Rehabiliteringscenter, Herning

Rehabiliteringscenter har 36 midlertidige pladser. Der er tale om tidsbegrænsede ophold, tilpasset dine behov.

Generelt om Rehabiliteringscentret

Du skal visiteres til et ophold her. Visitering sker gennem Visitationsenheden i Sundhed og Ældre. Der visiteres i henhold til gældende kvalitetsstandarder.

Du kan visiteres til:

  • vurderingsophold
  • akutophold
  • rehabiliteringsophold
  • venteophold.

Læs mere om disse ophold. 

Kontaktinfo

Rehabiliteringscentret
Brændgårdvej 20B
7400 Herning
Tlf.:  96284650

Team 1: 96284660
Team 2: 96284670
Team 3: 96284680
Team 4: 96284690

Hanne Berg Fog
Centerleder
Tlf. 96284650
Mobil 40253873
Send e-mail til Hanne

Anders Kortnum Bagger
Ass. Centerleder
Tlf.: 96284655
Mobil: 21544104
Send e-mail til Anders

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail