Toftebos Venner

Foreningen vil støtte op om vores aktiviteter til fordel for beboerne

Referat fra bestyrelsesmøde i Toftebos Venner 27.08.21

Referat fra bestyrelsesmøde i Toftebo's Venner den 27. august 2021


Til stede: Mogens, Iben, Claus, Else, Arne og Anette
Afbud: Leif og Lene

Formand og mødeleder: Claus 
Næstformand: Anette 
Referent: Anette 

Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)

 1. Gennemgang af dagsorden og afstemning af bestyrelsesmødets indhold. Herunder godkendelse af referat fra sidste møde: (B)
  Referat fra sidst er godkendt

 2. Nyt fra formand: 
  Vi har pga. Corona ikke kunnet afholde generalforsamling i 2021. Det besluttes at vente med generalforsamlingen til januar 2022.
 3. Nyt fra sekretæren:
  Familieaftner: 
  I juni måned deltog Iben til familieaftener på Toftebo, hvor hun fortalte om vennekredsens arbejde. Det gav desværre ikke mange nye medlemmer, måske fordi folk blev forskrækkede over, at man kan melde sig til frivilligt arbejde, selvom det ikke på nogen måder er et krav. Næste gang laver vi en lille tilmeldingsblanket med mobilepay nummer.
  Diakonitanken: 
  Anette har modtaget et opslag fra Diakonitanken, som er en fond, hvorfra vi kan søge om midler. Claus tager fat i fonden og hører hvad man kan søge til og hvor meget.
 4. Nyt fra kasseren:
  Regnskab: 
  Iben fremlægger regnskab, som godkendes. Toftebo's Venner har dd. en egenkapital på 1879,75 kr
  Medlemstal: 
  Medlemstallet ligger dd. på 44.
 5. Hjul på klaver:
  Vi har fået vores nye elklaver i hus, men mangler stadig hjul til den, da prisen på dem er steget fra 1000,00 kr. til 3000,00 kr. siden det blev undersøgt først på året. Claus undersøger om det er det, vi skal søge om penge til ved Diakonitanken.
 6. Haveprojekt: 
  Der er ønske om at få lavet haverne på Toftebo om til mere brugbare og hyggelige haver. Vennekredsen vil gerne gå ind i arbejdet, ved at søge fonde til projektet, men det kræver, at vi finder ud af hvordan det skal se ud. Anette forsøger at lave en aftale med Sørvad Plejehjem om at komme ud og se deres sansehave, onsdag den 8. september, for at få noget inspiration. Når de overordnede tanker er på plads, tager Claus kontakt til en gartner, for at få lavet et overslag på hvad det vil koste, både med og uden arbejdskraft. Der er også ønske om et orangeri. Når vi søger fonde, skal vi også huske penge til lys og havemøbler.
 7. Julepynt:   Vi pynter til jul på Toftebo fredag den 19. november. Vi mødes til rundstykker kl. 08.30. Det er efter aftale fra sidste år, Toftebo der leverer batterier til ophængene. Det fungerede ikke helt med julepynten ud til Hammerum Hovedgade, så det skal der ændres på. Else tager en stjerne med næste gang vi mødes, for om det evt. er dem der skal op i stedet. Det fungerede heller ikke optimalt med ståltrådsophæng sidste år. Anette spørger Niels hvad han i stedet foreslår.
  Leif vil sponsorere adventskranse til alle afdelinger igen i år.
 8. Omrokering:  
  Mogens ønsker at bytte plads med Arne, så Arne kommer ind i bestyrelsen og Mogens bliver suppleant. Dette imødekommes af bestyrelsen. Mogens vil stadig gerne være behjælpelig med ansøgninger til fonde.
 9. Intet: 
 10. Intet:
   
 11. Evt.: 
  Der er kommet en invitation til dialogmøde med Herning Kommune den 28. oktober. Mødet handler om ansøgning af §18 midler. Iben og Arne deltager.