Rehabiliteringscenter, Herning

Rehabiliteringscenter har 36 midlertidige pladser. Der er tale om tidsbegrænsede ophold, tilpasset dine behov.

Bemærk

Rehabilitetingscentret er lukket for besøg midlertidig på grund af corona.

Kontakt ledere, hvis du har spørgsmål.

Generelt om Rehabiliteringscentret

Du skal visiteres til et ophold her. Visitering sker gennem Visitationsenheden i Sundhed og Ældre. Der visiteres i henhold til gældende kvalitetsstandarder.

Du kan visiteres til:

  • vurderingsophold
  • akutophold
  • rehabiliteringsophold
  • venteophold.

Læs mere om disse ophold. 

Kontaktinfo

Rehabiliteringscentret
Brændgårdvej 20B
7400 Herning
Tlf.:  96284650

Team 1: 96284660
Team 2: 96284670
Team 3: 96284680

Kirsten Møller Nielsen
Centerleder
Tlf. 96284652
Send e-mail til Kirsten Nielsen

Kirsten Svendsen
Assisterende Centerleder
Tlf.: 96284655
Send e-mail til Kirsten

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail