Projekter og nyheder - på tværs

Her kan du følge med i de indsatser og nyheder, der går på tværs på plejecentrene i Herning Kommune.

Ny national oversigt

Sundheds- og Ældreministeriet har lavet en ny hjemmeside, kaldet Plejehjemsoversigten, der dækker hele Danmark.

Plejehjemsoversigtens formål er at give overblik over alle plejehjem, plejecentre og friplejeboliger målrettet ældre.

Plejehjemsoversigten er igangsat som følge af Aftalen om satspuljen på ældreområdet 2018-2021.

Se den nye plejehjemsoversigt.

12. december 2018

Tidligere omtaler

Herning Kommune har indgået aftale med praktiserende læger om at komme fast på plejecentrene for at vejlede og rådgive personalet om bl.a. behandling og observationer.

Ordningen har andre steder vist, at der sker færre indlæggelser, og at beboerne bl.a. får en mere korrekt medicinering.

Som beboer på et plejecenter i Herning Kommune har du mulighed for at skifte til en læge, som kommer regelmæssigt på plejecentret.

Med et skifte til en fast tilknyttet læge bliver der bedre mulighed for et tættere og mere kontinuerligt samarbejde mellem dig, din læge og plejepersonalet.

Det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at skifte fra din nuværende læge, men der er mange fordele ved at have en læge, der kommer fast på centeret. Det er gratis at skifte læge, hvis du gør det i forbindelse med, at du melder flytning.

Tag eventuelt en snak med personalet på plejecenteret, hvis du er i tvivl.

juli 2018


Alle plejecentre får nu leve-bo-miljø

Beslutningen om at ombygge køkkenerne på plejecentrene blev truffet i maj 2017, og fra 1. januar bliver der lavet mad tæt på beboerne.

Grundtanken i leve-bo-miljø er, at madlavningen er et af omdrejningspunkterne for hverdagslivet på plejecentrene.

Beboerne skal kunne dufte maden, se på og måske deltage lidt i madlavningen samt være med til at bestemme menuen i det enkelte leve-bo-miljø.

På den måde er der en stor fleksibilitet i forhold til, hvad beboerne i de enkelte afdelinger på plejecentrene har lyst til. Hjemlighed og medindflydelse er nøgleord, hvorfor de konkrete leve-bo-miljøer vil komme til at fungere forskelligt alt efter beboernes ønsker og præferencer.

 Gryder Med Mad

December 2017.


Herning har gode erfaringer med "Projekt Ny Start - i Sundhed og Ældre", som er et samarbejde med LærDansk Herning, FOA Herning og Social & Sundhedsskolen Herning.

Parterne arbejder målrettet med at uddanne flygtninge og familiesammenførte til plejesektoren, via den såkaldte IGU-uddannelse (Det står i øvrigt for IntegrationsGrundUddannelsen).

Håbet er, at nogle af dem, der prøver dagligdagen på et plejecenter, får mod på at tage en egentlig SOSU-uddannelse, når de har gjort IGU'en færdig.

Projektperioden er fra 1. september 2017 til 30. august 2019.


Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.