VISO

Se her om vores specialiserede rådgivning på Huntington området.

HS-bofællesskabet og demensteamet i Herning Kommune er nu VISO specialister på Huntington området og kan levere specialiseret rådgivning til andre kommuner og borgere.

Der ydes gratis udredning og rådgivning i komplicerede og specialiserede personsager på det sociale område og specialundervisningsområdet.
Herning kommune har 5 VISO-specialister som tilbyder udredning og rådgivning til borgersager med Huntington Sygdom.
Ydelsen leveres til borgere, kommuner blandt andet på plejecentre, når der er brug for supplerende ekspertise i komplicerede enkeltsager med Huntingtons Sygdom.
Der kan hos borgeren med Huntingtons Sygdom og netværk omkring være brug for hjælp til:

  • Afdækning af borgerens funktionsniveau, sygdomsbillede, livssituation og behov
  • Viden om Huntingtons Sygdom og udvikling
  • Problematikker som adfærdsforstyrrelser, mobilitetsproblemer, kommunikation og spisning
  • Konkrete anvisninger om støttemuligheder og hjælpeforanstaltninger
  • Pædagogiske anvisninger
  • Personalets arbejdsmiljø og tilgang
  • Hjælpemiddelforanstaltninger
  • Inddragelse og støtte til netværket


Det er VISOs centrale enhed, som visiterer henvendelser, som kan føre til et VISO-rådgivningsforløb. Rådgivningen leveres herefter af Herning Kommunes demensteam i samarbejde med udvalgte medarbejdere fra HS Bofællesskabet.

En sag starter ved henvendelse til Social Styrelsen, hvor der findes henvendelsesark. 
Se kontaktoplysninger og skema.

Ydelserne finansieres af midler fra VISO under Socialstyrelsen. Der opkræves derfor ikke betaling hos brugerne for VISOs ydelser.

VISO i Herning

Herning Kommune har tidligere været leverandør af VISO-rådgivning på HS-området i perioden 2007 til 2018. I forbindelse med et udbud i 2019 er Herning Kommune igen godkendt til at levere specialiseret rådgivning på området for voksne med demens - med særlig fokus på Huntingtons Sygdom (HS).

Baggrunden for, at Herning Kommune er blevet godkendt som leverandør, er kombinationen af et højt fagligt vidensniveau om Huntingtons Sygdom i kommunes demensteam kombineret med solid praktisk erfaring fra kommunens plejecenter HS-Bofællesskabet.

Som godkendt VISO-leverandør bliver Herning Kommune en del af det landsdækkende leverandørnetværk bestående af kommunale, regionale, selvejende og private leverandører, som yder specialiseret rådgivning på vegne af VISO til såvel fagfolk som til borgere i relation til de mest komplekse sager i Danmark.

Rammekontrakten på voksenområdet i VISO er trådt i kraft 1. februar 2020 og løber frem til 30. april 2022.

Kontaktinfo

Anni Overgaard Frederiksen
Demenskonsulent/ VISO specialist
Tlf.: 96288494
Mobil: 20687394
Send e-mail til plcaf@herning.dk

Lene Sumborg
centerleder
Tlf.: 96285401
Send e-mail til hcbls@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

HS Bofællesskabet
Lindegårdsvej 5
7400 Herning

Tlf.: 96285403

Lene Sumborg
Centerleder
Tlf.nr. 96285401
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail