Frivillige og pårørende på Vesterled

Her kan du læse om de frivillige på Vesterled og om bruger- pårørenderådet

Frivillige

Mange frivillige på Vesterled hjælper ved de mange aktiviteter på plejecentret.

Hyggeklubben er en gruppe frivillige, som spiller banko med beboerne den første mandag aften i hver måned.

Ved gudstjenesten om onsdagen er frivillige med til at servere kaffe og brød samt klarer op rydning.

Hver 3. tirsdag får vi besøg fra Sct. Johannes Kirke, som synger og spiller sammen med beboerne.

Der er fælles kaffebord.

Lindholm Spillemænd spiller en gang om måneden. Her hjælper frivillige med servering af kaffe.

Frivillige hjælper med kioskvognen og i Bixen.

Vi har mange besøgsvenner, der er knyttet til plejecentret.

Vi har en ledsagerordning i fællesskab med Røde Kors, hvor de kan tage med beboere til læge og sygehus.

Ønske om flere frivillige

Hvis du har lyst, kan vi bruge flere frivillige som "skubber" til gåture, hjælp i billardrum og besøgsven i fællesrum.

Bruger-/pårørenderåd

Hvert år afholdes der valg til bruger-/pårørenderåd.

I rådet sidder 3 beboere og 3 pårørende, en repræsentant fra ældre rådet, 1 til 2 ledere og en til to medarbejdere. Der afholdes 4 møder årligt.

Formand: Lisbeth Thisted

 

Kontaktinfo

Vesterled Plejecenter
Vestergade 92
7400 Herning

Tlf.: 96285900

Ruth Johannesen
Centerleder
Send e-mail til Ruth

Marianne Strange
Ass. centerleder
Send e-mail til Marianne

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail