Vurderingsophold

Du kan visiteres til et vurderingsophold, hvis der er behov for en vurdering af din situation. Det kan b├ąde handle om dit funktionsniveau og din boligsituation.

Det er Visitationsenheden, der visiterer til opholdet.