Projekter og nyheder - på tværs

Her kan du følge med i de indsatser og nyheder, der går på tværs på plejecentrene i Herning Kommune.

Nye køkkener på plejecentrene

Alle plejecentre får nu leve-bo-miljø

Beslutningen om at ombygge køkkenerne på plejecentrene blev truffet i maj 2017, og fra 1. januar bliver der lavet mad tæt på beboerne.

Grundtanken i leve-bo-miljø er, at madlavningen er et af omdrejningspunkterne for hverdagslivet på plejecentrene.

Beboerne skal kunne dufte maden, se på og måske deltage lidt i madlavningen samt være med til at bestemme menuen i det enkelte leve-bo-miljø.

På den måde er der en stor fleksibilitet i forhold til, hvad beboerne i de enkelte afdelinger på plejecentrene har lyst til. Hjemlighed og medindflydelse er nøgleord, hvorfor de konkrete leve-bo-miljøer vil komme til at fungere forskelligt alt efter beboernes ønsker og præferencer.

 Gryder Med Mad

December 2017.