Nyhedsbreve 2020

Her kan du se nyhedsbrevene, som er sendt ud i 2020

Kære pårørende

Vi har nu holdt en anderledes juleaften, hvor jer der var på besøg måtte spise med jeres pårørende i deres lejlighed, og ikke i fællesrummet, som I plejer.
I nogle afdelinger var og er beboerne stadig i isolation, så de var også nødt til at spise i egen lejlighed.
Vi forsøgte at hygge, og der var ekstra pynt til de beboere, der måtte sidde selv.
Det var også planlægge sådan, så de der måtte sidde alene i egen lejlighed, havde selskab af en medarbejder til enten hovedret elle dessert.

Vi har også haft endnu en testrunde af alle beboere. Der er ikke blevet fundet nye positive i denne runde. Men da vi fortsat har beboere i isolation, er besøgsrestriktionerne de samme som hidtil.

Det er fortsat en og samme pårørende, der må komme på besøg. Så snart der sker ændringer, får I en melding via nyhedsbrevet.

I starten af det nye år får beboere på Toftebo mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19.
De beboere, der har tilkendegivet at de ønsker vaccination, har fået et informationsbrev udleveret. Det beskriver hvordan vaccinationen vil foregå, bivirkninger, der kan forekomme og information om rettigheder i forhold til indsamling og videregivelse af personoplysninger.

Vi håber og tror, at 2021 bliver et godt år, hvor I igen vil kunne komme flere på besøg her på Toftebo.

God nytår til alle.

Louise Meedom
Konstitueret centerleder


Kære pårørende

Mandag den 21. december blev beboere på plejecenteret endnu engang testet for COVID-19. Vi gik desværre ikke fri for nye tilfælde.

Beboerne testes derfor igen den 28. december.

Hvis ikke I hører fra os, er jeres pårørende testet negativ.
Bliver en beboer testet positiv, ringer vi til den pårørende, der står som primær kontakt i vores journalsystem.

At vi igen fik konstateret nye tilfælde, og vi stadig har beboere i isolation gør desværre, at Styrelsen for Patientsikkerhed fortsat vurderer, at beboere på Toftebo kun må have besøg af én og samme pårørende.

Påbuddet ophæves, når alle der testes, er negative og vi ikke længere har beboere med symptomer eller i isolation.

Desværre kan jeg med sikkerhed meddele, at det tidligst kan blive fra den 30. december.

Med venlig hilsen

Louise Meedom
Konstitueret centerleder

 


Kære alle!

Som mange af jer har læst og hørt i medierne, er der rundt om på landets plejecentre åbnet op for flere besøgende.
Det er også kommet frem, at de enkelte kommuner ikke selv må lave mere vidtgående restriktioner.
Dette udelukker dog ikke, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede besøgsforbud.

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Toftebo påbud om besøgsrestriktioner, og det er derfor fortsat kun én, der må komme på besøg.

Vi har et stort håb om, at det påbud snart ophæves, så I får mulighed for at komme og besøge jeres kære her på Toftebo.

Påbuddet ophæves, når vi ikke længere har beboere og medarbejdere med symptomer eller i isolation.
Beboerne bliver igen testet mandag den 21. december.

I kan regne med et negativt testsvar, hvis ikke I hører fra os.
Hvis test svaret er positiv, ringer vi til den pårørende, der står som primær kontakt i vores journal.


Vaccine:
På Herning Kommunes hjemmeside er det muligt at læse mere om vaccination af beboere på plejecentre.


Julegaver:
Nu hvor det kun er én, som må komme besøg her, kan det være svært med aflevering af julegaver.
Hvis det kan koordineres, så den der kommer på besøg aflevere for flere, så sparer det medarbejderne mange ture op og ned ad trapperne.
Vi henter selvfølgelige gerne ved hovedindgangen og bringer til den rette beboer, hvis ikke det er muligt med fælles aflevering.

Men venlig hilsen

Louise Meedom
Konstitueret centerleder


Kære pårørende

Vi har været igennem endnu en testrunde på Toftebo, og fik desværre konstateret endnu et tilfælde.

Vi bliver derfor ved med at teste beboerne hver 7. dag.

Når vi orienterer pårørende, er det den, der står som primær kontakt i vores journalsystem, vi tager kontakt til.
Vi har derfor en forventning om, at vedkommende informerer øvrige pårørende.

De aktuelle besøgsrestriktioner er stadig gældende.

Vi holder jer opdaterede, hvis der kommer yderligere udbrud eller ændringer i besøgsrestriktioner.

Med venlig hilsen

Louise Meedom 
Konstitueret centerleder

 


Kære alle

Vi har desværre fået et nyt udbrud af COVID-19 her på Toftebo.
Alle test i sidste uge var negative, så vi håbede og troede, at vi var kommet igennem det.

Beboerne blev igen testet onsdag den 10.12.20 for at være på den sikre side, og det viste sig desværre, at flere af beboerne var positive.
Pårørende til de smittede er informeret.

De beboere, der er nærkontakt med en smittet, skal testes på 4. og 6. dagen. Herefter fortsætter vi med at teste hver 7. dag til der ikke længere er smitte blandt beboere og medarbejdere.

Beboerne på afdelingen er så vidt muligt isoleret inde hos sig selv, indtil vi  ikke længere har nye, der testes positive og alle har været symptomfri i 48 timer.

I hører fra os direkte, hvis der er positive testsvar, og ikke hvis svaret er negativt.  

De aktuelle besøgsrestriktioner er stadig gældende pt.
Vi er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og det er muligt, at der udstedes et besøgsforbud, hvis de vurderer det for nødvendigt.

Vi holder jer opdaterede, hvis der kommer yderligere udbrud, eller ændringer i besøgsrestriktioner.

Pårørende til de smittede og pårørende til beboere på pågældende afdeling, har fået besked direkte.  

Med venlig hilsen

Louise Meedom
Konstituerende centerleder

 


Kære pårørende

Onsdag den 2. december var beboere på Toftebo Centeret igennem 3. testrunde for COVID-19.
Der blev ikke konstateret flere nye tilfælde blandt beboerne.

Vi er dog i den uheldig situation, at flere medarbejder har fået påvist COVID-19.
Som medarbejder, bliver vi testet regelmæssig, og vi er derfor udsat for, at der påvises COVID-19, uden at medarbejderen har symptomer.

Det betyder desværre, at vi mangler medarbejdere og vi møder derfor færre på arbejde, end vi plejer.
Alle gør deres bedste for at beboerne ikke skal mærke det, men der vil være noget, vi må prioritere at udsætte.

I vil derfor også kunne opleve, at vi ikke tager telefonen første gang I ringer.
Prøv gerne igen 10 - 15 minutter senere, og allerhelst mellem kl. 10:30 og kl. 17:30, så er der størst chance for, at vi tager den.

 


Kære pårørende

Så kom vi ind i december måned og julen nærmer sig med hastige skridt.

Vi går ind i en jul, som ingen af os har prøvet før.
Corona-situationen på Toftebo er i skrivende stund i bedring, men Corona eller ej, så skal der jules.

Toftebo's Venner har skaffet sponsorer til fornyelse af julepynten i år. Sammen med Toftebo Plejecenter er der indkøbt hjerter og juletræer, som er blevet pyntet med lys, gran og kugler og hængt op i 107 vinduer rundt i huset.
Vi vil hermed gerne sige stor tak til Toftebo's Venner for det store arbejde med indkøb og pyntning, samt at de har skaffet midler til, at det overhovedet kan lade sig gøre, at vi har fået SÅ flotte vinduer i år.
Det er rart med noget hygge og noget flot at kigge på i denne tid.

Ligeledes er pyntning af vores adventskranse blevet sponseret i år.
Leif Mau, pårørende på Toftebo, har været en tur hos blomsterhandleren og har sørget for, at de blev pyntet fint op.
Tusind tak for det, dem vil vi også glæde os over i hele december måned.

Hvordan julen ellers kommer til at se ud ift. arrangementer, er stadig uvis. Vi må tage en dag ad gangen og håbe på, at vi kan gennemføre bare lidt af det vi plejer, men vi tager ingen chancer.
Vi skal først og fremmest passe på hinanden.

Så bliver der mulighed for julebustur, adventsgudstjeneste, julegudstjeneste eller andet, vil det formentlig blive arrangeret i sidste øjeblik og kun være for beboere.

Af samme grund bliver den sædvanlige julefolder heller ikke sendt ud i år.
Vi minder jer dog om, at vi ikke må have levende lys på Toftebo, så alt hvad I kommer med/sender, af juledekorationer og lignende, skal være med batteri-lys.
Ligeledes skriver vi også ønskesedler fra beboerne, hvis vi hører eller tænker, at der er noget de mangler, så der kan personalet kontaktes for idéer.
Med hensyn til juleaftensdag, er vi nødt til at tage udgangspunkt i de regler, som er lige nu ift. Corona. 
Det vil sige, at der er mulighed for den ene besøgene, som kommer til den enkelte beboer, at tilmelde sig julemiddag den 24. december kl. 11:30. Middagen vil blive serveret i beboerens lejlighed.
Pris for julemiddagen for pårørende er 150 kr. som trækkes over beboerens månedsafregning som "merkøb udover daglig kost".
Tilmelding senest 14. december til personalet på afdelingen

Har I derimod planer om at hente jeres ældre familiemedlem hjem juleaften, vil vi også gerne vide det senest den 14. december. Dette meddeles til personalet på afdelingen.
Der er ligesom sidste år, mulighed for at beboerne kan bestille smørrebrød til middag i stedet for julemiddagen, så der er mulighed, for at have appetit til julemiddagen hos familien om aftenen.

Ligeledes vil vi gerne have besked, hvis I påtænker at hente jeres ældre familiemedlem hjem, en eller flere af juledagene 23. - 26. december.
Dette gives der også besked om til personalet på afdelingen, så snart I ved det, men også gerne inden den 14. december, hvis det kan lade sig gøre.

Nytårsaften er der også mulighed for at tilmelde sig til spisning kl. 18:00, for den ene pårørende, der kommer hos den enkelte beboer.
Her vil menuen, som består af en kold anretning, også blive serveret i beboerens lejlighed.
Pris for nytårsmenuen for pårørende er 150 kr., som trækkes over beboerens månedsafregning som "merkøb udover daglig kost".
Tilmelding senest den 14. december til personalet på afdelingen.

Tilmelding til jul og nytår og evt. spørgsmål kan også sendes på mail til: tofak@herning.dk

Mange december hilsner fra

Personalet på Toftebo Plejecenter 


Kære pårørende

Vi har onsdag den 25. november været igennem anden runde af COVID-19 test for alle beboere.
Vi fik svar tilbagebage i løbet af torsdag og fredag. Der blev i anden test runde påvist COVID-19 hos beboer og personale. De pårørende er underrettet.

Onsdag den 2. december bliver alle beboere inde på Toftebo Centeret testet igen. Hvis der påvises nye tilfælde af COVID-19, skal alle testes igen i uge 50.

Hvis der ikke påvises nye tilfælde, vil beboerne fremadrettet blive testet, hvis der angives eller observeres symptomer, som giver anledning til mistanke om COVID-19.

Med venlig hilsen

Louise Meedom
Konstitueret centerleder


Besøgsrestriktioner på plejecentrene i Herning Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt kommunal bestyrelsen i Herning Kommune fra fredag den 30. oktober 2020, at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til samtlige plejecentre, der er beliggende i kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom / Covid-19.

Beboerne på plejecentrene har derfor ikke længere mulighed for at få besøg, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra én nærmeste pårørende til en beboer.
Det vil sige familien vælger den, der skal være den besøgende.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der i uge 44 i Herning Kommune er konstateret 71,8 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere. Desuden er der lagt vægt på, at der er udbredt smitte blandt minkbesætninger på minkfarme, der er beliggende i kommunen, og at minkbesætningerne ikke er slået ned.

Besøgsforbuddet omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på de omfattede plejecentres arealer.
Påbuddet vil løbende blive vurderet af Styrelsen for Patientsikkerhed og senest blive revurderet den 30. november 2020.

Venlig hilsen

Jakob Skovbakke
Centerleder


Slut med besøg på plejecentre

Fra fredag den 30. oktober har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et straks forbud for besøg pga. af øget smittetal i Herning Kommune.

Dog må der komme 1 af de nærmeste på besøg.

Skal du besøge en kritisk syg, er dette selvfølgelig muligt.
Du er som sædvanlig altid velkommen til at ringe til afdelingen eller centerlederen


Med venlig hilsen

Jakob Skovbakke
Centerleder
Tlf. 96 28 58 01


Goddag og vi ses! 

Kære beboere, pårørende og kolleger på Toftebo og Vesterled Plejecentre.

To et halvt år er sust afsted som centerleder på Toftebo Plejecenter i Hammerum.
Spændende opgaver omkring pårørendesamarbejde, organisering, trivsel og udvikling har fyldt mine dage.
Mest har jeg nydt mødet med alle de dejlige mennesker, der har deres daglige gang i huset, og som alle er med til at skabe et sted med faglighed, værdighed og engagement som gør, "Toftebo, til et godt sted at komme, bo og være".

I det næste års tid skal jeg noget andet. Jeg har sagt ja til at blive udlånt til Vesterled Plejecenter som centerleder.
Da Ruth Johannesen stopper, er der et ønske om, at jeg sammen med personale og ledelse fra 1. december, skal arbejde med at overføre og udvikle på nogle at de tiltag, som virker - både på Vesterled, Toftebo og andre steder i Sundhed og Ældre.
Det handler om organisering, arbejdsgange og samarbejde på tværs. Både med pårørende, kolleger, interne og eksterne interessenter.
Jeg mener, jeg har noget at tilføre med erfaring fra forandringsprocesser i organisationer andre steder fra, både i Herning og Thisted Kommuner, hvor jeg har været inden for Handicap- og Psykiatri, Børne- og unge og Ældre- området.

På Toftebo bliver den daglige ledelse varetaget af Louise Meedom, som bliver konst. som centerleder og Lene Fjordside, som bliver ass. centerleder.
Louise har været her i 6 måneder og er godt inde i hverdagen. Hun har Diplom i Ledelse/Master i rehabilitering og erfaring med ledelse fra både Handicap- og Psykiatri samt børneområdet i Herning Kommune.
Hun glæder sig til opgaven og til at indgå i nye relationer - nu på tværs af hele Toftebo.
Louise skal nok selv give jer en mere grundig introduktion senere.

Til dem, der ikke kender mig på Vesterled, kan jeg fortælle, at jeg er uddannet i Professionel Kommunikation fra RUC og har Diplom i ledelse.
Før jeg for ca. 10 år siden fik mit første lederjob i Herning Kommune, tog jeg først snedkeruddannelsen og siden pædagoguddannelsen på Ranum seminarium.
Jeg er årgang 1974 og bosat i Vinderup i bunden af Limfjorden i skøn natur på landet. Jeg er gift med Stine, som er pædagog. Vi har tre teenagere samt Sally, som er en Engelsk Sætter.
Fritiden går nemlig med jagt og deltagelse i bestyrelsesarbejde - særligt hvor børnene slår deres folder.
Som menneske er jeg optaget af relationer og fællesskaber og at få mennesker omkring mig til at vokse gennem tillid og samarbejde. Og så gør det ikke noget, at vi har humor og godt humør med - også når det bliver svært.
Jeg glæder mig til at møde jer alle.
Nogle i december og andre igen til efteråret 2021.

Med venlig hilsen

Centerleder
Jakob Skovbakke


Kære pårørende

Det er tid til endnu en opdatering omkring Corona-forholdsregler.
Vi følger regeringens og sundhedsmyndighedernes udmelding om skærpede hensyn i forhold til besøg og aktiviteter på Toftebo.
Formålet med tiltagene er, at opretholde mulighed for at beboerne kan samles og spise i fællesskaber, og at besøg fra pårørende kan gennemføres som nu.

For besøg af pårørende gælder fortsat:

  • Mød kun op hvis du er helt rask, og uden symptomer på Covid 19. Overvej inden besøget, om du har været udsat for særlig smitterisiko, og derfor bør testes før et besøg.
  • Benyt hovedindgangen. 
  • Sprit hænder ved ankomst og når du forlader huset igen.
  • Gå direkte til den ønskede lejlighed. Undgå unødig berøring af overflader. Tag ikke ophold i fællesarealer.
  • Hold afstand til andre beboere og personale.

Under besøget beder vi jer huske på sundhedsstyrelsens anbefalinger:

  • Hold 2 meters afstand til beboere. Koordiner besøgene, så i kan overholde afstandskravet. Vi anbefaler højst 2 gæster ad gangen.

Hvor afstand ikke kan overholdes anvendes mundbind og handsker .

  • Vær særlig opmærksom, hvis der indgår mad og drikke, ikke at berøre hinandens service.
  • Slut besøget af med aftørring af alle berørte overflader samt udluftning.

Spritklude, handsker, mundbind m.m. findes ved hovedindgang.

Det betyder desværre også, at aktiviteter hvor beboere samles på tværs, og hvor frivillige hjælpere deltager bliver aflyst i de kommende uger, og formentlig resten af 2020.
Vi vil fortsat gøre hvad vi kan, for at lave aktiviteter i hver enhed, i det omfang, det kan lade sig gøre.
Vi havde jo håbet på, at kunne afholde familieaftnerne i november, i en eller anden udstrækning. Men dem er vi desværre tvunget til igen, at aflyse og udsætte det til foråret.

Vi kan også godt forberede os på, at alle vore julearrangementer enten vil blive aflyst, eller ændret til, kun at være for beboere, men det tager vi til den tid.

Spørgsmål, undren og ideer er som altid velkomne.

Med venlig hilsen

Jakob Skovbakke
Centerleder


Kære pårørende

Så er der igen lidt nyt fra Toftebo.

Vi har nu, i snart 2 måneder haft åbnet op for besøg af jer igen. Det er rigtig dejligt, at se jer og se den glæde det har givet hos beboerne.
Vi er også rigtig glade for, at vi stadig har kunnet holde Corona fra dørene, med god hjælp fra jer, fordi I er så betænksomme, at bruge de værnemidler vi har sat frem når I kommer. Det viser endnu engang, at ved fælles hjælp og dialog, kommer vi langt.

Corona fylder stadig meget og præger vores hverdag i stor grad og vi må derfor til stadighed tænke alternativt, ift. arrangementer og aktiviteter.
Det betyder, at vi desværre må aflyse høstfesten den 16. september, hvor vi ellers havde lejet Skjern Salonorkester igen og glædet os rigtig meget, til at gentage succesen fra sidste år. Men i stedet for pynter vi op, spiser festmiddag og fejrer, at høsten er i hus, til middag med beboerne på afdelingerne.

Familieaftener, som vi lige havde fået startet så godt op sidste år, måtte vi også aflyse i juni måned. Vi forventer, at lave et alternativ i november, i en form så vi kan overholde reglerne for Corona.
Det bliver formentlig afholdt beboere og pårørende hver for sig og der kommer nok også restriktioner på, hvor mange pårørende der må deltage.  Det vil I høre meget mere om, når vi har fået det på plads.

Aftenerne i gerne må sætte et kryds ved, er følgende:
Tirsdag den 24. november: Pårørende til beboere på st./1. sal
Onsdag den 25. november: Pårørende til beboere på 2./3. sal
Torsdag den 26. november: Pårørende til beboere i blok C

Der er fortsat lange udsigter til, at Aktivitetscentret bliver åbnet op for beboerne igen. Derfor har vi i samarbejde med de 4 præster, der tidligere kom i Aktivitetscentret, åbnet op for gudstjenester i plejehjemsdelen. Første gang, som en udendørs gudstjeneste i haven og i sidste uge og fremadrettet, bliver der afholdt gudstjeneste i spisestuen på 1. og 2. sal i blok A og i spisestuen i blok B, hver torsdag formiddag.

På de enkelte afdelinger laver vi også fortsat aktiviteter som banko, fællessang, gymnastik, gåture og hvad vi ellers kan finde på, som beboerne har lyst til. Vi forbeholder os ret til, at gøre det spontant, i det øjeblik, hvor beboerne har lysten og personalet har tiden, så derfor kan I ikke regne med nogen faste aktivitetsplaner, så længe Coronaen raser.

Vores egen lille bus er kommet på vejene igen, så den har vi nu igen hver 3. uge, hvor beboerne bliver kørt en tur ud i det blå. Tidligere var der kun én tur for beboerne i den uge, men nu kører vi lige så meget, som beboerne har lyst til, at komme ud og køre.

Hele landets plejehjem har fra regeringen modtaget en sommerpakke, med nogle midler til, at tage ud og få nogle oplevelser.
Det var derfor meningen, at vi i onsdags skulle have været i Haunstrup dyrepark, som var et stort ønske fra mange af beboerne. Da vejrguderne lovede styrtende regnvejr onsdag, satte vi i stedet kurs mod VW Retro Museum i Ulfborg. Museet indeholder en stor samling af alt fra husholdningsartikler til B&O artikler, købmandsforretning, biler og meget mere fra en svunden tid. Det gav anledning til mange gode snakke og oplevelser fra gamle dage.
Alle beboere, fra plejehjemsdelen, var inviteret med og vi endte ud med, at tage 33 beboere og personaler afsted i en stor liftbus.
Bare selve turen frem og tilbage bød på blomstrende lyng, nyhøstede marker og en chauffør, der var rigtig god til at fortælle historier fra de områder vi kørte igennem.
Halvvejs i rundturen på museet, fik vi højtbelagt smørrebrød, øl, sodavand, kaffe og småkager, så alt i alt var det en rigtig god tur og vi var både trætte og fulde af gode oplevelser, da vi kom tilbage til Hammerum igen.

Som I kan se her på siden, er der lige nogle få billeder fra Museet. Der vil blive hængt flere billeder op på afdelingerne, så kan I se dem og snakke med Jeres kære om turen.

Vi håber på, at vejret stabiliserer sig igen, så vi forhåbentlig får chancen for at komme til Haunstrup dyrepark i løbet af september måned. men det kræver i hvert fald tørvejr, for at beboerne får noget ud af det.

Dette var ordene for denne gang.
Rigtig god weekend og på gensyn

Mange hilsner fra
Personalet på Toftebo    

 Amle Ting

Bil 2


Kontaktinfo

Toftebo-Centret
Hammerum Hovedgade 14
Hammerum
7400 Herning

Tlf.: 96285800

Louise Meedom
Centerleder 
Tlf.: 96285801
Mobil: 22208422
Send e-mail til Louise

Lene Christine Fjordside 
Gruppeleder - stuen/1. sal blok A
Tlf.: 96285788
Mobil: 21345530
Send e-mail til Lene

Mimi Fisker  Rønhoff 
Gruppeleder 2./3. sal blok A
Mobil: 20706072
Send mail til Mimi

Chalotte Kyed Stensgaard 
Gruppeleder blok C
Mobil.: 20904902
Send mail til Chalotte

Anette Grønbæk Andersen
Aktivitetsansvarlig
Tlf.: 22247889
Send e-mail til Anette

Susanne Kristiansen 
Kostfaglig leder
Tlf.: 96285844
Send e-mail til Susanne

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail