2020 - Toftebos Venner

Du kan her læse referater og nyhedsbreve fra 2020

Sidste nyt fra Toftebo's Venner

Selv om vi først rigtig kom i gang i august måned, har vi de første 4 måneder arbejdet på højtryk, for at sælge medlemskaber og søge penge til forskellige ønsker fra Toftebo Plejecenter.

Salg af medlemskaber går meget trægt, vi tænker, at det nok er Corona-tiden der er årsagen, men vi håber stadig på, at I vil støtte op om vennekredsen og købe et medlemskort (se hvordan nederst på siden) og på den måde være med til, at gøre livet endnu mere rart, for beboerne på Toftebo Plejecenter.

Vi har i efteråret søgt 2 fonde, den ene er en "Paragraf 18 pulje" ved Herning Kommune. Her har vi søgt om 10.000 kr. til et elklaver på hjul, som kan køres rundt på afdelingerne.
Den anden er "Fonden af 1844", som hører hjemme i Hammerum. Her har vi ansøgt om 10.345 kr. til nye sangbøger til alle afdelinger.
Vi har ikke fået svar fra nogen af dem endnu, men vi krydser fingre for et positivt svar.

Det er dejligt, når man kan være med til at opfylde ønsker og vi fortsætter i det nye år, med at søge fonde og sponsorater til at opfylde ønsker, til glæde og gavn for beboerne på Toftebo.


Udover at søge fonde, har vi opfyldt et ønske om julepynt i vinduerne rundt på hele Toftebo Plejecenter.
Vi har indkøbt juletræer og hjerter, som vi har pyntet med lys, gran og kugler og hængt op i 107 vinduer rundt i huset.
Materialerne har i alt kostet 8.284,00 kr. og midlerne er rejst af Toftebo Plejecenter, HR Navigator v/Mogens Brock, Murerfirmaet Bo Andersen, Leif Mau og endnu en privat sponsor, som ønsker at være anonym.
Vi siger tusind tak for de generøse sponsorater. Uden dem havde vi ikke kunnet opfylde ønsket om julepynt allerede i år.Tilbage til medlemskaber:

Et medlemskab koster 50,00 kr. pr. person for et år og køber du nu, gælder det for hele år 2021.

Man kan betale enten på mobilepay 7089XM
eller ved overførsel på konto:
7670-0007789725 - husk at påføre navn på den/dem der bliver betalt medlemskab for.

For at modtage et medlemsbevis, skal du sende en mail til: tofak@herning.dk eller ringe på tlf: 22247889 og oplyse om navn, adresse, mail og telefonnummer, så vil det blive sendt til dig.

Man kan sagtens være medlem ved bare at købe et medlemskab og på den måde støtte, men har du også lyst til at være frivillig hjælper, vil vi meget gerne vide det, da vi på sigt har planer om, at lave frivillighold til forskellige arrangementer og aktiviteter.
Her vil der blive taget hensyn til, hvad netop du synes kunne være interessant at bidrage med.
Dette kan du også oplyse om, på ovenstående mail eller tlf.

Til sidst skal lige nævnes, at Vennekredsen intet har med Aktivitetscentret at gøre.
Vi har hørt, at flere fejlagtigt tror, at når man er medlem af Aktivitetscentret, er man også medlem af Vennekredsen, men det er ikke tilfældet.

Vi glæder os rigtig meget til at gå ind i et nyt år sammen med Toftebo Plejecenter og håber at se mange nye medlemmer i Toftebo's Venner.

Mange julehilsner fra
Toftebo's Venner 


Bestyrelsesmøde i Toftebo's Venner

Orientering om ændringer i ledelsen på Toftebo det næste års tid.

Orientering om Anette's deltagelse i møde med Seniorråd, tirsdag den 3. november 2020, hvor Toftebo's Venner også vil blive præsenteret

Artikel om Toftebo's Venner i Sunds Gjellerup avisen, onsdag den 28. oktober.
Mogens vil finde ud af, om artiklen kan hentes som en billedfil, så den kan deles på facebook.

Dato for generalforsamling, fastsættes til onsdag den 27. januar kl. 17.00, Anette booker lokaler i Aktivitetscentret.

Salg af medlemskort er startet, men det går meget langsomt, formentlig pga. Corona. Medlemstallet ligger dd. på 16 medlemmer.

Der er pt. søgt 2 steder om økonomisk tilskud. Den ene er en paragraf 18 pulje, hos Herning Kommune, her er er ansøgt om 10.000 kr. til et elklaver. Den anden er "fonden af 1844", som hører hjemme i Hammerum, her er ansøgt om 10.345 kr. til nye sangbøger: "Sange til livet", til alle afdelinger. Disse 2 har en deadline nu og er derfor dem, der først er blevet ansøgt.

Iben har undersøgt hvilke fonde der er at søge, så hun har en del muligheder, når vi løbende vil søge om forskellige ting, som Toftebo ønsker sig.
Der stilles forslag om også at søge ved Y's men

Det bliver et sejt træk, at få gang i foreningen/solgt medlemskort her under Corona. Det er som om, at folk har svært ved at forholde sig til det, nu hvor der er retningslinjer for samvær alle steder, men det er vigtigt, at vi laver reklame alle de steder vi kan komme af sted med det og bliver ved.

Anette har lavet en facebookgruppe for Toftebo's Venner, hvor der bliver reklameret for foreningen.
Derudover har hun lagt et skriv op på hjemmesiden, uddelt foldere i alle lejligheder, hængt opslag op og lagt foldere rundt på plejecentret, hængt opslag op og uddelt foldere i Aktivitetscentret og sørget for, at der er kommet en artikel i Sunds-Gjellerup avisen.
Else og Claus har reklameret i missionshuset Silo i Hammerum og sendt folderen ud på mail. Leif vil ligge nogle foldere i Kirkeladen i Gjellerup og dele ud i den gade han bor i.
Alle er opmærksomme på, at lave reklame for Toftebo's Venner, uddele foldere og få solgt nogle medlemskort.


Der arbejdes i øjeblikket på, at der skal gøres noget mere ud af julepynten på Toftebo, da der mangler noget lys og hygge i julemåneden.
Der er indkøbt knap 100 ophæng (juletræer og hjerter) i sortmalet metal, til vinduerne, som skal monteres med lyskæder og pynt.
Om der bliver råd til lys og pynt på alle ophængene i år, vil tiden vise. Vi har i øjeblikket et tilsagn fra Toftebo Plejecenter om 3000 kr. til projektet og derudover 3 sponsorer med hver 1000 kr., men det er nok nødvendigt med lidt flere sponsorer, hvis det hele skal op i år.

Det aftales, at vi mødes på Toftebo, tirsdag den 17. november kl. 09.00, for at pynte ophængene og få dem hængt op.
Anette forsøger at samle flexjobbere, praktikanter og pedelmedhjælpere til at hjælpe.
Pedellen vil inden datoen sørge for, at hænge kroge op alle de steder der skal hænges noget op. Else, Iben og Anette finder en dato inden, hvor der skal tages stilling til, hvad for noget pynt der skal på og om der skal findes noget i skoven.
Claus undersøger priser og batterilevetid på lyskæder, så vi kan få købt noget ordentligt, til rimelige penge.
Anette spørger metalværkstedet om de vil være behjælpelige med at klippe hjerterne til.

Nedtagning aftales til tirsdag den 5. januar kl. 09.00
Vi har også 5 adventskranse der skal pyntes.
Leif vil kontakte en blomsterforretning og spørge om det er noget de vil sponsere.
Lykkes det ikke, skal vi også have bundet og pyntet dem, den 17. nov.

NÆSTE MØDE: TIRSDAG DEN 5. JANUAR KL. 13.00


Velkommen til Toftebo's Venner - til glæde for beboerne

Toftebo's Venner er en forening, der er dannet til glæde for beboerne på Toftebo Plejecenter.

Vores vision er, at skabe endnu mere aktivitet og flere oplevelser og stjernestunder for beboerne og endnu mere liv på plejecentret.

Måske har du lyst til kun at støtte økonomisk med et medlemskab, og måske kunne du også tænke dig, at være hjælper i nogle af de aktiviteter, vi ønsker at skabe.
Det kan f.eks være et cykelhold, et eftermiddagshyggehold, et mandehold, et wellnesshold, festaftener og meget mere, det vil tiden vise, men i så fald vil vi gerne vide det. Om det er 1 time hver, hver anden eller tredje uge eller kun ad hoc, er op til dig.

Der holdes hvert år generalforsamling i Toftebo's Venner i januar måned. Indkaldelse bliver offentliggjort ved opslag på Toftebo Plejecenter, Toftebo Aktivitetscenter og i den lokale avis.

Referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder, kan ses her på hjemmesiden

Et medlemskab koster 50 kr. pr. person om året og skal fornyes hvert år i januar måned.
(hvis du køber inden 31. december 2020, gælder det hele år 2021)

Medlemskabet kan betales:
på kontonr.: 7670-0007789725 eller på mobilepay til: 7089XM (husk at påføre navn)

Send derefter navn, adresse, mail og tlf.nr. på mail til: tofak@herning.dk eller på sms til 22 24 78 89,
så du kan blive registreret som medlem.
Har du også lyst til at være frivillig i Toftebo's Venner, så oplys også gerne om det, så ringer vi dig op, for yderligere information.

Bestyrelsen for Toftebo's Venner består af:

Formand:
Claus Kappel
tlf: 22 56 39 81
mail: eogckappel@gmail.com

Næstformand, sekretær og
aktivitetsansvarlig på Toftebo:
Anette Grønbæk Andersen
tlf: 22247889
mail: tofak@herning.dk

Kasserer:
Iben Brock
tlf: 22 12 95 53
mail: ibenebrock@gmail.com

Personalerepræsentant:
Lene Sand Olesen
tlf: 96285790
mail: tofso@herning.dk

Bestyrelsesmedlem:
Else Kappel
tlf: 51947192
mail: eogckappel@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Leif Mau
tlf: 21246819
mail: leifmau@energimail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Mogens Brock
tlf: 20719551
mail: mbr@hrnavigator.dk


Vennekredsen har afholdt bestyrelsesmøde

Til stede: Else, Claus, Iben, Mogens, Lene og Anette

Formand: Claus
Næstformand og mødeleder: Anette

Afbud: Leif

Dagsorden: 

 1. Gennemgang af dagsorden og afstemning af bestyrelsesmødets indhold. Herunder godkendelse af referat fra sidste møde 
 2. Nyt fra formand 
 3. Nyt fra sekretær  
 4. Nyt fra Kasserer 
 5. Kontingent 
 6. Medlemskort 
 7. Folder 
 8. Facebook 
 9. Ansøgning om midler 
 10. Nyhedsbrev 
 11. EVT.


 1. Velkommen til Mogens Brock, som er bestyrelsens sidste medlem, for at vi er fuldtallige.
  Velkommen til Lene, som er den nye personalerepræsentant, da Christine har opsagt sin stilling på Toftebo, siden sidste møde. 
  Ingen kommentarer til referatet fra sidste møde

 2. Intet nyt siden sidst
   
 3. Orientering om, hvordan det er gået på aktivitetsfronten under Corona:
  Efter vi blev lukket ned af Corona, startede vi ret hurtigt op med Skype og Facetime, hvilket var en succes. Vi fortsætter med denne mulighed, for de pårørende, som bor langt væk og derfor ikke har mulighed for, at komme på besøg så ofte.
  Vi har gjort og gør stadig, hvad vi kan for at lave aktiviteter i afdelingerne, i det omfang beboerne har lyst.
  Det ser ud til, at der stadig er lange udsigter til, at beboerne kan komme tilbage til Aktivitetscentret.
  Der blev lukket op for besøg af pårørende, under visse restriktioner omkring 1. juli og det skabte glæde i huset.
  Vi har været nødt til at aflyse vores familieaften i maj og høstfesten i september. Høstfesten bliver dog fejret alligevel, kun for beboerne afdelingsvis.
  Familieaften i november vil vi afholde på en eller anden måde, her er vi gået i tænkeboks om, hvordan vi kan gøre det. I hører nærmere, når vi er kommet til noget konkret.

 4. Det har virkelig taget lang tid, at få alle formaliteter på plads omkring CVR nummer, kontonummer osv. så vi kan komme i gang med vennekredsen, men nu er det på plads.

 5. Vi satte til generalforsamlingen kontingentet til 50 kr. pr. person pr. år.
  Hvordan gør vi nu, når det første halve år er gået med Corona og formaliteter?
  Det besluttes, at alle de kontingenter der bliver solgt fra nu af og til nytår, vil blive gældende hele 2021.
  Hvad vi gør fremadrettet, tager vi på et senere tidspunkt.
  Der bliver foreslået, at erhvervsdrivende skal kunne købe et medlemskab til 500 kr. eller 1000 kr. for at støtte op om vores gode sag, mod evt. at få deres reklame på, hver gang vi laver noget på skrift.
  Måske skal vi engang i mellem lave en nyhedsmail til medlemmerne. Dette tager vi op igen næste gang.

 6. Vi beslutter, at vi ikke vil bruge fysiske medlemskort, men at hvert nyt medlem, vil få en mail, med et medlemsnummer og en velkomst. De medlemmer der ikke har mail, får det samme på anden vis.

 7. Der er udarbejdet en folder, som inspiration til at tegne et medlemskab i Toftebo's Venner og et oprids af, hvad vi står for og hvad vi vil med det.
  Folderen bliver rettet til og Anette sender den ud til godkendelse af bestyrelsen, så snart de sidste rettelser er foretaget.
  Der er enighed om, at vi skal have taget billeder af bestyrelsen, som skal i folderen.

 8. Bestyrelsen er enige om, at der skal oprettes en Facebookside for Toftebo's Venner. Denne opretter Anette, så snart de sidste detaljer er på plads.
  Der er enighed i bestyrelsen om, at vi skal bruge medierne mest muligt og når de sidste småting er på plads og vi er klar til at sælge medlemskort, kontakter vi Hammerum/Gjellerup avisen, for at høre om de her vil skrive en lille artikel om os.

 9. Der er i første omgang et ønske om, at søge penge til julepynt til hele huset. Noget som fylder og syner af noget i vores store vinduer og gangarealer og som giver noget hygge i en mørk tid.
  Derudover ønsker vi os også nye sangbøger til alle afdelinger, gerne den fra ældresagen.
  Og sidst men ikke mindst, er et af vore første ønsker et transportabelt elklaver, som kan komme rundt på alle afdelinger.
  Else undersøger hvad et transportabelt elklaver koster og Iben undersøger de andre to ting.
  Af de største fremtidsønsker er en cykel med lad, hvor vi kan cykle med kørestole og en bus, som kun er vores egen, så vi altid kan køre en tur og ikke kun hver 3. uge.
  Iben og Mogens kigger på mulighederne for at søge fonde og lign. og sætter i gang på den front.
  Claus undersøger hvad en cykel og en bus evt. vil koste.
  Der findes noget der hedder Paragraf 18 midler ved kommunen, hvor man kan søge penge fra hvert år inden 1. november til frivilligt arbejde.
  Dette undersøger Iben og kan evt. spørge sig til råds, ved Asbjørn Frank, som er formand i vennekredsen på Lind Plejecenter.

 10. Bestyrelsen opfordres til, at tilmelde sig nyheder fra Toftebo, på hjemmesiden, så de kan følge med i, hvad der sker i huset.

 11. 12. 13. Næste møde er fredag den 30. oktober 2020 kl. 12:30

 


Mødet blev afholdt den 21. februar kl. 09:30

Til stede: Else, Claus, Leif, Iben, Christine og Anette.

 

 • Præsentationsrunde
  Christine er suppleant for Kirstine (personalerepræsentant) 
 • Konstituering
  Claus vælges som formand
  Iben vælges som kasserer
  Anette sidder ifl. vedtægterne altid som næstformand og sekretær

  Claus Kappel, Leif Mau og sidste ikke-fundne medlem, er på valg efter 3 år 
  Iben Brock og Else Kappel er på valg efter 2 år
  Christine er på valg efter 2 år

  Der mangles stadig et bestyrelsesmedlem, en suppleant og en revisorsuppleant. Vi er enige om, at disse nok skal findes, hvis ikke før, så ved salg af medlemskort

 • Bankforbindelse og CVR nummer
  Det besluttes, at vores kommende bankforbindelse bliver Ringkøbing Landbobank og Iben tager kontakt til dem for at få papirer til underskrift af bestyrelsen ifm. oprettelse af konto

  Iben undersøger samtidig muligheden for mobilepay

  Når der er oprettet en konto, sørger Iben for at oprette et CVR nummer

  Formand og sekretær skal underskrive/godkende alle fakturaer før betaling

 • Medlemskort
  Anette har lavet et udkast til en informationsfolder til kommende medlemmer, denne finpudses til næste gang

  Iben laver et udkast til medlemskort

  Det vil være godt, at få lavet en facebookside. Anette kigger på det

 • Brainstorm/debat - hvad vil vi med Vennekredsen og hvad kan vi byde ind med 
  Ideer til fremtidige aktiviteter:

  Cykelteams
  Erindringsdans/danseeftermiddage
  Flere større busture/oplevelsesture
  Ex.: Haustrup, cirkus, dyreskue, museer
  Evt. flere fester: Sankt Hans, forårsfest, sommerfest
  Fastelavn
  Damegrupper
  Herregrupper
  Wellness: hår, negle, makeup
  Kortspil
  Brætspil
  Sang og musik
  Svømning
  Én til én kontakt

 • EVT. 
  Centerrådet vil gerne udpege en ved deres konstituering sidst i marts til at sidde med til bestyrelsesmøder, som link til Aktivitetscentret og ikke som medlem af bestyrelsen

  Familieaftenerne ligger næste gang den 25. 27. og 28. maj og her vil det være rigtig godt, at der deltager en fra bestyrelsen hver aften. Dette behøver ikke være den samme

  Vi fejrer Dronningens fødselsdag den 16. april. Der er mulighed for deltagelse af en eller flere fra vennekredsen, hvis det er muligt. Dette drøfter vi senere

  Høstfesten er planlagt til 16. september

  Der stilles forslag om, at søge en fond om et transportabelt klaver, som kan bruges i hele huset. Dette tages op igen næste gang

Referent: Anette

 


Kontaktinfo

Toftebo-Centret
Hammerum Hovedgade 14
Hammerum
7400 Herning

Tlf.: 96285800

Louise Meedom
Centerleder 
Tlf.: 96285801
Mobil: 22208422
Send e-mail til Louise

Lene Christine Fjordside 
Gruppeleder - stuen/1. sal blok A
Tlf.: 96285788
Mobil: 21345530
Send e-mail til Lene

Mimi Fisker  Rønhoff 
Gruppeleder 2./3. sal blok A
Mobil: 20706072
Send mail til Mimi

Chalotte Kyed Stensgaard 
Gruppeleder blok C
Mobil.: 20904902
Send mail til Chalotte

Anette Grønbæk Andersen
Aktivitetsansvarlig
Tlf.: 22247889
Send e-mail til Anette

Susanne Kristiansen 
Kostfaglig leder
Tlf.: 96285844
Send e-mail til Susanne

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail