Praktiske oplysninger om centret

Her kan du få praktiske oplysninger om dit ophold på Rehabiliteringscentret. I daglig tale kaldes centret også REHAB.

Ansatte og samarbejde

Centrets personale

  • Centerleder
  • Administrativ medarbejder
  • Sygeplejersker
  • Sygehjælpere/social- og sundhedshjælpere
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter
  • Husassistenter (rengøring)
  • Køkkenassistenter
  • Pedeller

Vi er uddannelsessted for sundhedsfagligt personale.

Samarbejde

Vi tager udgangspunkt i dig og din situation og arbejder målrettet med din fremtid ud fra dine ressourcer.

Vi betragter dig og dine pårørende som vigtige samarbejdspartnere og inddrager jer i hele behandlings-processen.

Vi ønsker et højt informationsniveau og opfordrer til, at I henvender jer til personalet, hvis I har spørgsmål eller forventninger.