Nyhedsbreve fra Vesterled

Her kan du læse alle nyhedsbreve fra Centerlederen

Når centerleder sender nyhedsbreve ud om stor og småt, vil du kunne læse det her.

Kære Pårørende på Vesterled!

I indbydes hermed til familieaften

Tirsdag den 26. oktober kl. 17.00 - 20.00 på 1. sal

Onsdag den 27. oktober kl. 17.00 - 20.00 på 2. sal

Torsdag den 28. oktober kl. 17.00 - 20.00 på 3. sal

i Fællesrummet på 1. sal.

Som noget nyt på Vesterled, vil vi fremover afholde familieaftener afdelingsvis to gange om året, for at styrke fællesskabet og samarbejdet.

Vi vil byde på aftensmad, informationer og forhåbentlig en god debat om, hvordan det går på Vesterled, og ikke mindst hyggeligt samvær.


Derfor denne, allerførste, indbydelse med en lille oversigt over aftenens indhold.

Kl. 17.00: Velkomst

- Oplæg/underholdning

- Aftensmad

- Informationer v/Centerleder, afdelingsledere, frivilligkoordinator og aktivitetsansvarlig, blandt andet om dagligdagen på Vesterled, aktiviteter, kommunikation, samtykkeerklæringer mm.
Der vil undervejs være mulighed for, at stille spørgsmål/komme i dialog. Der vil også blive lavet et referat som lægges på hjemmesiden.

- Kaffe og kage

- Evt.
Er der nogen der har noget på hjerte, vil vi meget gerne høre det.

Kl. 20.00: Tak for i aften


Af hensyn til forplejning, skal I tilmelde Jer - senest den 15. oktober til Lisbeth på på mail: vedwl@herning.dk - Skriv tydeligt afdeling og hvem i er pårørende til.

Vi håber på et meget stort fremmøde
og glæder os til at se Jer alle.

Med venlig hilsen
Centerleder Jakob Skovbakke

 


Sådan samarbejder familier/pårørende og Vesterled Plejecenter
med hinanden


I kan til enhver tid henvende Jer til os på Vesterled Plejecenter - I er velkomne til at møde op personligt, ringe til os eller sende en mail.
Vi oplever, at første henvendelse oftest sker ved en telefonisk opringning,
og vi aftaler herefter et hurtigt møde med afdelingsleder.
På mødet viser vi vores dejlige hjem frem, og informerer om dagligdagen og hvad vores værdier er.

Samarbejde

 • I er som familie altid velkomne, uanset tidspunkt.
 • Medindflydelse og dialog med Jer som familie er vigtige værdier hos os.
 • Vi vender altid de vigtige beslutninger, som har betydning for Jeres    familiemedlem.
 • Vi støtter og vejleder Jer i de forhold som opstår, når der sker livsændringer for jeres familiemedlem.
 • Vi vejleder, når der opstår behov for andre relevante tilbud fra kommunen.

Indflytning

 • Vi holder en samtale i løbet af de første 14. dage - og vi træffer konkrete aftaler om dagligdagen.
 • Vi snakker om de muligheder og eventuelle bekymringer, som en flytning medfører for Jer som familie.
 • Under samtalen vil vi spørge ind til Jeres livshistorie, og håber, at I vil være behjælpelig med at skrive livshistorien ned, interesser, erfaringer, værdier og vaner er vigtige pejlemærker i dagligdagen.

Familieaftner - Forår og efterår

 • I får information om nye politiske målsætninger og tiltag.
 • Vi taler om samarbejdet, dagligdagen og aktiviteter på Vesterled Plejecenter.
 • I er velkomne til at komme med Jeres ideer til temaer, som I ønsker at drøfte på familieaftenerne.
 • I får mulighed for at skabe nye netværk mellem beboere, familier og frivillige.

Aktiviteter

 • I er som familie altid velkommen til, at deltage i fælles oplevelser med Jeres familiemedlem, i afdelingens sociale eller kulturelle aktiviteter. Hvis i vil høre mere kan i kontakte vores aktivitets-koordinator Lisbeth Bernt på vedwl@herning.dk.
 • I er ligeledes altid velkomne til at deltage i plejecenterets frivillige arbejde, eller høre mere om mulighed for støtte og bidrag i dagligdagen på Vesterled. Kontakt Lone Hørning vores frivilligkoordinator på- vedlh@herning.dk

 


Vesterled Plejecenter 2021

 


Kære pårørende og beboere

 

 Sommerhilsen fra Vesterled

Siden sidst i maj er hverdagen med daglige aktiviteter vendt tilbage til Vesterled, og vi er nu helt tilbage til tiden før Corona med banko, gudstjenester, herre/dameklubber osv.

Det er en befrielse og giver energi og glæde i hverdagen, for både beboere og personale.

Tiden er dermed også igen kommet til at byde ind til tættere kontakt til alle jer der er pårørende. På Vesterled har der været tradition for, at vi har haft kontakten gennem et bruger/pårørende råd. Som ny her på Vesterled har jeg kontaktet formanden for rådet, samt formanden for Seniorråd Vest samt personalerepræsentanter, for at høre om rådet møder forventningerne. Måske er tiden til at prøve noget nyt? Der har vist sige et gensidigt ønske om at prøve nye veje i kontakten.

Vi har derfor besluttet at nedlægge bruger/pårørenderådet, og i stedet have to årlige familieaftener i marts og oktober, med oplæg, information og dagsorden, som møder de gensidige behov der er.

Vi holder familieaftenerne afdelingsvis på hverdagsaftener fra 17 til 20. Der vil være et lille aktuelt oplæg, fællesspisning og dernæst fortæller ledelse og personale, om de ting der rør sig på Vesterled. Der vil være dagsorden og referat, og mulighed for at alle beboere og pårørende kan komme til orde. Referater bliver lagt ud på hjemmesiden, og vi følger op på de ting der bliver drøftet. Vi holder dermed ikke en sommerfest men tre mindre sammenkomster i efteråret, da det giver mening for kontakten imellem os, og samtidig passer bedre ind i et stadigt usikkert Coronaland. Vi sender indbydelser ud lige efter sommerferien. Som en lille sidebemærkning kan jeg fortælle at det efter opfordring, også er besluttet at fastholde Kastanjebladet fremover.

Som i ved har vi siden maj arbejdet hårdt på en re- organisering på Vesterled, med sammenlagte enheder og nye ledere på alle tre afdelinger. Der er stadig meget vi ikke har på plads, men hver dag kommer vi tættere på at samle Vesterled og bruge vores ressourcer bedst muligt, til gavn for både beboere og personale. Og vi har et fantastisk personale på Vesterled der går til opgaven med energi og vilje, til at skabe de bedste betingelser for alle. Det vil jeg også gerne her sige tak for.

Sidst men ikke mindst vi jeg gerne ønske god sommer til jer alle. Jeg glæder mig til at møde jer i efteråret til hyggelige timer ude på afdelingerne.

Jakob Skovbakke - Centerleder Vesterled. 


 

 

Lyserød bold med teksten Newsletter

Kontaktinfo

Jakob Skovbakke
Centerleder
Tlf.: 22435230
Mobil: 22435230
Send e-mail til jakob.skovbakke@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.