Midlertidige pladser

Her kan du læse om boliger, som du kan bo i midlertidigt, hvis du har et specielt behov, som for eksempel akut ophold med mere.

Venteophold

Du kan blive visiteret til et venteophold, hvis du ikke kan få den nødvendige pleje i dit eget hjem, mens du venter på en plejebolig.

Venteophold kan også være nødvendigt, hvis hverdagen er ustabil i dit hjem. Det kan eksempelvis være, når en ægtefælle er indlagt eller der er brug for ombygning af dit hjem.