de omkringboende beboere ikke altid kan finde ud af det, samt at kontoret bliver lidt større.
- Som noget nyt har vi også fået vasketøjskurve på hjul, så personalet ikke skal løfte på kurvene.

Aktivitetsansvarlig, Anette Andersen:
- Julefolder med aktiviteter i december: alle pårørende opfordres til at læse den igennem og deltage, der hvor det er muligt.
- Kontanter på Toftebo: der er længe blevet arbejdet på, at finde en løsning, så personalet ikke har ansvar for kontanter i aflåste skabe, der hvor beboeren ikke er i stand til at administrere egne penge, den er nu fundet. Fremover skal alle beboere selv stå for deres kontanter, dvs. ikke flere kontanter i aflåste skabe, derimod kan alle, som ikke selv er i stand til at administrere det, underskrive en fuldmagt til, at alle betalinger der foregår på Toftebo til Aktivitetscenter, Bussens Venner, hyggeaftener og lignende (ikke frisør og fodplejer) bliver trukket over pensionen, sammen med kost og vask. Anette kontakter de pårørende, der hvor det er aktuelt.
- Vennekreds: Vi vil gerne have en vennekreds op at stå på Toftebo, til glæde og gavn for beboerne. Der er informationsmøde, torsdag den 9. januar kl. 19.00, hvor vi håber der møder nogle pårørende op, som kunne tænke sig at være en del af vennekredsen. Der er stiftende generalforsamling, torsdag den 23. januar.
- Nyt fra Toftebo: Det er vigtigt, at pårørende tilmelder sig "Nyt fra Toftebo" på Herning Kommune's hjemmeside, da der her løbende vil komme informationer, som er vigtige for de pårørende. Når man tilmelder sig, vil man få en mail, hver gang der er nyt, så er man fri for selv at holde øje med, hvornår der kommer noget ind og samtidig, kan vi også se, hvor mange der er tilmeldt, så vi har en idé om, hvor mange pårørende der ser vores opslag.

Ordet er frit:
- Pårørende: Sidste gang var der snak om, at sætte noget på døren, som indikerede om beboeren i lejligheden ønsker genoplivning, så personalet hurtigt kunne se, hvad der er besluttet i den enkelte lejlighed, hvordan går det med det?
Charlotte: Vi har besluttet, at vi fortsætter med de hjerter, som er sat op i de aflåste skabe, samt at vi også kan se det i vores it-system, da vi er bange for, at beboerne vil pille det af, hvis vi sætter det på dørene. I forhold til afløsere i denne situation, er de informeret, men skal altid få fat i en fast medarbejder i sådanne situationer.
- Charlotte: Der er desuden indført undervisning for afløsere med forskellige temaer, såsom forflytning, hygiejne, demens og lignende
- Pårørende: Har hørt at der er kommet nye regler ift. stillingtagen om genoplivning?
Charlotte/Jakob: det er ikke noget vi har hørt om, så det er ikke noget der er indført.
- Pårørende: Er det muligt, at få flyttet de hække der står udenfor terrassedørene i lejlighederne, så man kan sætte sig derud om sommeren? Måske få en lille terrasse?
Jakob/Charlotte: Ja, det var da en god idé, vi snakker med pedellen om det og ser om ikke det kan realiseres til foråret. Vi har også en drøm om, at få lukket haven over mod Blok B, så kunne det også være en mulighed for dem der bor ud til den side.
- Anette: Der er begyndt at ske lidt mere på aktivitetsdelen i Blok C. Der blev bla. lavet en bondegårdstur i sommer og der kommer også en juletur den 18. december og for nylig var der en harmonikaspiller på besøg til sang og musik, hvilket også vil komme til at gentage sig.
- Pårørende: Er det muligt, at afdelingen kan anskaffe et strygebræt og et strygejern, så pårørende kan stryge beboernes tøj, når de er på besøg?
Charlotte: Ja bestemt, det skaffer jeg
- Til slut var der generelt meget ros og anerkendelse til Blok C. Charlotte, Jakob og Anette takker og glæder os til at se Jer igen til maj.


Jakob orienterer

- Vi arbejder på at Toftebo skal blive ét hus, ved at lave mere samarbejde på tværs af huset. Lene Fjordside er på den baggrund nu gruppeleder for hele blok A (st./1. og 2./3.) og man vil også møde, at personalet arbejder mere på tværs af afdelingerne end tidligere.
- Der er stort fokus på samarbejde med pårørende, derfor har vi lavet disse familieaftener, som kommer til at ligge 2 gange om året fremover, næste gang bliver sidst i november. Vi ønsker, med familieaftenerne, at få en god dialog om dagligdagen, hvad er godt og hvad kan vi alle sammen gøre bedre.
- Toftebo har en sund økonomi, så selv om vi altid kan ønske os flere penge og flere hænder, så kører det fornuftigt.
- Der vil i løbet af nogle år komme til at mangle 95 plejehjemspladser i kommunen og der bliver derfor kigget på, hvor et nyt plejecenter evt. kan ligge. Der er 5 mulige steder, der er i spil, og her er ridebanen, ved siden af Toftebo, ét af de steder.

Charlotte orienterer

- Der er kommet mere ro på dagligdagen i blok C.
- Der har været en del personalerokering og mange afløsere på det sidste, men nu er Else Husted startet. Else kommer fra en fast stilling på 2./3. sal. og den 11. juni starter Vicky, som har været elev i blok C og nu er færdiguddannet.
- Christine er i gang med at rydde op i sanserummet, det er meningen, at sanserummet skal gøres klar og tages i brug igen.
- Beboerne i blok C, bliver behandlet forskelligt og det er meget bevidst, idet deres demens tager sig forskelligt ud og det er derfor også meget forskelligt, hvad der virker i dagligdagen. Er der nogen der undrer sig over det der bliver gjort eller f.eks måden der bliver talt på, er det vigtigt, at spørge personalet, så man kan få en forklaring.
- Efter sommerferien får vi en kanin. Der kommer en dagplejemor og synger ½ time hver uge, det er også hende vi får kaninen af og går det ikke, tager hun den tilbage. Beboerne er meget optaget af børnene, men også af kaninen, som hun også har haft med på besøg.


Anette orienterer

- Anette er gået fra en fast stilling på st./1. til nu at være aktivitetsansvarlig for hele huset 20 timer i ugen. Derudover er hun 9 timer i plejen pr. uge, skiftevis på de 3 afdelinger, så hun har føling med og lærer beboerne at kende hele vejen rundt og så har hun sine faste weekendvagter.
- Der laves i forvejen mange små aktiviteter i blok C og der hvor Anette, her i starten, bruger energi, er ift. dem der kan rumme, at komme ud af afdelingen til aktiviteter som f.eks gymnastik, gudstjeneste, fredagscafé o.lign.
- Anette har lavet en folder, som fortæller lidt om aktiviteterne i huset, den kommer til at hænge på opslagstavlerne rundt omkring, så man kan tage et eksemplar.
- For et par år siden blev klippekortsordningen indført på alle plejehjem. Klippekortene består af ½ time pr. uge til hjælp/støtte udover den bevilgede tid, til noget man gerne vil/stjernestunder. Her på Toftebo bruger mange disse klip til ekstra bade, hårvask og rengøring eller f.eks til at få sat hår lagt makeup eller neglelak. De aller fleste klip går dog til aktivitet og oplevelser af forskellig art. Der er fokus på, at der stadig er nogle enkelte der ikke bruger deres klip, af forskellige grunde, men alle skulle gerne komme med indenfor overskuelig tid. Alle klip bliver registreret og kan altid oplyses et kvartal bagud.
- Billeder og video: vi tager mange billeder af hvad vi oplever, men vi kan desværre ikke vise dem nogen steder, da vi ikke har haft samtykke fra beboerne. Vi har derfor lavet en samtykkeerklæring, som beboerne skal udfylde i forhold til hvad de ønsker billederne brugt til eller evt. ikke ønsker, at få billederne vist frem. Mange erklæringer blev udfyldt på familieaften og resten kigger vi på efterfølgende. Erklæringerne bliver gemt i en mappe og kan altid ændres efter ønske.
- Vi skal have forbedret den almene digitale kommunikation Toftebo og pårørende i mellem, så der ikke går fælles beskeder tabt. Dette gør vi ved, fremover, at bruge Nyhedsbrevet på Toftebo's hjemmeside, den skulle gerne være klar 1. august. Efter 1. august skal pårørende gå ind på Toftebo's hjemmeside og tilmelde sig nyhedsbrevet og så kommer alt fælles information, indbydelser, nyhedsbreve osv. på mail. Er der problemer, kan man altid få hjælpe ved Jakob, Charlotte eller Anette.
- Pårørende er vigtige i vores dagligdag og de er altid velkommen til at deltage i de aktiviteter vi laver eller sige til, hvis der er gode ideer/forslag eller man har en ½ time, at give af, engang i mellem. Det er ligeledes vigtigt, at få svaret på indbydelser, uanset om man kan eller ej og vi kan altid bruge en hånd til borddækning og oprydning.
- Der arbejdes på, at starte en vennekreds op i efteråret. Der kommer i øjeblikket frivillige, men vi kan godt bruge flere og vi har brug for, at få det lidt mere organiseret på den måde. Ligeledes kan en vennekreds også søge midler fra fonde o.lign. til forskellige oplevelser, arrangementer mm. Pårørende opfordres til at melde ud, hvis de har lyst til, at være en del af vennekredsen eller måske kender nogen der har.
- Aktivitetscentret har startet en søndagscafé op, som har åben en søndag i måneden, her kan beboere og pårørende også komme og købe sin eftermiddagskaffe, nærmere oplysninger på opslagstavlen i aktivitetscentret.

Spørgsmål, ris og ros fra pårørende

- Kunne der skrives på en tavle, hvad I har lavet i løbet af dagen, så pårørende havde noget at tale om?
Det tages med til overvejelse.

- Det kunne være rart, hvis alle medarbejdere bærer navneskilt ?
Det strammer vi op på.

- Kunne der ikke laves en tavle med billeder af dem der er på arbejde?
Det tages med til overvejelse.

- Det er vigtigt, at der altid er en fagperson på arbejde, som ved hvad der er af aftaler, som f.eks behandlingsønsker og genoplivning i forbindelse med indlæggelse. Det foreslås om der kunne sidde en farvet prik i hjørnet af døren, som evt. fortæller hvordan det er i denne lejlighed.
Det bliver bedre nu, hvor Else og Vicky starter og vi har oplysningerne i aflåst skab.

- Det er meget positivt, at der er kommet og kommer mere aktivitet på afdelingen.
- Der er bred enighed om, at Blok C er på rette vej, i forhold til sidste møde.


Par sidder i efterårsskov

Kontaktinfo

Toftebo-Centret
Hammerum Hovedgade 14
Hammerum
7400 Herning

Tlf.: 96285800

Louise Meedom
Konstituerende centerleder - Gruppeleder blok C
Tlf.: 96285801
Mobil: 22208422
Send e-mail til Louise

Lene Christine Fjordside 
Gruppeleder - stuen/1. sal blok A
Tlf.: 96285788
Mobil: 21345530
Send e-mail til Lene

Natasja Ørndrup 
Gruppeleder 2./3. sal blok A
Tlf.: 96285780
Mobil: 20706072
Send mail til Natasja

Anette Grønbæk Andersen
Aktivitetsansvarlig
Tlf.: 22247889
Send e-mail til Anette

Susanne Kristiansen 
Kostfaglig leder
Tlf.: 96285844
Send e-mail til Susanne

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail