Rehabiliteringsophold

Hvis du har behov for en særlig indsats, for eksempel til genoptræning, kan du blive visiteret til et ophold på Rehabiliteringscentret.

Der er Visitationsenheden, der visiterer til opholdet.