Specielle botilbud

Her kan du kan læse om boliger til demente og borgere med Huntingtons sygdommen. Du kan også se mere om midlertidige plejeboliger.

Du kan have brug for et specielt botilbud i en kortere eller længere periode

Midlertidig plads

Hvis du i en kort periode har behov for kompleks døgnpleje og omsorg, og du ikke kan bo i dit eget hjem, kan du få et midlertidig ophold. 

Disse pladser bruges til akutophold, vurderingsophold, venteophold samt aflastningsophold.

Læs mere om hvornår du kan benytte de midlertidige døgntilbud

Se hvor pladserne er.

Se mere om Rehabiliteringscentret, der har 36 midlertidige pladser.

Plejebolig til demente

Borgere, der er svært demente, kan have brug for en skærmet plejebolig. Læs mere om de skærmede pladser.

Pårørende til en dement kan have brug forandre tilbud så som rådgivning eller viden om sygdommen.
Læs mere om demensrådgivningen.

HS Bofællesskabet

Dette botilbud er til borgere med Huntington sygdommen. Det er en arvelig demenssygdom. 
Læs mere om HS bofællesskabet.

dekorativt billed