Midlertidige pladser

Her kan du læse om boliger, som du kan bo i midlertidigt, hvis du har et specielt behov, som for eksempel akut ophold med mere.

Vurderingsophold

Du kan visiteres til et vurderingsophold, hvis der er behov for en vurdering af din situation. Det kan både handle om dit funktionsniveau og din boligsituation.

Det er Visitationsenheden, der visiterer til opholdet.