Akutophold

Hvis du har akut brug for kompleks døgnpleje, der ikke kan varetages i dit hjem, kan du søge om et midlertidigt ophold. 

Det er Visitationsenheden eller vagthavende sygeplejerske i hjemmeplejen, der visiterer til akutophold.

Vurderingsophold

Du kan visiteres til et vurderingsophold, hvis der er behov for en vurdering af din situation. Det kan både handle om dit funktionsniveau og din boligsituation.

Det er Visitationsenheden, der visiterer til opholdet.

Venteophold

Du kan blive visiteret til et venteophold, hvis du ikke kan få den nødvendige pleje i dit eget hjem, mens du venter på en plejebolig.

Venteophold kan også være nødvendigt, hvis hverdagen er ustabil i dit hjem. Det kan eksempelvis være, når en ægtefælle er indlagt eller der er brug for ombygning af dit hjem.  

Rehabiliteringsophold

Hvis du har behov for en særlig indsats, for eksempel til genoptræning, kan du blive visiteret til et ophold på Rehabiliteringscentret.

Der er Visitationsenheden, der visiterer til opholdet.

Planlagt aflastning

Du kan søge om planlagt aflastning for at aflaste din ægtefælle eller samlever.

Det er Visitationsenheden, der bevilger aflastning.

Planlagt aflastning er i hele uger. Fra mandag efter kl. 13.00 til søndag senest kl. 10.00.  Det er muligt at få op til 3 ugers aflastningsophold pr. år.

Er du bevilget aflastning, kan du ringe til Boliganvisningen i Sundhed og Ældre på telefon 96 28 44 75 og 96 28 44 24 for at aftale tid og sted.

Betaling for ophold

Prisen for aflastningsophold pr. døgn er (pr. 1. januar 2018):

  • Fuldkost 119 kr. og rengøringsmidler/artikler 2 kr. Leje og vask af linned 11 kr. Samlet pris pr. døgn er 132 kr.

Supplement til medbragt sondemad:

  • flydende væsker - saft og mælkeprodukter 45,00 kr.
  • måltid svarende til middagsmad 55,00 kr.
  • morgen- og aftenmåltider 71,00 kr.

Det er muligt at tilvælge:

  • tøjvask: 8,00 kr.

Transport til og fra midlertidige ophold

Du skal selv betale for transport til og fra ophold.

Hvis du kommer direkte fra sygehus til et ophold, så betaler regionen for transporten til opholdet.