Nyhedsbreve 2020

Her kan du se nyhedsbrevene, som er sendt ud i 2020

Nye besøgsrestriktoiner 03.11.20

Besøgsrestriktioner på plejecentrene i Herning Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt kommunal bestyrelsen i Herning Kommune fra fredag den 30. oktober 2020, at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til samtlige plejecentre, der er beliggende i kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom / Covid-19.

Beboerne på plejecentrene har derfor ikke længere mulighed for at få besøg, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra én nærmeste pårørende til en beboer.
Det vil sige familien vælger den, der skal være den besøgende.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der i uge 44 i Herning Kommune er konstateret 71,8 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere. Desuden er der lagt vægt på, at der er udbredt smitte blandt minkbesætninger på minkfarme, der er beliggende i kommunen, og at minkbesætningerne ikke er slået ned.

Besøgsforbuddet omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på de omfattede plejecentres arealer.
Påbuddet vil løbende blive vurderet af Styrelsen for Patientsikkerhed og senest blive revurderet den 30. november 2020.

Venlig hilsen

Jakob Skovbakke
Centerleder