Blok C

Her kan du se oplysninger om blok C og referater fra husmøder

Referat fra mødet

Oplæg ved konstitueret centerleder, Louise Meedom

Louise fortæller, at hun har været konstitueret centerleder siden 1. december, men at Jakob havde sidste dag på Toftebo den 20. november.
Den 19. nov. blev første tilfælde af Covid- 19 på Toftebo konstateret. Det var i forbindelse med en indlæggelse.
Alle beboere indstilles derfor til test og coronabussen kommer og tester beboere. Alle medarbejdere indstilles også til test.
Den første medarbejder, der testes positiv, har haft ferie og derfor ikke været på Toftebo siden den 13. november.
Den 20. og 21. får vi meldinger om yderligere 1 og 2 positive mere blandt beboere.
Derfra kommer der løbende flere til både blandt beboere og medarbejdere. I alt når 14 beboere at blive smittet med COVID-19 og 15 medarbejdere er smittede hen over december måned.
Vi fik undervejs forskellige meldinger fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, og undervejs blev vejledning for hvor længe afdelingen skulle være isolation også ændret.
Vi er derfor ramt af yderlige besøgsforbud end dem, der blev meldt ud i pressen.
Vi fik undersøgt ventilationsanlæg for at sikre, at der ikke blev båret noget med rundt i håb om at finde en forklaring på, hvorfor det havde spredt sig så meget.
Midt i januar blev Louise ringet op af styrelsen for patientsikkerhed. En medarbejder havde været trukket ud til stikprøve, og man havde fundet ud af at vedkommende havde haft en muteret variation. Vi kan derfor regne med, at det var en muteret variation, vi havde her på Toftebo.

I tiden med corona brugte vi utrolig meget tid på at skaffe værnemidler og fik heldigvis hjælp fra andre centre, da det var svært at skaffe det nødvendige fra vores fælles lager. Vi ansatte en medarbejder til at fylde de isolationskasser, der var ved alle beboere og fjerne affald, hvilket vi genererede utrolig meget af i den periode. Vi ville hele tiden sikre, at der var det der skulle bruges, når vi skulle ind til beboerne, så plejepersonalet ikke skulle bruge tid på det.
Medarbejderne har virkelig har gjort en stor indsats for at få det til at hænge sammen. Har budt ind med ekstra vagter og blevet længere, så stor ros til dem. Vi har mulighed for at benytte os af et eksternt vikarbureau, men det er altid bedst med vores egne medarbejdere og vikarbureauerne var også meget hængt op i denne periode.
Den 6. januar fik de fleste beboere deres første vaccination og den 31. januar gives nr. 2. Dem som ikke måtte få deres første den 6. fordi de havde haft corona, får den første den 31. Vi havde nok håbet, at det havde givet lidt frihed med vaccinationerne, men vi bærer stadig mundbind og holder afstand.

Personale

Jakob Skovbakke, som var centerleder er blevet fastansat på Vesterled Plejecenter og jeg er fortsat konstitueret. Jakob var i første omgang udlånt, men blev fastansat fra den 1. april.
Der er og vil nok altid være udskiftning i medarbejdergruppen. Det giver nogle skift i de kontaktpersoner, som vi så gerne vil have og nogle vil på grund af personaleudskiftning opleve flere skift end andre. Kontaktpersonen er en del af et team, så der vil derfor altid være nogen i teamet, der kender beboeren, selvom en medarbejder finder et andet job.
På 2./3. sal har vi ansat en ny afdelingsleder, Mimi, som startede den 1. juni, så det er meget nyt endnu, men vi glæder os til at lære hende at kende. Natasja, som var afdelingsleder før, har søgt ud i hjemmeplejen i Ikast-Brande kommune.
På fire af kommunens plejecentre har man i foråret arbejdet på at ændre gruppelederstilingen til afdelingsledere. Den væsentligste ændring er, at der følger medarbejder ansvar med. Som afdelingsleder er man fortsat en del af driften. Med titlen som afdelingsleder følger opgaven med at afholde sygefraværssamtaler og medarbejderudviklingssamtaler, da de er dem, der er tættest på medarbejderne i hverdagen.

Som I nok har læst i Herning Folkeblad, har kommunens plejecentre udfordringer med at holde fast og rekruttere de unge afløsere, der plejer at hjælpe til gennem sommeren. Mange får arbejde som poder, da det giver en højere løn, end vi kan give. Situationen på Toftebo er den, at vi har fået ansøgere, men også opsigelser fra unge, som vi havde lavet aftaler med, for sommerferien. Vi arbejder på at løse det.

Undervisning ved demens konsulenter

I 2020 har meget af den fælles undervisning der er i Herning Kommune været lukket ned. Det er heldigvis begyndt igen. Vi har et lokalt forløb i gang med to demens konsulenter fra Herning Kommune. De underviser 5 onsdage a tre timer nu og igen til efteråret, så alle medarbejdere får mulighed for at deltage.
Emnerne for undervisnings dagene er:
1. Demenssygdommene - De kognitive funktioner
2. Se bag om demensadfærden - en metodisk tilgang -Arbejde med at observere
3. Analyse af demensadfærd - forskellige modeller
4. Relations arbejdet i demensomsorgen
5. Medicin og demens - Evaluering af indsatser - Samarbejde og tovholderfunktion
Demens undervisning er relevant for alle medarbejdere på et plejecenter. Her på Toftebo har vi jo et skærmet afsnit, men undersøgelser viser, at op til 80% af de borgere, der bor i en somatisk afdeling har en eller anden form for demens og det mærker vi også tydeligt.

Coronapas

For borgere med digital adgang til coronapas:
Normalt vil borgere kunne se passet kort efter sin sidste vaccination for COVID-19. Hvis ikke det findes på sundhed.dk, kan borgeren kontakte sundhed.dk's support på telefon 44229088 eller mail Coronapassupport@sundhed.dk.

For borgere, som ikke kan anvende det digitale coronapas, gælder følgende:
Færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinepas) direkte via fysisk post. Fra 9. april vil borgere, der allerede er færdigvaccineret modtage passet, og der vil løbende blive sendt ud til ikke-digitale borgere i takt med, at de færdigvaccineres.

Derudover findes der en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se og hente COVID-19 testpas.
Ved spørgsmål om coronapasset kan borgerne kontakte 'Den myndighedsfælles coronahotline' på telefon 70 20 02 33.

Nøglebokse ved lejligheder

Der er opsat en nøgleboks udenfor hver lejlighed, så der kan ligge en nøgle, som personalet kan låse sig ind i lejligheden med. Vi har oplevet at vi har fået udleveret nøgler, som er blevet væk og der har været situationer, hvor en beboer er blevet indlagt og døren er blevet smækket, men beboeren har ikke haft nogen nøgle med eller en beboer, der har låst døren og har akut brug for hjælp, men vi har ingen nøgle til lejligheden.

Ved at der lægges en nøgle i nøgleboksen, vil den ikke kunne bortkomme på personalekontoret. Der er monteret en snor, så ingen kommer til at tage nøglen i lommen. Når lejligheden siges op, leveres nøglen tilbage til pårørende, som kan aflevere den til boligselskabet.

Vaskemaskiner i lejlighederne

Vi har et ønske om vaskemaskiner i lejlighederne. Der er flere plejecentre, der med succes har fået monteret kombimaskiner, som både kan vaske og tørre tøjet. En af fordelene er, at tøjet bliver i lejligheden og dermed reduceres risikoen for at tøj blive væk. Det vil også være muligt for jer at sætte en vask over, hvis der er noget i ønsker fx skånevasket, eller vi kan sætte en vask over med det samme, hvis der er sket noget, som gør, at det er mest hensigtsmæssigt, fremfor at fragte det til vores vaskeri, hvor der kan være ventetid, før det kan vaskes. Der er også hygiejnekrav om, at der skal køre en 60 graders vask mellem hver vask i det fælles vaskerum og det er fysisk umuligt og derfor nogle krav, som vi ikke kan overholde.
Processen vil være et afdelingsmøde, i boligforeningen, hvor der stemmes om, hvorvidt der ønskes vaskemaskiner i lejlighederne. Pårørende har desværre ikke mulighed for at stemme, da det kun er beboerne der har stemmeret. Vaskemaskinerne finansernes via en huslejestigning. Louise har forhørt sig på andre plejecentre og her har stigningen været omkring 60-70 kr. pr måned. Derudover kommer udgifter til vaskepulver, strøm og vand. På nuværende tidspunkt betaler beboerne 219 for at få vasket tøj i det fælles vaskeri.

Fremtidige familieaftener

Vi har snakket om, at vi på fremtidige familieaftener godt kunne tage et emne op og evt. invitere en til at komme og fortælle om emnet, det kunne f.eks være demens. I er meget velkommen til at komme med idéer til andre emner, som I synes kunne være interessante.


Oplæg ved aktivitetsansvarlig, Anette Andersen

Corona-tiden har været en tid, hvor vi hele tiden har måttet sadle om og skære ind eller udvide på aktiviteterne ift. de restriktioner vi har været underlagt. Det har også været en stor udfordring, at nå omkring alle jævnligt, især i det lange stykke tid, hvor beboerne ikke måtte blive blandet på etagerne.

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt med aktivitet også når man kommer på plejehjem. Det er blevet meget synliggjort det sidste års tid og vi er derfor rigtig glade for, at det bliver prioriteret her på stedet, i modsætning til de plejehjem, hvor aktiviteterne er sparet væk.

Når det så er sagt, har vi også beboere, der ikke ønsker at deltage i aktiviteter og det respekterer vi selvfølgelig eller er der i sin demens, hvor aktivitet bliver til overstimulering og så kommer der ikke noget godt ud af det.

I starten af Corona, var vi hurtigt ude med at skype med pårørende og det er bestemt et af de steder, hvor Coronaen også har været lærerig, for det resulterede faktisk i, at flere beboere fik deres egen tablet eller iPad og nu kan betjene den selv eller med ganske lidt hjælp. Ikke nok med, at beboerne på denne måde kunne se deres pårørende, men de kom faktisk også på besøg i de pårørendes hjem eller sommerhuset, hvor beboerne også lige kunne sige hej til hunden eller katten, gik med på opdagelse i haven, som de måske aldrig får mulighed for, at komme ud og se mere. Det var en øjenåbner, som på et eller andet plan er kommet for at blive.

Vi har også haft mange musikalske gæster i vores haver og på parkeringspladsen, lige fra skolebørn og lokale sangfugle, til præster og professionelle musikere, som alle har sunget for os ind ad vinduerne, til stor glæde og fornøjelse.

Vi har lavet gymnastik, spillet bold, danset, sunget, læst højt, gået ture, cyklet på dobbeltcykel, spillet Hollandsk billard, bob, brætspil og ikke mindst banko, hvor der er blevet uddelt mindst 1500 gevinster i løbet af det sidste år.

I april, sidste år, modtog alle beboere en æske med småkager og chokolade fra borgere og Vestbyens bageri i Ikast, det var meget betænksomt og dejligt at modtage. Vi har også fejret dronningens 80-års fødselsdag, holdt Sankt Hans, høstfest, fået forårsfrokost og påskefrokost, set gudstjeneste på storskærm og senere, da præsterne måtte komme ind igen, var der en minigudstjeneste på hver afdeling hver torsdag.

Vi har også været udsat for en robot. Som var led i et projekt og kørte rundt hos os 1-2 dage i ugen i nogle uger. Robotten blev styret af nogle skoleelever fra Lind skole og "hovedet" på robotten var en skærm, hvor vi kunne se børnene, vi kunne også tale med dem og synge sammen med dem. Beboerne modtog den faktisk noget mere positivt, end jeg havde forestillet mig og synes at den var ret interessant og sjov.

Da der blev en lille åbning i august måned tog vi på bustur til Retro Museum i Ulfborg. Knap 30 beboere og halvt så mange personaler, havde en skøn dag derude, hvor der også blev serveret smørrebrød, øl og sodavand og kaffe og kage.

Og så har vi haft besøg af Rasmus Brohave, en youtuber der var lejet af sosu-skolerne til at komme og lave en film, sammen med en af vores elever om, hvordan det er at arbejde som social- og sundhedsassistent på et plejehjem. Resultatet blev en lille film, som skal lokke flere unge til at søge ind på sosu-skolerne, men det var en spændende oplevelse, for de beboere der deltog i filmen.

Til jul fik vi en masse nyt, flot julepynt op i vinduerne på gangene og fællesarealerne. Det var Toftebo's Venner der stod bag og det er vi virkelig taknemmelige for. December var jo en ekstra mørk tid sidste år, fordi vi også på det tidspunkt var ramt af Corona her på stedet og det betød, at beboerne i en periode var isolerede i deres egen lejlighed og spisestuerne var omdannet til lager for værnemidler. Men nu kan vi så glæde os til, at vi i år i december vil få fuld udbytte og glæde af den flotte juleudsmykning.

Vi er nu så småt på vej tilbage til den hverdag vi kendte før Corona og det er vi mægtig glade for. Vores 2 besøgshunde er netop kommet i gang igen og de har været savnet. Aktivitetscentret har jo også været lukket det sidste års tid og den åbner lige så stille op igen i øjeblikket. Det betyder, at de beboere der også var her før Coronaen brød ud, nu endelig kan få lov til at komme herover igen, det har de virkelig glædet sig meget til, for så kommer man lidt hjemmefra, oplever noget nyt og ser nogle andre mennesker. Og de nye beboere har også glædet sig, for de har hørt så meget godt om stedet her.

I Aktivitetscentret er der startet nogle få hold og ellers er gudstjenesten flyttet tilbage hertil og fredagscaféen er igen åben. Der opkræves halv kontingent for dem der benytter det, så det gælder indtil den nye sæson starter 1. september.

For dem som kender fredagscaféen, vil der fra 1. september være ændringer, der vil komme mere, bedre og bredere indhold, for også at tiltrække flere udefra og det bliver muligt for både beboere og pårørende at deltage uden medlemskab, så man kan betale pr. gang, hvis det kun er noget man vil benytte en gang i mellem. Fredagscaféen ændrer samtidig navn og bliver til "kulturcaféen" og der vil formentlig være en del gange, hvor dette arrangement bliver for omfattende, for ex vores demente beboere.
Den fredagscafé vi kendte før Coronaen, vil blive flyttet til en eftermiddag, hvor indholdet vil være vekslende, men noget alle kan være med til og her vil det, formentlig, også blive muligt for pårørende at deltage.

Cafégymnastik kommer tilbage og til dem der ikke ved hvad det går ud på, så samles vi her i lokalet, hvor vi først laver gymnastik og bevægelse i en halv times tid, så drikker vi kaffe og synger, alle kan være med og det er rigtig hyggeligt.

Skolebørnene vender også tilbage en gang i ugen, når de lige er kommet godt i gang efter ferien og det glæder vi os også rigtig meget til.

Bussens Venner kører ture med beboerne, når vi har bussen, hver 3. uge. Det har været meget svingende hvad der er blevet kørt under Corona, igen har vi hele tiden måtte forholde os til restriktionerne, men nu kører de med hele bussen fuld igen og det er dejligt.

Det var meget Corona snak, men det er jo hvad der har fyldt i lang tid, nu skal vi forhåbentlig kun kigge frem ad og have den gamle hverdag i nye klæder op at køre igen.

De frivillige er også lige så stille på vej ind i huset igen, selvfølgelig med coronapas og så har vi også nogle praktikanter fra jobcentret, som kommer her og fælles for dem er, at de kun har noget med måltider og aktiviteter at gøre og ikke plejen. Derfor har de heller ikke arbejdstøj på og så ved beboerne, at det ikke er dem de skal spørge om hjælp til ex. toiletbesøg, men at nu kommer der nogen der skal hygge, spille, snakke eller andre gode ting og det fungerer rigtig godt. Nogle af dem besøger også fast nogen af beboerne i egen lejlighed, så støder I på nogen af dem, så tag godt i mod, de gør et rigtig godt stykke arbejde.

Sidst men ikke mindst, vil jeg bede Jer om, at sætte et stort X i kalenderen, onsdag den 15. september, for der skal vi holde høstfest, i de her lokaler, med god mad og 15-mands orkester der spiller op til dans, det vil der komme en indbydelse til efter sommerferien.
Har I spørgsmål, idéer, noget I undrer Jer over eller andet, så kom endelig med det, I er altid velkommen til at kontakte mig via mail eller telefon, hvis I ikke lige kan finde mig i huset.

Spørgsmål, ris og ros fra pårørende

• Kan man bruge klippekort på ekstra rengøring?
Svar: Vi anbefaler at leje rengøring ind udefra til ekstra rengøring og i stedet bruge klip på ex. ekstra bade, aktiviteter og lign.
• Før Corona, kom der en dagplejemor engang i mellem, kommer hun igen? og hvad med den kanin i havde, kommer den igen?
Svar: Vi er ret overbeviste om, at dagplejemoren kommer igen, men der kommer nok til at gå et stykke tid, dagplejemødrene er jo også underlagt corona-restriktioner. Kaninen, som vi havde, kommer ikke igen, da det var en tidligere medarbejder, som havde den med hjemme ind i mellem og hun er her ikke mere, men vi vil da prøve at finde ud af, om vi skal have en anden eller måske et andet dyr.
• Hvad er en kontaktperson?
Svar: en kontaktperson er den der er allermest inde i alting omkring den enkelte beboer og den der bedst kan besvare Jeres spørgsmål omkring beboeren.
• Kan I ikke skrive til os, når der har været nogle aktiviteter eller der på anden vis er sket noget, som vi kan tale om, når vi er på besøg eller taler i telefon?
Svar: Det kan være svært altid at få gjort, men prøv om I kan lave en aftale med kontaktpersonen eller spørg personalet, når i kommer på afdelingen, om der er sket noget.
• Nogen snakker om, at de får tilsendt billeder fr afdelingen, hvordan får man det?
Svar: Nogle af kontaktpersonerne har en aftale med de pårørende om dette, prøv og spørg den kontaktperson I samarbejder med, om det kan lade sig gøre.
• Det lyder som om kontaktpersonerne synes det er svært, at være kontaktperson, hvordan kan det være?
Svar: I det pædagogiske er det en del af uddannelsen, man bliver uddannet til bla. at være kontaktperson. Som Assistent er det ikke en del af uddannelsen, men derimod noget man selv skal finde ud af og oplæres i, når man kommer ud på en arbejdsplads, hvor man bruger denne funktion, derfor er det ikke altid så ligetil.
• Flere personaler har ikke navneskilt på?
Svar: Det strammer vi op på, for det skal alle have.
• Kan man ikke lave en facebookside, hvor der kan ligges billeder ind og skrives når der har været aktiviteter?
Svar: Vi tænker ikke at vi kan overholde de regler der er ift. at beskytte vores beboere på en facebookside. Vi har, et par gange, haft besøg af 3 unge mænd som går på erhvervsskolen i Herning. De har udviklet et særligt program til lige netop det du efterspørger og særligt målrettet til plejehjem og det kunne være genialt. De har dog heller ikke helt styr på sikkerheden i det endnu og vi har derfor opfordret dem til at tage kontakt til det firma, som har lavet det it-system, som vi bruger i dagligdagen, for her er der styr på sikkerheden og samtidig ville det være helt perfekt, hvis det kunne blive et redskab i det system vi bruger i forvejen.
• Stor ros til personalet, for at I har passet så godt på vores kære, det er flot, at I har kunnet holde Corona ude af blok C.
Svar: Tusind tak


Vi, her fra Toftebo, siger tak for en dejlig aften i Jeres selskab. Næste familieaften er torsdag den 25. november 2021, håber vi ses.

 


Referat fra Familieaften på blok C - torsdag den 28. november 2019

Leder af Toftebo, Jakob Skovbakke:

- På Toftebo er der i øjeblikket fokus på sammensætningen og fagligheden i personalegrupperne. Der er lavt sygefravær og styr på økonomien, så alt går i en fortsat positiv og givende retning.
- Der bliver også arbejdet meget med indretning i forhold til at gøre Toftebo mere hyggeligt og hjemligt. Indtil videre er indgangen og gangene blevet opdateret og i det nye år er det leve/bo-miljø køkkenerne, der står for tur med nye møbler, gardiner og farver.
- Siden sidst har vi holdt høstfest for beboere og pårørende, hvor der mødte ca. 100 op til en forrygende aften med god mad og 20-mands orkester. Dette bliver fremover en tradition, som vi vil holde fast i.
- Aktivitetscentret er i øjeblikket ved at bygge lidt om, så de får en større og mere brugervenlig café. Pårørende opfordres til at gøre brug af de muligheder der er for kaffe og bespisning i caféen. Aktivitetscentret og caféen består hovedsageligt af frivillige, som gør en stor indsats for, at udbyde spændende aktiviteter og gode smagsoplevelser og mange af vore beboere benytter sig af tilbuddene i hverdagen.

Gruppeleder, Charlotte Kyed:
- I Blok C har vi i øjeblikket fokus på fagligheden på afdelingen. Derfor har vi nu fået ansat Charlotte Høstrup, som er assistent og været en del år i huset i Blok A. I sommer startede Vicky og for nylig har vi ansat Karl Johan, som begge to også er assistenter. Charlotte og Vicky vil komme til at arbejde både dag- og aftenvagter, mens Karl Johan fortrinsvis er i aftenvagt. Derudover har vi fået flere sygeplejersker ansat i blok A og der arbejdes på, at få en af dem tilknyttet Blok C, så der bliver en sygeplejerske at trække fra huset, som kender beboerne i Blok C.
- Sanserummet er blevet malet og næste skridt er, at få det indrettet. Det vil fremover være et sted, hvor personalet kan tage en eller to beboere med og arbejde med sanserne i form af stille musik, lys, former og hvad vi ellers finder på hen af vejen.
- Blok C har overtaget plejen i Blok B, som er beskyttede boliger og dermed beboere, som er bedre fungerende end dem i plejeboligerne. Det betyder, at der kommer mere personale i Blok C, som godt nok skal varetage Blok B, men da det er begrænset, hvor meget tid der skal bruges i Blok B, vil resten af tiden blive brugt i Blok C, vi håber det kan være med til at skabe flere stjernestunder i Blok C.
- Siden sidste familieaften, er der blevet sat billeder op af personalet og billederne bliver hver dag sat sådan, at man kan se hvem der er på arbejde.
- Alle medarbejderne skulle også have navneskilt på nu.
- Der er flere der har undret sig over, at der ikke er lys i akvariet så ofte som tidligere, dette er fordi, at der kommer for mange alger i vandet, når det står tændt så længe, så der er derfor ændret på intervallerne med lys.
- I det nye år skal der males i opholdsstuen og det vil få en farve, som kun Charlotte kender endnu. Derudover vil der blive kigget på indretning, billeder på væggene og møbler i det hele taget, alt sammen i samarbejde med demenskonsulenten.
- Inden længe vil kontoret blive flyttet, så det kommer til at ligge lige inden for døren til højre, et rum man lige nu kun kan komme ind i fra administrationsgangen, men det bliver der ændret på. Det vil betyde, at personale kan møde ind og gå hjem uden at skabe postyr i fællesarealet og på den måde også mindske "trafikken" i fællesarealet. Det er også en fordel at få flyttet kontoret væk fra lejlighederne, da de omkringboende beboere ikke altid kan finde ud af det, samt at kontoret bliver lidt større.
- Som noget nyt har vi også fået vasketøjskurve på hjul, så personalet ikke skal løfte på kurvene.

Aktivitetsansvarlig, Anette Andersen:
- Julefolder med aktiviteter i december: alle pårørende opfordres til at læse den igennem og deltage, der hvor det er muligt.
- Kontanter på Toftebo: der er længe blevet arbejdet på, at finde en løsning, så personalet ikke har ansvar for kontanter i aflåste skabe, der hvor beboeren ikke er i stand til at administrere egne penge, den er nu fundet. Fremover skal alle beboere selv stå for deres kontanter, dvs. ikke flere kontanter i aflåste skabe, derimod kan alle, som ikke selv er i stand til at administrere det, underskrive en fuldmagt til, at alle betalinger der foregår på Toftebo til Aktivitetscenter, Bussens Venner, hyggeaftener og lignende (ikke frisør og fodplejer) bliver trukket over pensionen, sammen med kost og vask. Anette kontakter de pårørende, der hvor det er aktuelt.
- Vennekreds: Vi vil gerne have en vennekreds op at stå på Toftebo, til glæde og gavn for beboerne. Der er informationsmøde, torsdag den 9. januar kl. 19.00, hvor vi håber der møder nogle pårørende op, som kunne tænke sig at være en del af vennekredsen. Der er stiftende generalforsamling, torsdag den 23. januar.
- Nyt fra Toftebo: Det er vigtigt, at pårørende tilmelder sig "Nyt fra Toftebo" på Herning Kommune's hjemmeside, da der her løbende vil komme informationer, som er vigtige for de pårørende. Når man tilmelder sig, vil man få en mail, hver gang der er nyt, så er man fri for selv at holde øje med, hvornår der kommer noget ind og samtidig, kan vi også se, hvor mange der er tilmeldt, så vi har en idé om, hvor mange pårørende der ser vores opslag.

Ordet er frit:
- Pårørende: Sidste gang var der snak om, at sætte noget på døren, som indikerede om beboeren i lejligheden ønsker genoplivning, så personalet hurtigt kunne se, hvad der er besluttet i den enkelte lejlighed, hvordan går det med det?
Charlotte: Vi har besluttet, at vi fortsætter med de hjerter, som er sat op i de aflåste skabe, samt at vi også kan se det i vores it-system, da vi er bange for, at beboerne vil pille det af, hvis vi sætter det på dørene. I forhold til afløsere i denne situation, er de informeret, men skal altid få fat i en fast medarbejder i sådanne situationer.
- Charlotte: Der er desuden indført undervisning for afløsere med forskellige temaer, såsom forflytning, hygiejne, demens og lignende
- Pårørende: Har hørt at der er kommet nye regler ift. stillingtagen om genoplivning?
Charlotte/Jakob: det er ikke noget vi har hørt om, så det er ikke noget der er indført.
- Pårørende: Er det muligt, at få flyttet de hække der står udenfor terrassedørene i lejlighederne, så man kan sætte sig derud om sommeren? Måske få en lille terrasse?
Jakob/Charlotte: Ja, det var da en god idé, vi snakker med pedellen om det og ser om ikke det kan realiseres til foråret. Vi har også en drøm om, at få lukket haven over mod Blok B, så kunne det også være en mulighed for dem der bor ud til den side.
- Anette: Der er begyndt at ske lidt mere på aktivitetsdelen i Blok C. Der blev bla. lavet en bondegårdstur i sommer og der kommer også en juletur den 18. december og for nylig var der en harmonikaspiller på besøg til sang og musik, hvilket også vil komme til at gentage sig.
- Pårørende: Er det muligt, at afdelingen kan anskaffe et strygebræt og et strygejern, så pårørende kan stryge beboernes tøj, når de er på besøg?
Charlotte: Ja bestemt, det skaffer jeg
- Til slut var der generelt meget ros og anerkendelse til Blok C. Charlotte, Jakob og Anette takker og glæder os til at se Jer igen til maj.


Jakob orienterer

- Vi arbejder på at Toftebo skal blive ét hus, ved at lave mere samarbejde på tværs af huset. Lene Fjordside er på den baggrund nu gruppeleder for hele blok A (st./1. og 2./3.) og man vil også møde, at personalet arbejder mere på tværs af afdelingerne end tidligere.
- Der er stort fokus på samarbejde med pårørende, derfor har vi lavet disse familieaftener, som kommer til at ligge 2 gange om året fremover, næste gang bliver sidst i november. Vi ønsker, med familieaftenerne, at få en god dialog om dagligdagen, hvad er godt og hvad kan vi alle sammen gøre bedre.
- Toftebo har en sund økonomi, så selv om vi altid kan ønske os flere penge og flere hænder, så kører det fornuftigt.
- Der vil i løbet af nogle år komme til at mangle 95 plejehjemspladser i kommunen og der bliver derfor kigget på, hvor et nyt plejecenter evt. kan ligge. Der er 5 mulige steder, der er i spil, og her er ridebanen, ved siden af Toftebo, ét af de steder.

Charlotte orienterer

- Der er kommet mere ro på dagligdagen i blok C.
- Der har været en del personalerokering og mange afløsere på det sidste, men nu er Else Husted startet. Else kommer fra en fast stilling på 2./3. sal. og den 11. juni starter Vicky, som har været elev i blok C og nu er færdiguddannet.
- Christine er i gang med at rydde op i sanserummet, det er meningen, at sanserummet skal gøres klar og tages i brug igen.
- Beboerne i blok C, bliver behandlet forskelligt og det er meget bevidst, idet deres demens tager sig forskelligt ud og det er derfor også meget forskelligt, hvad der virker i dagligdagen. Er der nogen der undrer sig over det der bliver gjort eller f.eks måden der bliver talt på, er det vigtigt, at spørge personalet, så man kan få en forklaring.
- Efter sommerferien får vi en kanin. Der kommer en dagplejemor og synger ½ time hver uge, det er også hende vi får kaninen af og går det ikke, tager hun den tilbage. Beboerne er meget optaget af børnene, men også af kaninen, som hun også har haft med på besøg.


Anette orienterer

- Anette er gået fra en fast stilling på st./1. til nu at være aktivitetsansvarlig for hele huset 20 timer i ugen. Derudover er hun 9 timer i plejen pr. uge, skiftevis på de 3 afdelinger, så hun har føling med og lærer beboerne at kende hele vejen rundt og så har hun sine faste weekendvagter.
- Der laves i forvejen mange små aktiviteter i blok C og der hvor Anette, her i starten, bruger energi, er ift. dem der kan rumme, at komme ud af afdelingen til aktiviteter som f.eks gymnastik, gudstjeneste, fredagscafé o.lign.
- Anette har lavet en folder, som fortæller lidt om aktiviteterne i huset, den kommer til at hænge på opslagstavlerne rundt omkring, så man kan tage et eksemplar.
- For et par år siden blev klippekortsordningen indført på alle plejehjem. Klippekortene består af ½ time pr. uge til hjælp/støtte udover den bevilgede tid, til noget man gerne vil/stjernestunder. Her på Toftebo bruger mange disse klip til ekstra bade, hårvask og rengøring eller f.eks til at få sat hår lagt makeup eller neglelak. De aller fleste klip går dog til aktivitet og oplevelser af forskellig art. Der er fokus på, at der stadig er nogle enkelte der ikke bruger deres klip, af forskellige grunde, men alle skulle gerne komme med indenfor overskuelig tid. Alle klip bliver registreret og kan altid oplyses et kvartal bagud.
- Billeder og video: vi tager mange billeder af hvad vi oplever, men vi kan desværre ikke vise dem nogen steder, da vi ikke har haft samtykke fra beboerne. Vi har derfor lavet en samtykkeerklæring, som beboerne skal udfylde i forhold til hvad de ønsker billederne brugt til eller evt. ikke ønsker, at få billederne vist frem. Mange erklæringer blev udfyldt på familieaften og resten kigger vi på efterfølgende. Erklæringerne bliver gemt i en mappe og kan altid ændres efter ønske.
- Vi skal have forbedret den almene digitale kommunikation Toftebo og pårørende i mellem, så der ikke går fælles beskeder tabt. Dette gør vi ved, fremover, at bruge Nyhedsbrevet på Toftebo's hjemmeside, den skulle gerne være klar 1. august. Efter 1. august skal pårørende gå ind på Toftebo's hjemmeside og tilmelde sig nyhedsbrevet og så kommer alt fælles information, indbydelser, nyhedsbreve osv. på mail. Er der problemer, kan man altid få hjælpe ved Jakob, Charlotte eller Anette.
- Pårørende er vigtige i vores dagligdag og de er altid velkommen til at deltage i de aktiviteter vi laver eller sige til, hvis der er gode ideer/forslag eller man har en ½ time, at give af, engang i mellem. Det er ligeledes vigtigt, at få svaret på indbydelser, uanset om man kan eller ej og vi kan altid bruge en hånd til borddækning og oprydning.
- Der arbejdes på, at starte en vennekreds op i efteråret. Der kommer i øjeblikket frivillige, men vi kan godt bruge flere og vi har brug for, at få det lidt mere organiseret på den måde. Ligeledes kan en vennekreds også søge midler fra fonde o.lign. til forskellige oplevelser, arrangementer mm. Pårørende opfordres til at melde ud, hvis de har lyst til, at være en del af vennekredsen eller måske kender nogen der har.
- Aktivitetscentret har startet en søndagscafé op, som har åben en søndag i måneden, her kan beboere og pårørende også komme og købe sin eftermiddagskaffe, nærmere oplysninger på opslagstavlen i aktivitetscentret.

Spørgsmål, ris og ros fra pårørende

- Kunne der skrives på en tavle, hvad I har lavet i løbet af dagen, så pårørende havde noget at tale om?
Det tages med til overvejelse.

- Det kunne være rart, hvis alle medarbejdere bærer navneskilt ?
Det strammer vi op på.

- Kunne der ikke laves en tavle med billeder af dem der er på arbejde?
Det tages med til overvejelse.

- Det er vigtigt, at der altid er en fagperson på arbejde, som ved hvad der er af aftaler, som f.eks behandlingsønsker og genoplivning i forbindelse med indlæggelse. Det foreslås om der kunne sidde en farvet prik i hjørnet af døren, som evt. fortæller hvordan det er i denne lejlighed.
Det bliver bedre nu, hvor Else og Vicky starter og vi har oplysningerne i aflåst skab.

- Det er meget positivt, at der er kommet og kommer mere aktivitet på afdelingen.
- Der er bred enighed om, at Blok C er på rette vej, i forhold til sidste møde.


Par sidder i efterårsskov

Kontaktinfo

Toftebo-Centret
Hammerum Hovedgade 14
Hammerum
7400 Herning

Tlf.: 96285800

Louise Meedom
Centerleder 
Tlf.: 96285801
Mobil: 22208422
Send e-mail til Louise

Lene Christine Fjordside 
Gruppeleder - stuen/1. sal blok A
Tlf.: 96285788
Mobil: 21345530
Send e-mail til Lene

Mimi Fisker  Rønhoff 
Gruppeleder 2./3. sal blok A
Mobil: 20706072
Send mail til Mimi

Chalotte Kyed Stensgaard 
Gruppeleder blok C
Mobil.: 20904902
Send mail til Chalotte

Anette Grønbæk Andersen
Aktivitetsansvarlig
Tlf.: 22247889
Send e-mail til Anette

Susanne Kristiansen 
Kostfaglig leder
Tlf.: 96285844
Send e-mail til Susanne

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail