Blok C

Her kan du se detaljerede oplysninger om blok C

Jakob orienterer

- Vi arbejder på at Toftebo skal blive ét hus, ved at lave mere samarbejde på tværs af huset. Lene Fjordside er på den baggrund nu gruppeleder for hele blok A (st./1. og 2./3.) og man vil også møde, at personalet arbejder mere på tværs af afdelingerne end tidligere.
- Der er stort fokus på samarbejde med pårørende, derfor har vi lavet disse familieaftener, som kommer til at ligge 2 gange om året fremover, næste gang bliver sidst i november. Vi ønsker, med familieaftenerne, at få en god dialog om dagligdagen, hvad er godt og hvad kan vi alle sammen gøre bedre.
- Toftebo har en sund økonomi, så selv om vi altid kan ønske os flere penge og flere hænder, så kører det fornuftigt.
- Der vil i løbet af nogle år komme til at mangle 95 plejehjemspladser i kommunen og der bliver derfor kigget på, hvor et nyt plejecenter evt. kan ligge. Der er 5 mulige steder, der er i spil, og her er ridebanen, ved siden af Toftebo, ét af de steder.

Charlotte orienterer

- Der er kommet mere ro på dagligdagen i blok C.
- Der har været en del personalerokering og mange afløsere på det sidste, men nu er Else Husted startet. Else kommer fra en fast stilling på 2./3. sal. og den 11. juni starter Vicky, som har været elev i blok C og nu er færdiguddannet.
- Christine er i gang med at rydde op i sanserummet, det er meningen, at sanserummet skal gøres klar og tages i brug igen.
- Beboerne i blok C, bliver behandlet forskelligt og det er meget bevidst, idet deres demens tager sig forskelligt ud og det er derfor også meget forskelligt, hvad der virker i dagligdagen. Er der nogen der undrer sig over det der bliver gjort eller f.eks måden der bliver talt på, er det vigtigt, at spørge personalet, så man kan få en forklaring.
- Efter sommerferien får vi en kanin. Der kommer en dagplejemor og synger ½ time hver uge, det er også hende vi får kaninen af og går det ikke, tager hun den tilbage. Beboerne er meget optaget af børnene, men også af kaninen, som hun også har haft med på besøg.


Anette orienterer

- Anette er gået fra en fast stilling på st./1. til nu at være aktivitetsansvarlig for hele huset 20 timer i ugen. Derudover er hun 9 timer i plejen pr. uge, skiftevis på de 3 afdelinger, så hun har føling med og lærer beboerne at kende hele vejen rundt og så har hun sine faste weekendvagter.
- Der laves i forvejen mange små aktiviteter i blok C og der hvor Anette, her i starten, bruger energi, er ift. dem der kan rumme, at komme ud af afdelingen til aktiviteter som f.eks gymnastik, gudstjeneste, fredagscafé o.lign.
- Anette har lavet en folder, som fortæller lidt om aktiviteterne i huset, den kommer til at hænge på opslagstavlerne rundt omkring, så man kan tage et eksemplar.
- For et par år siden blev klippekortsordningen indført på alle plejehjem. Klippekortene består af ½ time pr. uge til hjælp/støtte udover den bevilgede tid, til noget man gerne vil/stjernestunder. Her på Toftebo bruger mange disse klip til ekstra bade, hårvask og rengøring eller f.eks til at få sat hår lagt makeup eller neglelak. De aller fleste klip går dog til aktivitet og oplevelser af forskellig art. Der er fokus på, at der stadig er nogle enkelte der ikke bruger deres klip, af forskellige grunde, men alle skulle gerne komme med indenfor overskuelig tid. Alle klip bliver registreret og kan altid oplyses et kvartal bagud.
- Billeder og video: vi tager mange billeder af hvad vi oplever, men vi kan desværre ikke vise dem nogen steder, da vi ikke har haft samtykke fra beboerne. Vi har derfor lavet en samtykkeerklæring, som beboerne skal udfylde i forhold til hvad de ønsker billederne brugt til eller evt. ikke ønsker, at få billederne vist frem. Mange erklæringer blev udfyldt på familieaften og resten kigger vi på efterfølgende. Erklæringerne bliver gemt i en mappe og kan altid ændres efter ønske.
- Vi skal have forbedret den almene digitale kommunikation Toftebo og pårørende i mellem, så der ikke går fælles beskeder tabt. Dette gør vi ved, fremover, at bruge Nyhedsbrevet på Toftebo's hjemmeside, den skulle gerne være klar 1. august. Efter 1. august skal pårørende gå ind på Toftebo's hjemmeside og tilmelde sig nyhedsbrevet og så kommer alt fælles information, indbydelser, nyhedsbreve osv. på mail. Er der problemer, kan man altid få hjælpe ved Jakob, Charlotte eller Anette.
- Pårørende er vigtige i vores dagligdag og de er altid velkommen til at deltage i de aktiviteter vi laver eller sige til, hvis der er gode ideer/forslag eller man har en ½ time, at give af, engang i mellem. Det er ligeledes vigtigt, at få svaret på indbydelser, uanset om man kan eller ej og vi kan altid bruge en hånd til borddækning og oprydning.
- Der arbejdes på, at starte en vennekreds op i efteråret. Der kommer i øjeblikket frivillige, men vi kan godt bruge flere og vi har brug for, at få det lidt mere organiseret på den måde. Ligeledes kan en vennekreds også søge midler fra fonde o.lign. til forskellige oplevelser, arrangementer mm. Pårørende opfordres til at melde ud, hvis de har lyst til, at være en del af vennekredsen eller måske kender nogen der har.
- Aktivitetscentret har startet en søndagscafé op, som har åben en søndag i måneden, her kan beboere og pårørende også komme og købe sin eftermiddagskaffe, nærmere oplysninger på opslagstavlen i aktivitetscentret.

Spørgsmål, ris og ros fra pårørende

- Kunne der skrives på en tavle, hvad I har lavet i løbet af dagen, så pårørende havde noget at tale om?
Det tages med til overvejelse.

- Det kunne være rart, hvis alle medarbejdere bærer navneskilt ?
Det strammer vi op på.

- Kunne der ikke laves en tavle med billeder af dem der er på arbejde?
Det tages med til overvejelse.

- Det er vigtigt, at der altid er en fagperson på arbejde, som ved hvad der er af aftaler, som f.eks behandlingsønsker og genoplivning i forbindelse med indlæggelse. Det foreslås om der kunne sidde en farvet prik i hjørnet af døren, som evt. fortæller hvordan det er i denne lejlighed.
Det bliver bedre nu, hvor Else og Vicky starter og vi har oplysningerne i aflåst skab.

- Det er meget positivt, at der er kommet og kommer mere aktivitet på afdelingen.
- Der er bred enighed om, at Blok C er på rette vej, i forhold til sidste møde.


Par sidder i efterårsskov

Kontaktinfo

Toftebo-Centret
Elmegade 32
Hammerum
7400 Herning

Tlf.: 96285800

Jakob Skovbakke
Centerleder
Tlf.: 96285801
Send e-mail til Jakob

Lene Christine Fjordside 
Gruppeleder - blok A
Tlf.: 96285788
Mobil: 21345530
Send e-mail til Lene

Charlotte Stensgaard Kyed 
Gruppeleder - blok C
Tlf.: 96285790
Mobil: 22208422
Send e-mail til Charlotte

Anette Grønbæk Albertsen
Aktivitetsansvarlig
Tlf.: 22247889
Send e-mail til Anette

Susanne Kristiansen 
Kostfaglig leder
Tlf.: 96285844
Send e-mail til Susanne

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail