Praktiske oplysninger om centret

Her kan du få praktiske oplysninger om dit ophold på Rehabiliteringscentret. I daglig tale kaldes centret også REHAB.

Når du flytter ind får du informationspjecen "Velkommen til Rehabiliteringscenter, Herning". Her har vi samlet en række praktiske oplysninger. 

Personalet på Rehabiliteringscenter, Herning vil med denne pjece ønske dig hjertelig velkommen til vores center med håb om et godt samarbejde.

Centret er en selvstændig institution under Herning Kommune.

Vi har plads til 36 patienter fordelt på 4 teams, alle med enkeltværelse og eget badeværelse.

Stuerne er indrettet med bl.a. en lænestol med skammel, et lille spisebord, en hylde til personlige sager samt et dobbelt garderobeskab.


Der tilbydes forskellige typer ophold afhængigt af dit behov. Alle ophold er tidsbegrænsede.

Vurderingsophold

Borgere, der har behov for et intensivt døgn-vurderingsophold med henblik på at finde frem til et egnet bo-tilbud, så borgeren bliver mest mulig selvhjulpen.

Akut ophold

Borgere i eget hjem, der efter forudgående besøg fra døgnhjemmeplejen godkendes til akut midlertidig indlæggelse på rehabiliteringscentret.

Rehabiliteringsophold

Borgere der har behov for en særlig indsats, for eksempel til genoptræning, kan blive visiteret til et ophold på Rehabiliteringscentret.

Der er Visitationsenheden, der visiterer til opholdet.

Venteophold

Borgere der ikke kan være i eget hjem på grund af midlertidig fysiske og psykiske restriktioner eller venter på stabile forhold i eget hjem (pårørende indlagt, ombygning af eget hjem eller lignende).


Centrets personale

 • Centerleder
 • Administrativ medarbejder
 • Sygeplejersker
 • Sygehjælpere/social- og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Husassistenter (rengøring)
 • Køkkenassistenter
 • Pedeller

Vi er uddannelsessted for sundhedsfagligt personale.

Samarbejde

Vi tager udgangspunkt i dig og din situation og arbejder målrettet med din fremtid ud fra dine ressourcer.

Vi betragter dig og dine pårørende som vigtige samarbejdspartnere og inddrager jer i hele behandlings-processen.

Vi ønsker et højt informationsniveau og opfordrer til, at I henvender jer til personalet, hvis I har spørgsmål eller forventninger.


Træningsbehovet for den enkelte patient vurderes af terapeuterne og plejepersonalet. Træningen foregår i alle dagligdagens aktiviteter døgnet igennem.

A. Fysioterapi

Individuel træning/behandling

Denne træning/behandling foregår med terapeuten på aftalte tidspunkter på egen stue, træningssalen, gangarealer eller udenfor ved træningshaven.

B. Ergoterapi 

ADL-træning  (Træning i dagligdagens aktiviteter)

Denne træning sættes i værk af en ergoterapeut, hvis en patient har brug for træning i dagligdagens aktiviteter. F.eks. træning i personlig hygiejne, påklædning, lave morgenmad, færdes i trafikken mm. Træningen er individuel og tilpasset den enkeltes aktivitetsproblemer, ressourcer og behov.


A. Skal medbringes ved indlæggelse

 • Personligt tøj (mindst 5 sæt), undertøj (mindst 10 sæt), nattøj samt overtøj
 • Minimum 6 håndklæder og 4 badehåndklæder
 • Toilettaske inkl. sæbe, tandbørste, tandpasta, shampoo, negleklipper, creme, barbermaskine med mere.
 • Skridsikre hjemmesko, udendørs sko og skohorn
 • Medicin, doseringsæsker og hjemmejournal
 • Aktuelle hjælpemidler (rollator/kørestol/krykker)
 • Evt. bleer og blebevilling
 • Mobiltelefon
 • Ur
 • Radio
 • Læsestof / håndarbejde

B. Besøgende

Besøgende er velkommen til at besøge patienterne alle ugens dage.

Af hensyn til spise- og træningstider samt andre aktiviteter er det dog bedst at aflægge besøg eller ringe udenfor disse tidsrum.

Morgenmad Kl. 8.00 - 9.30

Middagsmad Kl. 12.00 - 12.30

Aftensmad Kl. 18.00 - 18.30

Anbefalede besøgstider:

Kl. 10.00 -  11.30

Kl. 15.00 -  17.30

Kl. 19.00 -  21.00

Især weekender og helligdage er gode besøgsdage, da disse ellers kan være lange på centret. Planlæg evt. en udflugt eller et besøg hos familie eller venner.

C. Måltider

Hovedmåltiderne serveres i spisestuen. Sengeliggende patienter får maden serveret på stuen.

Pårørende er velkomne til at medbringe egen mad.

D. Betaling

Der er døgnbetaling for opholdet. Prisen reguleres af kommunen og der afregnes pr. måned med en regning, der sendes til patientens hjem-adresse. Pårørende kan få regningen tilsendt. Henvendelse skal da ske til kontorpersonalet.

E. Transport

Udgifter i forbindelse med transport af patient til og fra Rehabiliteringcentret er for patientens egen regning.

F. Vasketøj

Dine pårørende skal vaske dit private tøj. Er det ikke muligt opfordres I til at benytte et lokalt vaskeri.

G. Medicinregninger

Plejepersonalet bestiller din medicin via egen læge. Medicinregninger varetages af pårørende.

H. Medicinadministration

Personalet på Rehab doserer og giver medicin.

I. Hjælpemidler

Patienten/pårørende sørger selv for at hjembringe eventuelle hjælpemidler ved udskrivelse.

J. Fjernsyn

Der er fjernsyn på stuerne.

K. Telefon

Der findes ingen patient-telefon, så medbring gerne egen mobiltelefon.

L. Fodpleje, frisør, tandlæge og tandtekniker

Pårørende skal selv sørge for at bestille tid og evt. transport.

M. Høreapparater

Pårørende skal selv sørge for bestille høreapparater og hente batterier dertil.

N. Læge

Du bibeholder din egen læge ved indlæggelse på centret.

O. Post

Omadressering af aviser og post varetages af pårørende.

P. Rygning

Centret er røgfrit, dog er det tilladt for indlagte patienter at ryge i rygerummet.


Anbefalede telefontider

Alle telefonnumre starter med 9628....

TEAMS

TEAM 1 - 4660 (svarer i dagstimer)

TEAM 2 - 4670 (svarer i dagstimer)

TEAM 3 - 4680 (svarer i dagstimer)

TEAM 4 - 4690 (svarer i dagstimer)

Aften - 4666 (kl. 15.30 - 23.15)

Nat - 4664 (kl. 23.15 - 7.30)

Fysioterapeuter

Telefontid kl. 12.00-13.00
team 1: 4686
team 2: 4688
team 4: 4696

Ergoterapeuter

Telefontud kl. 10.30-12.30
team 1: 4685
team 2: 4654
team 3: 4687
team 4: 4695

Administrationen

Har telefontid mandag 8-13

Tlf. 9628 4651


 

Kontaktinfo

Rehabiliteringscentret
Brændgårdvej 20B
7400 Herning
Tlf.:  96284650

Team 1: 96284660
Team 2: 96284670
Team 3: 96284680
Team 4: 96284690

Hanne Berg Fog
Centerleder
Tlf. 96284650
Mobil 40253873
Send e-mail til Hanne

Anders Kortnum Bagger
Ass. Centerleder
Tlf.: 96284655
Mobil: 21544104
Send e-mail til Anders

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail