Projekter og nyheder - på tværs

Her kan du følge med i de indsatser og nyheder, der går på tværs på plejecentrene i Herning Kommune.

National oversigt over plejecentre

Sundheds- og Ældreministeriet har oprettet en hjemmeside, kaldet Plejehjemsoversigten, der dækker hele Danmark.

Plejehjemsoversigtens formål er at give overblik over alle plejehjem, plejecentre og friplejeboliger målrettet ældre.

Plejehjemsoversigten er igangsat som følge af Aftalen om satspuljen på ældreområdet 2018-2021.

Se den nye plejehjemsoversigt.

12. december 2018