Midlertidige pladser

Her kan du læse om boliger, som du kan bo i midlertidigt, hvis du har et specielt behov, som for eksempel akut ophold med mere.

Akutophold

Hvis du har akut brug for kompleks døgnpleje, der ikke kan varetages i dit hjem, kan du søge om et midlertidigt ophold. 

Det er Visitationsenheden eller vagthavende sygeplejerske i hjemmeplejen, der visiterer til akutophold.

Vurderingsophold

Du kan visiteres til et vurderingsophold, hvis der er behov for en vurdering af din situation. Det kan både handle om dit funktionsniveau og din boligsituation.

Det er Visitationsenheden, der visiterer til opholdet.

Venteophold

Du kan blive visiteret til et venteophold, hvis du ikke kan få den nødvendige pleje i dit eget hjem, mens du venter på en plejebolig.

Venteophold kan også være nødvendigt, hvis hverdagen er ustabil i dit hjem. Det kan eksempelvis være, når en ægtefælle er indlagt eller der er brug for ombygning af dit hjem.  

Rehabiliteringsophold

Hvis du har behov for en særlig indsats, for eksempel til genoptræning, kan du blive visiteret til et ophold på Rehabiliteringscentret.

Der er Visitationsenheden, der visiterer til opholdet.

Planlagt aflastning

Du kan søge om planlagt aflastning for at aflaste din ægtefælle eller samlever.

Det er Visitationsenheden, der bevilger aflastning.

Planlagt aflastning er i hele uger. Fra mandag efter kl. 13.00 til søndag senest kl. 10.00.  Det er muligt at få op til 3 ugers aflastningsophold pr. år.

Er du bevilget aflastning, kan du ringe til Boliganvisningen i Sundhed og Ældre på telefon 96 28 44 75 og 96 28 44 24 for at aftale tid og sted.

Betaling for ophold

Prisen for ophold

Prisen pr. døgn er (pr. 1. januar 2019) for aflastningsophold, venteophold og vurderingsophold:

 • 130 kr. for døgnforplejning, rengøringsmidler og artikler og tv-pakke 

Tilvalg ved aflastningsophold på plejecentre og på Rehabiliteringscentret. Her er det muligt at tilvælge (pris pr. dag):

 • tøjvask: 8,00 kr.
 • Leje og vask af linned 9,00 kr.

Supplement til sondemad:

 • Mindre måltider inkl. flydende væske 51,00 kr.
 • Måltid svarende til middagsmad 51,00 kr.
 • Morgen. og aftensmåltider 72,00 kr.
 • Flydende væsker - saft, mælk og juice 20,00 kr.

Egenbetaling på kommunale akutpladser

Reglerne for opkrævning af egenbetaling på kommunale akutpladser er uklare. Indtil en afklaring foreligger, har Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg på udvalgsmøde den 23. januar 2019 besluttet, at:

 • Du ikke vil blive opkrævet egenbetaling, hvis du er på et midlertidigt akutophold efter Sundhedsloven.
 • Du vil forsat blive opkrævet egenbetaling, hvis du er på et af følgende midlertidige ophold:
  • Vurderingsophold
  • Rehabiliteringsophold
  • Venteophold

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning er gældende fra den 1. januar 2019 og tages op til revision, når Sundheds- og Ældreministeriet fremlægger en revideret bekendtgørelse, der har til formål at tydeliggøre regelgrundlaget på området.

Hvilket type ophold er du på?

Det er Visitationsenheden, der visiterer til de midlertidige ophold. Dog kan Akutteamet uden for normal åbningstid visitere til midlertidige ophold. Akutteamet visiterer altid til akutophold. Opholdstypen registreres.

Inden for 5 dage foretager Visitationsenheden en revurdering af opholdstypen, og din opholdstype kan derfor ændre sig i løbet af dit ophold. Du vil altid kunne få oplyst, hvilken type midlertidigt ophold du er visiteret til.

Transport til og fra midlertidige ophold

Du skal selv betale for transport til og fra ophold.

Hvis du kommer direkte fra sygehus til et ophold, så betaler regionen for transporten til opholdet.