Projekter og nyheder - på tværs

Her kan du følge med i de indsatser og nyheder, der går på tværs på plejecentrene i Herning Kommune.

Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Herning Kommune har indgået aftale med praktiserende læger om at komme fast på plejecentrene for at vejlede og rådgive personalet om bl.a. behandling og observationer.

Ordningen har andre steder vist, at der sker færre indlæggelser, og at beboerne bl.a. får en mere korrekt medicinering.

Som beboer på et plejecenter i Herning Kommune har du mulighed for at skifte til en læge, som kommer regelmæssigt på plejecentret.

Med et skifte til en fast tilknyttet læge bliver der bedre mulighed for et tættere og mere kontinuerligt samarbejde mellem dig, din læge og plejepersonalet.

Det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at skifte fra din nuværende læge, men der er mange fordele ved at have en læge, der kommer fast på centeret. Det er gratis at skifte læge, hvis du gør det i forbindelse med, at du melder flytning.

Tag eventuelt en snak med personalet på plejecenteret, hvis du er i tvivl.

juli 2018