Midlertidige pladser

Her kan du læse om boliger, som du kan bo i midlertidigt, hvis du har et specielt behov, som for eksempel akut ophold med mere.

Betaling for ophold

Prisen for ophold

Prisen pr. døgn er (pr. 1. januar 2019) for aflastningsophold, venteophold og vurderingsophold:

 • 130 kr. for døgnforplejning, rengøringsmidler og artikler og tv-pakke 

Tilvalg ved aflastningsophold på plejecentre og på Rehabiliteringscentret. Her er det muligt at tilvælge (pris pr. dag):

 • tøjvask: 8,00 kr.
 • Leje og vask af linned 9,00 kr.

Supplement til sondemad:

 • Mindre måltider inkl. flydende væske 51,00 kr.
 • Måltid svarende til middagsmad 51,00 kr.
 • Morgen. og aftensmåltider 72,00 kr.
 • Flydende væsker - saft, mælk og juice 20,00 kr.

Egenbetaling på kommunale akutpladser

Reglerne for opkrævning af egenbetaling på kommunale akutpladser er uklare. Indtil en afklaring foreligger, har Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg på udvalgsmøde den 23. januar 2019 besluttet, at:

 • Du ikke vil blive opkrævet egenbetaling, hvis du er på et midlertidigt akutophold efter Sundhedsloven.
 • Du vil forsat blive opkrævet egenbetaling, hvis du er på et af følgende midlertidige ophold:
  • Vurderingsophold
  • Rehabiliteringsophold
  • Venteophold

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning er gældende fra den 1. januar 2019 og tages op til revision, når Sundheds- og Ældreministeriet fremlægger en revideret bekendtgørelse, der har til formål at tydeliggøre regelgrundlaget på området.

Hvilket type ophold er du på?

Det er Visitationsenheden, der visiterer til de midlertidige ophold. Dog kan Akutteamet uden for normal åbningstid visitere til midlertidige ophold. Akutteamet visiterer altid til akutophold. Opholdstypen registreres.

Inden for 5 dage foretager Visitationsenheden en revurdering af opholdstypen, og din opholdstype kan derfor ændre sig i løbet af dit ophold. Du vil altid kunne få oplyst, hvilken type midlertidigt ophold du er visiteret til.