Projekter og nyheder - på tværs

Her kan du følge med i de indsatser og nyheder, der går på tværs på plejecentrene i Herning Kommune.

Tandfeer på vej rundt

Lind Plejecenter har startet med fire nye tandfeer. 

Renere tænder og sundere munde hos de ældre. Det er resultatet af et pilotprojekt, som bliver kaldt "Sammen bevarer vi tænder". Det er startet med et samarbejde mellem Tandplejen i Herning Kommune og Lind Plejecenter.

Her er målet, at færre ældre skal få betændelse i munden eller miste deres tænder som følge af dårlig mundhygiejne.

Projektet i Lind

Tandplejen har besøgt beboerne på Lind Plejecenter fire gange. Her var plejepersonalet med på sidelinjen og blev undervist i munden og dens sygdomme.

- En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Omvendt kan det betyde sygdom, antibiotikakure og endda indlæggelser, hvis ikke mundhygiejnen er god. Det er med andre ord en god investering at sikre en sund mundhygiejne hos beboerne, siger Lisbeth Bønløkke Pedersen, leder af Omsorgstandplejen.

Fire såkaldte "tandfeer" er også blevet udpeget - én i hver af plejecentrets afdelinger. Tandfeerne er ansatte, der har fået ekstra træning i at udføre tand- og mundpleje.

- Nu vil vi tænke tandsundheden ind, allerede når den ældre flytter ind på plejecenteret. Vi laver en plan ved indflytningen og undersøger, hvordan det går med tandbørstningen. Og er der brug for det, har vi en tandfe og en tandplejer, som hurtig kan træde til, fortæller Gundi Halfmann, leder af Lind Plejecenter.

Flere plejecentre kan få gavn af projektet

Det er frivilligt, om beboerne ønsker at deltage i projektet og modtage rådgivning om mundhygiejne. Kun ganske få beboere har dog takket nej til tilbuddet.

- Vi har følt os meget velkomne på Lind Plejecenter. Vi er blevet modtaget af positive beboere og et meget interesseret plejepersonale. Men bedst af alt er, at vi kan se, indsatsen virker. Der er sket store fremskridt, og nogle beboere har fået markant bedre tandsundhed og renere tænder, siger Lisbeth Bønløkke Pedersen.

Året ud skal der høstes erfaringer fra pilotprojektet på Lind Plejecenter. I fremtiden er det meningen, at ordningen kan starte op på flere af kommunens plejecentre.
Planen er at to år centrene kommer med til efteråret.

Maj 2019