Familie og pårørende

Informationsmøder

I november afholdes der et informationsmøde i forbindelse med hygge- og oprydningsdagen. Alle beboere deltager og alle pårørende er velkommen til at være med.
På mødet vil der være en kort orientering om, hvad der er sket i huset siden sidste møde. Derefter kan alle komme til orde med diverse spørgsmål. 

Luk alle
Åben alle

Referat fra Dialogmødet den 29.06.21

Referat fra Dialogmøde på Engholmcentret med beboere og pårørende juni 2021

Dagsorden.

  • Orientering fra hverdagen.
  • Nedlæggelse af butikken på Engholmcentret - mulighed for at bestille og hente vare i Brugsen i Sdr. Felding.
  • Orientering fra køkkenet om diverse tilbud til beboerne.
  • Vennekredsen fortæller om deres arbejde.
  • Udfordringer i fremtiden.
  • Åben dialog.

Rigtig meget har ligget stille under Corona pandemien, men nu er vi startet op med Gudstjenester, busture, gymnastik og vennekredsen er så småt startet op med bankospil for beboerne.

Beboerne afprøver VR- briller, hvor de virtuelt bl.a. kan komme ud og svømme i havet blandt fisk og hajer.
Det projekt omkring taktilstimulering forventer vi, at kunne starte op med igen efter sommerferien.
Vi starter også et projekt omkring nedbringelse af antipsykotisk og antidepressiv medicin i august måned, som fortsætter hen i det nye år.

Da Tinne som har købt ind til Bixen går på efterløn, har vi valgt at lukke butikken på Engholmcentret. Det betyder at beboerne kan vælge at blive oprettet som kunde i brugsen i Sdr. Felding og bestille varerne der.
Det er også muligt at familien kan stå for indkøbene. Hvis der vælges indkøb i Brugsen, vil plejepersonalet lave bestillingslisterne samt aflevere og afhente varerne i Brugsen.
Betaling vil foregå via betalingsservice.
Undertegnede vil sørge for, at de der er interesseret får udleveret tilmeldingsblanketterne fra Brugsen.

Køkkenpersonalet orienterede om alle de muligheder hjemmet har for at give den enkelte beboer lige den ernæring de har brug for og hvad de ønsker.

Vennekredsen fortalte om deres arbejde til gavn for beboerne på Engholmcentret. Beboerne får blomster til deres fødselsdage og julegaver. Vennekredsen afholder diverse fester og sponsorerer musikken. Vennekredsen afholder julemarked med salg af gløgg og æbleskiver. Når hjemmet mangler et tv, eller en elektrisk grill køber Vennekredsen gerne dette til huset. Corona har gjort at der ikke er kommet nogle indtægter ind, så der opfordres til, at så mange som muligt melder sig som medlem af vennekredsen.

Hjemmet står som så mange andre plejecentre med den udfordring, at det er svært at tiltrække faglærte medarbejdere, så vi prøver at ansætte ufaglærte medarbejdere, som vi vil gøre klar til uddannelse som Sosu - personale, så vi i fremtiden har hænder nok til at varetage opgaverne med pleje og omsorg for beboerne.
Vi vil være meget glade, hvis i hen over sommeren har mulighed for at komme, og tage beboerne med ud på tur, eller hvis der bliver lidt for støvet i lejlighederne, lige giver en hjælpende hånd med støvekluden. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at beboerne får en rigtig dejlig sommer.

Der var ønske om at menuplanen bliver mere synlig I Oasen. Og et ønske om billeder af personalet, som arbejder i Oasen.

I ønskes alle en rigtig dejlig og solrig sommer.

Referat
Helle Sørensen

Centerleder

Referat fra Dialogmøde den 25.11.19

Referat fra Dialogmøde for beboer og pårørende på Engholmcentret


Centerleder Helle Sørensen fortalte om hverdagslivet på hjemmet, som via diasshow viste mange dejlige billeder fra diverse arrangementer og fra hverdagen.

Fokus i 2019 har været, at få gang i diverse aktiviteter, så beboerne kunne få nogle dejlige stunder i hverdagene.
Vi har omkring 40 frivillige, som kommer i huset og laver mange forskellige aktiviteter sammen med beboerne bl.a. gå ture, kortspil, kører med bussen, spiller op til dans og sørger for at beboerne kan handle i Bixen.
Vennekredsen laver arrangementer året rundt og Bussens Venner sørger for, at der er økonomi til at bevare bussen.

Personalet laver sjov gymnastik fredag formiddag. Den ½ time beboerne har til klippekortsordningen er der sat timer af til fra mandag til torsdag fra kl. 14:00 - 16:00, da der ikke sker så meget om eftermiddagen.
2019 har også været et år, hvor vi har brugt rigtig mange ressourcer på nyt Omsorgssystem, som driller en del og ikke er så brugervenlig, som vi kunne ønske.

Engholmcentret er presset på økonomien pga. mange barsler og langtidssyge. Samtidig er det svært at rekruttere uddannet personale til de ledige stillinger vi opslår.

Det blev vedtaget, at vi afholder næste dialogmøde i september måned om aftenen og at det holdes henholdsvis 1. + 2. sal og stueetagen sammen.
Vi har stadig store problemer med at beboernes tøj bliver hængt ind til andre beboere. Det blev foreslået at vi informerer pårørende, om hvor mærkerne skal sættes, når beboeren flytter ind, så det er ens hos alle, så nattevagterne og andre der vasker tøjet, ikke skal lede efter mærkerne. Krydser finger for at det hjælper.
Der er flere steder, hvor der ikke er navn eller nr. i tøjet. Det kan være, at det glemmes, når beboerne får nyt.
Selv om der er nr. i tøjet sker det alligevel at det bliver hængt forkert ind i lejlighederne, hvilket vi beklager meget.
Numre og navne mærker skal i fremtiden sættes i nakken på tøjet og midt på lukningen på sengetøjet og midt på håndklæderne, viskestykker og karklude. Det er vigtigt at der også kommer nummer eller navn i strømperne, da vi har mange enlige sorte sokker liggende.

Vi håber selvfølgelig at familierne stadig vil komme og rydde op i skabe og pynte op til jul i november måned.

Referent

Centerleder
Helle Sørensen

Kontaktinfo

Engholm Centret
Nørregade 11
7280 Sdr. Felding

Tlf.: 96284590

Heidi Duelund Rudbjerg
Centerleder
Tlf.: 21345564
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.