Videnscenter - rådgivning til andre

Vi tilbyder salg af rådgivning til andre kommuner og institutioner uden for Herning Kommune. Kontakt os får at få et konkret tilbud.

Vi rådgiver og bidrager både med den teoretiske viden og praktiske specifikke løsninger. Vi hjælper med tilpasning af medicin, hjælpemidler og pædagogisk tilgang undervejs i sygdomsudviklingen for at give borgeren den bedst mulige livskvalitet.

HS Videns Center er en del af HS Bofællesskabet

Vi har bred erfaring med støtte, hjælp og omsorg. Vi har erfaring med børn - unge - og ældre med Huntingtons Sygdom. Fra tidligt i sygdomsforløbet til det sene stadie.

Vi har arbejdet med rådgivning og koordinering af indsatser omkring hjemmeboende borgere med Huntingtons Sygdom siden år 2005.
Vi har ydet VISO rådgivning under Social Styrelsen i årene 2007- 2019.
Vi har haft undervisningsopgaver rundt i landet på plejecentre, i botilbud, i hjemmeplejen, på sygehuse og ude i familierne på Huntingtons området.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder bl.a. med Huntingtons foreningen, Huntingtons læger på Rigshospitalet, Neuropsykolog Lona Bjerre Andersen fra Århus, Huntingtons læge Anette T. Møller fra Århus Sygehus og praktiserende læger.

Vi kan tilbyde

Både generel vejledning og skræddersyede borger forløb efter jeres behov. Eksempelvis

  • Generel viden og undervisning i Huntingtons Sygdommen og dens udvikling
  • Udredning af borgerens situation og specifik rådgivning til sagen
  • Udredning og specifik rådgivning til personalets arbejdsmiljø problemer omkring det at hjælpe en Huntingtons syg borger
  • Hjælp til koordinations opgaver i det kommunale regi - viden om støtte muligheder - regler og paragraffer
  • Hjælp til familie sager som vedrører en syg forældre, ægtefælle og børn i familien.

Kontakt os for at få et konkret tilbud på rådgivning.

Kontaktinfo

Lene Sumborg
centerleder
Tlf.: 96285401
Send e-mail til hcbls@herning.dk

Anni Overgaard Frederiksen
Demenskonsulent
Tlf.: 96288494
Mobil: 20687394
Send e-mail til plcaf@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

HS Bofællesskabet
Lindegårdsvej 5
7400 Herning

Tlf.: 96285403

Lene Sumborg
Centerleder
Tlf.nr. 96285401
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail