Nyhedsbreve fra Toftebo

Alle nyhedsbreve - nye som gamle - fra ledelsen, vil du kunne læse her på siden

Nyhedsarkiv

Når vi sender et nyhedsbrev ud, kan det være med vigtige oplysninger til jer som pårørende.
Det kan også være om sjove oplevelser, vi har haft i huset, eller ture vi har være på sammen med jeres kære. 

Kære pårørende

Vi glæder os over, at det nu er muligt med flere besøgende.

Heldigvis var COVID-19 tilfældet blandt medarbejdere ikke noget, der spredte sig.
Beboere nåede at blive testet, men ved gentest af medarbejderen fandt man ud af at vedkommende ikke havde COVID-19.
Så vi slap med skrækken i denne omgang.

Med venlig hilsen

Louise Meedom
Konstitueret centerleder


Kære pårørende

Vi er i den situation, at vi har fået konstateret et tilfælde af COVID-19 hos en af vores medarbejdere.
Efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed, er det kun beboere i den berørte afdeling, der skal testes.
Hvis det viser sig, at der er flere blandt medarbejdere og beboere, der testes positive, får I besked enten via nyhedsbrev eller direkte. 
Er du er pårørende til en eventuel smittet, så ringer vi den person op, der står som primær kontaktperson i vores journalsystem.

Men......

Indtil videre ændre det ikke ved udmeldingen om, at Styrelsen for patientsikkerhed den 9. februar meddelte Herning Kommune, at der ikke længere er grundlag for besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre.  Vurderingen er foretaget med baggrund i det lave smittetal i Herning kommune.

Det er derfor med stor glæde, at vi nu må ophæve besøgsrestriktionerne på Toftebo, så alle pårørende har mulighed for at besøge deres kære.

De generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, omkring hygiejne, afstand og så få kontakter som muligt gælder stadig for beboerne på Toftebo.

  • Vi opfordrer derfor til, at besøg foregår i beboerens lejlighed, og at der højest er 2-3 besøgende ad gangen for at kunne opretholde en afstand på 2 m. Ved tættere kontakt skal besøgende anvende værnemidler.
  • Når besøgende færdes i fælles area på vej ind eller ud af beboerens lejlighed, skal der bære mundbind eller visir som hidtil.
  • Alle kontaktpunkter og flader skal fortsat afsprittes efter hvert besøg. Som besøgende bør du så vidt muligt undgå at røre ved genstande i beboerens lejlighed.
  • Når besøget er slut, forlader du straks stedet og undgår så vidt muligt at berøre kontaktpunkter.
  • Hvis du har symptomer på luftvejssygdom herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, så udsæt dit besøg.

Med venlig hilsen

Louise Meedom
Konstituerende centerleder


Kære pårørende

Søndag den 31. januar blev mange beboere vaccineret anden gang for COVID-19.
Der er fortsat nogle, der mangler anden vaccine. Vi ved endnu ikke, hvornår den gives.
Selvom vi er kommet lang med vacciner, skal forholdsregler med værnemidler, afstand og afspritning af overflader i lejlighederne fortsat overholdes. Vi har indtil nu haft spande eller pakker med spritservietter stående ved hovedindgangen.
Men vi har besluttet, at der fremover ligger en pakke til brug for afspritning inde i lejlighederne. Det gør vi for at reducere forbruget af pakker, da de sjældent kom tilbage til indgangen.
Hvis vi mod forventning ikke har fået lagt en pakke i lejligheden, så kontakt personalet for at få en udleveret.

Og så noget helt andet:

Før jul havde vi en studerende på besøg i forbindelse med hendes opgaveskrivning.
Sarah Morgan var på 2. sal for at tale med beboerne om hverdagslivet. Sarah er ergoterapeut og studerende ved kandidat i ergoterapi. Hun kom på 2. sal gennem 3 uger og blev taget rigtig godt imod af både beboere og personale.
Samtalerne om hverdagslivet handlede om, hvad der for beboerne giver mening at beskæftige sig med, hvad der giver indhold og glæde.
En stor tak skal lyde fra Sarah til alle for de mange gode snakke og perspektiver på hverdagslivet.

Med venlig hilsen

Louise Meedom
Konstitueret centerleder


Kære pårørende

Vi har nu fået den ny dato for 2. vaccination mod COVID-19.

Dagen er flyttet til søndag den 31. januar.

Vaccinationerne vil formodentlig begynde kl. 14.00, så det er vigtigt, at beboerne er på Toftebo denne eftermiddag.

Selv om mange snart har fået to vaccinationer, er det vigtigt, at vi fortsat er opmærksomme på restriktioner og fortsat er forsigtige.

Med venlig hilsen

Louise Meedom
Konstituerende centerleder


Kære pårørende

Vi har nu fået en melding om, at 2. vaccine mod COVID-19 gives den 29. januar.

Selv om vi snart kan se frem til, at mange beboere og medarbejdere er vaccineret, er smittesituation omkring os er fortsat alvorlig.
Derfor er der stadig grund til stor forsigtighed og omtanke i forhold til at besøge vores allersvageste ældre.

Det ansvar er vi ikke i tvivl om, at I alle er bevidste om, og vi gør fortsat, hvad vi kan, for at holde smitten ude.
Det er fortsat tre nære pårørende der må komme på besøg, dog højest to ad gangen.

  • Kom kun på besøg hvis du er helt rask og uden symptomer på Covid 19.
  • Gå direkte til den ønskede lejlighed.
  • Tag afspritningsservietter med, så du kan spritte de overflader, du har været i berøring med. Læg spritservietter tilbage til indgangen.
  • Mundbind/visir er påkrævet i fællesarealer, og hvis du i lejligheden ikke kan overholde 2 meters afstand til beboeren.

Med venlig hilsen

Louise Meedom


Kære pårørende

Vi er fortsat fri for corona på Toftebo og mange beboere har fået første vaccination.
Vi venter stadig med en melding på, hvornår vi får nummer to vaccine. Så snart vi ved, hvornår det bliver, sender vi det ud i et nyhedsbrev.

De restriktioner, der gælder hele landet, gør at vores fodplejer, ikke kan komme i huset.
Fodterapeuter er derimod en del af sundhedsvæsnet, og må derfor gerne komme i huset. For at opretholde en hensigtsmæssig fodpleje, er det en mulighed, at I bestiller en tid hos en fodterapeut for jeres pårørende.

Blok B, som er ældreboliger, har i den periode, hvor vi havde smittede medarbejdere og beboere fået hjælp fra hjemmeplejen.
Fra mandag den 18. januar er det igen medarbejdere fra Toftebo Centret, der skal varetage opgaverne.

Vi gør alt, hvad vi kan for at forebygge, at vi rammes af endnu et coronaudbrud, og ser frem til at få stik nummer to.

Med venlig hilsen

Louise Meedom
Konstitueret centerleder


Kære pårørende

Onsdag den 6. januar blev dagen, hvor de beboere på Toftebo og i Blok B, der ønskede vaccination mod COVID-19 fik den 1. stik.

Der kom forskellige meldinger vedrørende beboerne i Blok B, men sent tirsdag aften fik vi besked om, at de også kunne blive vaccineret den 6. januar.

Beboerne i Blok B blev kørt til vaccinationscenteret i Herning, og vil blive det igen til nummer to vaccination om tre uger.

Der er fortsat mange begrænsninger, men vi glæder os over, at vi har fået den første vaccine, og endda tidligere end først meldt ud til os.

Med venlig hilsen

Louise Meedom
Konstituerende centerleder


Lyserød bold med teksten Newsletter

Kontaktinfo

Toftebo-Centret
Hammerum Hovedgade 14
Hammerum
7400 Herning

Tlf.: 96285800

Louise Meedom
Konstituerende centerleder - Gruppeleder blok C
Tlf.: 96285801
Mobil: 22208422
Send e-mail til Louise

Lene Christine Fjordside 
Gruppeleder - stuen/1. sal blok A
Tlf.: 96285788
Mobil: 21345530
Send e-mail til Lene

Natasja Ørndrup 
Gruppeleder 2./3. sal blok A
Tlf.: 96285780
Mobil: 20706072
Send mail til Natasja

Anette Grønbæk Andersen
Aktivitetsansvarlig
Tlf.: 22247889
Send e-mail til Anette

Susanne Kristiansen 
Kostfaglig leder
Tlf.: 96285844
Send e-mail til Susanne

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail