Projekter og nyheder - på tværs

Her kan du følge med i de indsatser og nyheder, der går på tværs på plejecentrene i Herning Kommune.

Tegn abonnement

Det er nu muligt at tegne abonnement på nyheder fra alle kommunale plejecentre.

Så kan du vælge at tegne abonnement her.

Antallet af nyheder vil variere fra sted til sted. Kontakt plejecentrets ledelse, hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden.

 

Retningslinjer for gennemførelse af besøg ude og inde på plejecentrene

Dette er de overordne retningslinjer, som de enkelte ledere af plejecentrene har tilpasset individuelt til deres plejecenter.

Ved alle besøg gælder følgende anbefalinger

At besøgende aftørrer alle kontaktflader med sprit efter hvert besøg.

At der kun er 2 besøgende pr. gang pga. af afstandskravet på 2 m.

Håndhygiejne

 • Besøgende skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller afspritte hænderne ved ankomst og efter besøget
 • Besøgende oplyses om god hoste- og nyseetikette.
 • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren vaske/afspritte hænder umiddelbart efter kontakten.

Rengøring

 • Områder, hvor besøgende har opholdt sig og færdes, rengøres med almindelige rengøringsmidler. Kontaktpunkter rengøres om muligt efter hvert besøg.
 • Fælles skraldespande skal tømmes, inden de bliver overfyldte og mindst én gang dagligt.

Kontaktpunkter

 • Undgå at skabe situationer med fælles kontaktpunkter, fx kaffekander, vandkander og krus, men brug i stedet egne genstande efter behov
 • Hvis besøgende og en beboer indtager mad og/eller drikke sammen, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, fx ved at samme person skænker og serverer eller ved, som nævnt ovenfor, at bruge egne genstande.

Afstand

 • Der holdes 2 meters afstand mellem beboer og besøgende under besøget ud fra et forsigtighedsprincip.
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås.
 • Der kan være særlige situationer, hvor det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, fx fordi beboeren har svært ved at forstå anbefalingerne, eller hvis der er behov for fysisk omsorg i form af at holde i hånd eller give et kram. I det tilfælde anbefales det, at den fysiske kontakt er så kortvarig som mulig, og at man vasker/afspritter hænder umiddelbart efter kontakten. Det kan ligeledes overvejes, om den besøgende skal etablere en barriere i form af mundbind/visir.

Særligt for besøg udenfor

 • Udearealer bør indrettes, så besøg kan gennemføres ved at holde afstand, have god mulighed for hygiejne og efterfølgende rengøring af kontaktflader (jf. ovenstående). Det kan gøres ved at opdele udearealer i zoner, gennemføre besøg i et dertil indrettet område, som fx en åben pavillon, eller for nogle plejecentre vedkommende afholde besøg på beboerens terrasse.
 • Der sikres let adgang til god håndhygiejne med håndsprit eller vand, flydende sæbe og engangshåndklæder for de besøgende.
 • Nogle udearealer kan kun besøges ved gennemgang af indendørs fællesarealer. I de tilfælde bør besøgende informeres om at passere uden at berøre kontaktpunkter.

Særligt for besøg indenfor

 • Besøg gennemføres i udgangspunktet i beboerens bolig, hvis det er muligt at holde passende afstand til eventuelle andre beboere, og hvis hensynet til smitteforebyggelse generelt tillader det.
 • Besøg kan også foregå i et dertil indrettet besøgslokale
 • Ingen besøg bør foregå på indendørs fællesarealer, med mindre der kan sikres god afstand og tilstrækkelig hyppig og grundig rengøring, således at øvrige beboere ikke udsættes for mulig smitte.
 • Hvis der er direkte adgang til beboerens bolig (fx terrassedør), skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.
 • Besøgende skal så vidt muligt undgå at berøre kontaktpunkter. De besøgende kan informeres om dette fx ved forudgående information, opslag og/eller markering af kontaktpunker.
 • Når besøgende skal bevæge sig gennem fællesarealer eller lignende, bør besøgende informeres om at passere uden at berøre kontaktpunkter.
 • Når besøget er slut, forlader den besøgende straks stedet så vidt mulig uden at berøre kontaktpunkter.
 • Besøgende bør så vidt muligt undgå at røre ved genstande i beboerens bolig.
 • Luft ud i beboerens bolig under/eller efter besøget om muligt.

1. juli 2020 

V/ Gitte Rasmussen
Chef for plejecentrene.

Vaccination på plejecentre

18. december 2020 - Information om COVID-19 Vaccinationsprogram på plejecentrene i Herning Kommune

Det er forventningen, at vaccination mod COVID-19 påbegyndes i dagene mellem jul og nytår 2020 eller i begyndelsen af januar 2021.

Det er frivilligt at blive vaccineret og vi vaccinerer kun med beboernes samtykke.

I første omgang bliver der kun leveret vacciner til beboere og muligvis medarbejdere med tæt borgerkontakt på plejecentrene.

Beboere og medarbejdere på plejecentre, som skal vaccineres, modtager tilbud om vaccination via e-Boks.

Det er plejecentrets opgave, på baggrund af information fra Sundhedsstyrelsen, at informere beboerne om vaccinationen og de mulige bivirkninger ved den. Skrivelse om bivirkninger udleveres til beboerne.

Vaccinationen foretages af en praktiserende læge eller det pågældende plejecenters plejehjemslæger. Beboeren skal medbringe sit sygesikringsbevis i forbindelse med vaccinationen og beboerne vaccineres enten i egen lejlighed eller i et lokale på plejecentret.

 

Chef for plejecentrene

Gitte Rasmussen

dekorativt billede

Test ved flytning til og mellem centre

Test af borgere ved flytning til og mellem plejecentre – herunder Rehabiliteringscentret.

Med det formål at forebygge spredning af COVID-19 på Herning Kommunes plejecentre og Rehabiliteringscenter, skal borgere så vidt muligt testes for COVID-19 inden indflytning - i såvel permanente boliger som i forbindelse med midlertidige ophold - herunder planlagt aflastning.

Fraflytningsstedet skal bestille en COVID-test af beboeren. Dette sker ved at bestille regionens "COVID-bil" til at komme forbi og teste beboeren.

Kommer borgeren fra eget hjem, opfordres de pårørende til at bestille en test-tid til borgeren i et af regionens testtelte, så borgeren kan have svar inden indflytning. Om nødvendigt kan hjemmeplejen være behjælpelig med at bestille en testtid.

Borger uden symptomer

Hvis der er tale om test af en borger uden symptomer kontaktes Region Midtjylland på telefonnummer 78 42 42 42 - hverdage kl. 08:00-16:00, week-end og helligdage kl. 09:00-13:00.

Borger med symptomer

Hvis der er tale om en borger med symptomer bestilles testen ved at udfylde og indsende det vedhæftede skema til disse to mailadresser:
PH.AMK-faelles@rm.dk og Institutionscovidtest2@rm.dk

Erfaringer viser, at det kan være en fordel at ønske en bestemt testdag med henblik på at få resultatet rettidigt. Der skal påregnes en svartid på omkring 48 timer.

I tilfælde af, at borgeren ikke har nået at blive testet inden indflytning - det kan være i forbindelse med indlæggelser på akutte ophold - skal indflytningsstedet bestille en COVID-test hurtigst muligt. Frem til testresultatet foreligger, skal borgeren forblive skærmet på stuen. Værnemidler skal bruges efter de almindelige retningslinjer.

dekorativt billede

Kontaktinfo

Sidsel Gitte Rasmussen
Chef for plejecentrene
Tlf.: 41161726
Send e-mail til gitte.rasmussen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.