Projekter og nyheder - på tværs

Her kan du følge med i de indsatser og nyheder, der går på tværs på plejecentrene i Herning Kommune.

Tegn abonnement

Det er nu muligt at tegne abonnement på nyheder fra alle kommunale plejecentre.

Så kan du vælge at tegne abonnement her.

Antallet af nyheder vil variere fra sted til sted. Kontakt plejecentrets ledelse, hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden.

 

Test ved flytning til og mellem centre

Test af borgere ved flytning til og mellem plejecentre – herunder Rehabiliteringscentret.

Med det formål at forebygge spredning af COVID-19 på Herning Kommunes plejecentre og Rehabiliteringscenter, skal borgere så vidt muligt testes for COVID-19 inden indflytning - i såvel permanente boliger som i forbindelse med midlertidige ophold - herunder planlagt aflastning.

Fraflytningsstedet skal bestille en COVID-test af beboeren. Dette sker ved at bestille regionens "COVID-bil" til at komme forbi og teste beboeren.

Kommer borgeren fra eget hjem, opfordres de pårørende til at bestille en test-tid til borgeren i et af regionens testtelte, så borgeren kan have svar inden indflytning. Om nødvendigt kan hjemmeplejen være behjælpelig med at bestille en testtid.

Borger uden symptomer

Hvis der er tale om test af en borger uden symptomer kontaktes Region Midtjylland på telefonnummer 78 42 42 42 - hverdage kl. 08:00-16:00, week-end og helligdage kl. 09:00-13:00.

Borger med symptomer

Hvis der er tale om en borger med symptomer bestilles testen ved at udfylde og indsende det vedhæftede skema til disse to mailadresser:
PH.AMK-faelles@rm.dk og Institutionscovidtest2@rm.dk

Erfaringer viser, at det kan være en fordel at ønske en bestemt testdag med henblik på at få resultatet rettidigt. Der skal påregnes en svartid på omkring 48 timer.

I tilfælde af, at borgeren ikke har nået at blive testet inden indflytning - det kan være i forbindelse med indlæggelser på akutte ophold - skal indflytningsstedet bestille en COVID-test hurtigst muligt. Frem til testresultatet foreligger, skal borgeren forblive skærmet på stuen. Værnemidler skal bruges efter de almindelige retningslinjer.

dekorativt billede

Kontaktinfo

Sidsel Gitte Rasmussen
Chef for plejecentrene
Tlf.: 41161726
Send e-mail til gitte.rasmussen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.