Projekter og nyheder - på tværs

Her kan du følge med i de indsatser og nyheder, der går på tværs på plejecentrene i Herning Kommune.

Succes med IGU-elever

Herning har gode erfaringer med "Projekt Ny Start - i Sundhed og Ældre", som er et samarbejde med LærDansk Herning, FOA Herning og Social & Sundhedsskolen Herning.

Parterne arbejder målrettet med at uddanne flygtninge og familiesammenførte til plejesektoren, via den såkaldte IGU-uddannelse (Det står i øvrigt for IntegrationsGrundUddannelsen).

Håbet er, at nogle af dem, der prøver dagligdagen på et plejecenter, får mod på at tage en egentlig SOSU-uddannelse, når de har gjort IGU'en færdig.

Projektperioden er fra 1. september 2017 til 30. august 2019.