Projekter og nyheder - på tværs

Her kan du følge med i de indsatser og nyheder, der går på tværs på plejecentrene i Herning Kommune.

Fast tilknyttede læger

Herning Kommune har indgået aftale med praktiserende læger om at komme fast på plejecentrene for at vejlede og rådgive personalet om bl.a. behandling og observationer. Se tidligere omtale af fast tilknyttede læger på plejecentre.

Ordningen har andre steder vist, at der sker færre indlæggelser, og at beboerne bl.a. får en mere korrekt medicinering.

Som beboer på et plejecenter i Herning Kommune har du mulighed for at skifte til en læge, som kommer regelmæssigt på plejecentret.

Med et skifte til en fast tilknyttet læge bliver der bedre mulighed for et tættere og mere kontinuerligt samarbejde mellem dig, din læge og plejepersonalet.

Det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at skifte fra din nuværende læge, men der er mange fordele ved at have en læge, der kommer fast på centeret. Det er gratis at skifte læge, hvis du gør det i forbindelse med, at du melder flytning.

Tag eventuelt en snak med personalet på plejecenteret, hvis du er i tvivl.

juli 2018

Nye køkkener på plejecentrene

Alle plejecentre får nu leve-bo-miljø

Beslutningen om at ombygge køkkenerne på plejecentrene blev truffet i maj 2017, og fra 1. januar bliver der lavet mad tæt på beboerne.

Grundtanken i leve-bo-miljø er, at madlavningen er et af omdrejningspunkterne for hverdagslivet på plejecentrene.

Beboerne skal kunne dufte maden, se på og måske deltage lidt i madlavningen samt være med til at bestemme menuen i det enkelte leve-bo-miljø.

På den måde er der en stor fleksibilitet i forhold til, hvad beboerne i de enkelte afdelinger på plejecentrene har lyst til. Hjemlighed og medindflydelse er nøgleord, hvorfor de konkrete leve-bo-miljøer vil komme til at fungere forskelligt alt efter beboernes ønsker og præferencer.

 Gryder Med Mad

December 2017.

 

Demens - vejen til arbejdsglæde og trivsel

Se mere om rapporten for projektet, der fortæller om brugen af Marte Meo på 3 plejecentre i Herning Kommune.

Se rapporten om indsatsen med Marte Meo, der giver arbejdsglæde og trivsel.

Projektet har været omtalt i pressen.

Se indslag fra TV Midtvest i serien "Kommunerne i fokus": Plejecenter uden konflikter

Læs artikel om at plejehjem har knækket kurven for overfald på ansatte. 

Succes for IGU-elever

Herning har gode erfaringer med "Projekt Ny Start - i Sundhed og Ældre", som er et samarbejde med LærDansk Herning, FOA Herning og Social & Sundhedsskolen Herning.

Parterne arbejder målrettet med at uddanne flygtninge og familiesammenførte til plejesektoren, via den såkaldte IGU-uddannelse (Det står i øvrigt for IntegrationsGrundUddannelsen).

Håbet er, at nogle af dem, der prøver dagligdagen på et plejecenter, får mod på at tage en egentlig SOSU-uddannelse, når de har gjort IGU'en færdig.

Projektperioden er fra 1. sep. 2017 til 30. aug 2019.

Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.