Praktiske oplysninger om centret

Her kan du få praktiske oplysninger om dit ophold på Rehabiliteringscentret. I daglig tale kaldes centret også REHAB.

Træning

Træningsbehovet for den enkelte patient vurderes af terapeuterne og plejepersonalet. Træningen foregår i alle dagligdagens aktiviteter døgnet igennem.

A. Fysioterapi

Individuel træning/behandling

Denne træning/behandling foregår med terapeuten på aftalte tidspunkter på egen stue, træningssalen, gangarealer eller udenfor ved træningshaven.

B. Ergoterapi 

ADL-træning  (Træning i dagligdagens aktiviteter)

Denne træning sættes i værk af en ergoterapeut, hvis en patient har brug for træning i dagligdagens aktiviteter. F.eks. træning i personlig hygiejne, påklædning, lave morgenmad, færdes i trafikken mm. Træningen er individuel og tilpasset den enkeltes aktivitetsproblemer, ressourcer og behov.