Blok C

Luk alle
Åben alle

Referat fra Familieaften i BLOK C Toftebo juni 2022

Som traditionen byder det, var beboere og pårørende fra blok C samlet til familieaften.

Program

Velkomst og præsentation v. Centerleder Lene Ravnholt

Oplæg v. køkkenleder Susanne Kristiansen

Toftebos køkken arbejder med bæredygtighed, med inspiration i FNs Verdensmål. Der arbejdes med at reducere kødmængden, samt at indarbejde flere bælgfrugter i kosten. Alle plejecentrene i Herning kommune arbejdet med disse mål.
Køkkenets overordnede motto er uændret – ”At beboerne skal kunne lide den mad der serveres”.
Susanne fortalte endvidere omkring køkkenets arbejde med at tilpasse maden til de særlige behov beboerne måtte have.

Der blev serveret middag, som afspejlede de principper omkring bæredygtighed, som tidligere var omtalt.

Oplæg omkring organisering og dagligdag på Toftebo

v. Centerleder Lene Ravnholt og afdelingsleder Charlotte Kyed

Der var endvidere plads til erfaringsudveksling mellem hinanden, og der blev talt omkring dagligdagen i demensafdelingen.

Der blev opfordret til at tilmelde sig nyhedsbrev fra Toftebo via Herning kommunes hjemmeside.

På gensyn til næste familieaften. Der afholdes 2 familieaftner årligt.
Formålet med disse er at fremme kommunikation og samarbejde mellem Toftebo og pårørende.
Undren og spørgsmål er altid velkomne.

Spørgsmål til hverdagen i blok C kan rettes til
Afdelingsleder Chalotte Kyed, mail: tofck@herning.dk tlf. 20904902
Centerleder Lene Ravnholt, mail: tof4r@herning.dk tlf. 22530429

Referat fra Familie aften i blok C - 8. juni 2021

Referat fra mødet

Oplæg ved konstitueret centerleder, Louise Meedom

Louise fortæller, at hun har været konstitueret centerleder siden 1. december, men at Jakob havde sidste dag på Toftebo den 20. november.
Den 19. nov. blev første tilfælde af Covid-19 på Toftebo konstateret. Det var i forbindelse med en indlæggelse.
Alle beboere indstilles derfor til test og coronabussen kommer og tester beboere. Alle medarbejdere indstilles også til test.
Den første medarbejder, der testes positiv, har haft ferie og derfor ikke været på Toftebo siden den 13. november.
Den 20. og 21. får vi meldinger om yderligere 1 og 2 positive mere blandt beboere.
Derfra kommer der løbende flere til både blandt beboere og medarbejdere. I alt når 14 beboere at blive smittet med COVID-19 og 15 medarbejdere er smittede hen over december måned.
Vi fik undervejs forskellige meldinger fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, og undervejs blev vejledning for hvor længe afdelingen skulle være isolation også ændret.
Vi er derfor ramt af yderlige besøgsforbud end dem, der blev meldt ud i pressen.
Vi fik undersøgt ventilationsanlæg for at sikre, at der ikke blev båret noget med rundt i håb om at finde en forklaring på, hvorfor det havde spredt sig så meget.
Midt i januar blev Louise ringet op af styrelsen for patientsikkerhed. En medarbejder havde været trukket ud til stikprøve, og man havde fundet ud af at vedkommende havde haft en muteret variation. Vi kan derfor regne med, at det var en muteret variation, vi havde her på Toftebo.

I tiden med corona brugte vi utrolig meget tid på at skaffe værnemidler og fik heldigvis hjælp fra andre centre, da det var svært at skaffe det nødvendige fra vores fælles lager. Vi ansatte en medarbejder til at fylde de isolationskasser, der var ved alle beboere og fjerne affald, hvilket vi genererede utrolig meget af i den periode. Vi ville hele tiden sikre, at der var det der skulle bruges, når vi skulle ind til beboerne, så plejepersonalet ikke skulle bruge tid på det.
Medarbejderne har virkelig har gjort en stor indsats for at få det til at hænge sammen. Har budt ind med ekstra vagter og blevet længere, så stor ros til dem. Vi har mulighed for at benytte os af et eksternt vikarbureau, men det er altid bedst med vores egne medarbejdere og vikarbureauerne var også meget hængt op i denne periode.
Den 6. januar fik de fleste beboere deres første vaccination og den 31. januar gives nr. 2. Dem som ikke måtte få deres første den 6. fordi de havde haft corona, får den første den 31. Vi havde nok håbet, at det havde givet lidt frihed med vaccinationerne, men vi bærer stadig mundbind og holder afstand.

Personale

Jakob Skovbakke, som var centerleder er blevet fastansat på Vesterled Plejecenter og jeg er fortsat konstitueret. Jakob var i første omgang udlånt, men blev fastansat fra den 1. april.
Der er og vil nok altid være udskiftning i medarbejdergruppen. Det giver nogle skift i de kontaktpersoner, som vi så gerne vil have og nogle vil på grund af personaleudskiftning opleve flere skift end andre. Kontaktpersonen er en del af et team, så der vil derfor altid være nogen i teamet, der kender beboeren, selvom en medarbejder finder et andet job.
På 2./3. sal har vi ansat en ny afdelingsleder, Mimi, som startede den 1. juni, så det er meget nyt endnu, men vi glæder os til at lære hende at kende. Natasja, som var afdelingsleder før, har søgt ud i hjemmeplejen i Ikast-Brande kommune.
På fire af kommunens plejecentre har man i foråret arbejdet på at ændre gruppelederstillingen til afdelingsledere. Den væsentligste ændring er, at der følger medarbejder ansvar med. Som afdelingsleder er man fortsat en del af driften. Med titlen som afdelingsleder følger opgaven med at afholde sygefraværssamtaler og medarbejderudviklingssamtaler, da de er dem, der er tættest på medarbejderne i hverdagen.

Som I nok har læst i Herning Folkeblad, har kommunens plejecentre udfordringer med at holde fast og rekruttere de unge afløsere, der plejer at hjælpe til gennem sommeren. Mange får arbejde som poder, da det giver en højere løn, end vi kan give. Situationen på Toftebo er den, at vi har fået ansøgere, men også opsigelser fra unge, som vi havde lavet aftaler med, for sommerferien. Vi arbejder på at løse det.

Undervisning ved demens konsulenter

I 2020 har meget af den fælles undervisning der er i Herning Kommune været lukket ned. Det er heldigvis begyndt igen. Vi har et lokalt forløb i gang med to demens konsulenter fra Herning Kommune. De underviser 5 onsdage a tre timer nu og igen til efteråret, så alle medarbejdere får mulighed for at deltage.
Emnerne for undervisnings dagene er:

1. Demenssygdommene - De kognitive funktioner
2. Se bag om demensadfærden - en metodisk tilgang -Arbejde med at observere
3. Analyse af demensadfærd - forskellige modeller
4. Relations arbejdet i demensomsorgen
5. Medicin og demens - Evaluering af indsatser - Samarbejde og tovholderfunktion

Demens undervisning er relevant for alle medarbejdere på et plejecenter. Her på Toftebo har vi jo et skærmet afsnit, men undersøgelser viser, at op til 80% af de borgere, der bor i en somatisk afdeling har en eller anden form for demens og det mærker vi også tydeligt.

Coronapas

For borgere med digital adgang til coronapas:
Normalt vil borgere kunne se passet kort efter sin sidste vaccination for COVID-19. Hvis ikke det findes på sundhed.dk, kan borgeren kontakte sundhed.dk's support på telefon 44229088 eller mail Coronapassupport@sundhed.dk.

For borgere, som ikke kan anvende det digitale coronapas, gælder følgende:
Færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinepas) direkte via fysisk post. Fra 9. april vil borgere, der allerede er færdigvaccineret modtage passet, og der vil løbende blive sendt ud til ikke-digitale borgere i takt med, at de færdigvaccineres.

Derudover findes der en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se og hente COVID-19 testpas.
Ved spørgsmål om coronapasset kan borgerne kontakte 'Den myndighedsfælles coronahotline' på telefon 70 20 02 33.

Nøglebokse ved lejligheder

Der er opsat en nøgleboks udenfor hver lejlighed, så der kan ligge en nøgle, som personalet kan låse sig ind i lejligheden med. Vi har oplevet at vi har fået udleveret nøgler, som er blevet væk og der har været situationer, hvor en beboer er blevet indlagt og døren er blevet smækket, men beboeren har ikke haft nogen nøgle med eller en beboer, der har låst døren og har akut brug for hjælp, men vi har ingen nøgle til lejligheden.

Ved at der lægges en nøgle i nøgleboksen, vil den ikke kunne bortkomme på personalekontoret. Der er monteret en snor, så ingen kommer til at tage nøglen i lommen. Når lejligheden siges op, leveres nøglen tilbage til pårørende, som kan aflevere den til boligselskabet.

Vaskemaskiner i lejlighederne

Vi har et ønske om vaskemaskiner i lejlighederne. Der er flere plejecentre, der med succes har fået monteret kombimaskiner, som både kan vaske og tørre tøjet. En af fordelene er, at tøjet bliver i lejligheden og dermed reduceres risikoen for at tøj blive væk. Det vil også være muligt for jer at sætte en vask over, hvis der er noget i ønsker fx skånevasket, eller vi kan sætte en vask over med det samme, hvis der er sket noget, som gør, at det er mest hensigtsmæssigt, fremfor at fragte det til vores vaskeri, hvor der kan være ventetid, før det kan vaskes. Der er også hygiejnekrav om, at der skal køre en 60 graders vask mellem hver vask i det fælles vaskerum og det er fysisk umuligt og derfor nogle krav, som vi ikke kan overholde.
Processen vil være et afdelingsmøde, i boligforeningen, hvor der stemmes om, hvorvidt der ønskes vaskemaskiner i lejlighederne. Pårørende har desværre ikke mulighed for at stemme, da det kun er beboerne der har stemmeret. Vaskemaskinerne finansernes via en huslejestigning. Louise har forhørt sig på andre plejecentre og her har stigningen været omkring 60-70 kr. pr måned. Derudover kommer udgifter til vaskepulver, strøm og vand. På nuværende tidspunkt betaler beboerne 219 for at få vasket tøj i det fælles vaskeri.

Fremtidige familie aftener

Vi har snakket om, at vi på fremtidige familie aftener godt kunne tage et emne op og evt. invitere en til at komme og fortælle om emnet, det kunne for eksempel være demens. I er meget velkommen til at komme med idéer til andre emner, som I synes kunne være interessante.


Oplæg ved aktivitetsansvarlig, Anette Andersen

Corona-tiden har været en tid, hvor vi hele tiden har måttet sadle om og skære ind eller udvide på aktiviteterne ift. de restriktioner vi har været underlagt. Det har også været en stor udfordring, at nå omkring alle jævnligt, især i det lange stykke tid, hvor beboerne ikke måtte blive blandet på etagerne.

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt med aktivitet også når man kommer på plejehjem. Det er blevet meget synliggjort det sidste års tid og vi er derfor rigtig glade for, at det bliver prioriteret her på stedet, i modsætning til de plejehjem, hvor aktiviteterne er sparet væk.

Når det så er sagt, har vi også beboere, der ikke ønsker at deltage i aktiviteter og det respekterer vi selvfølgelig eller er der i sin demens, hvor aktivitet bliver til overstimulering og så kommer der ikke noget godt ud af det.

I starten af Corona, var vi hurtigt ude med at skype med pårørende og det er bestemt et af de steder, hvor Coronaen også har været lærerig, for det resulterede faktisk i, at flere beboere fik deres egen tablet eller iPad og nu kan betjene den selv eller med ganske lidt hjælp. Ikke nok med, at beboerne på denne måde kunne se deres pårørende, men de kom faktisk også på besøg i de pårørendes hjem eller sommerhuset, hvor beboerne også lige kunne sige hej til hunden eller katten, gik med på opdagelse i haven, som de måske aldrig får mulighed for, at komme ud og se mere. Det var en øjenåbner, som på et eller andet plan er kommet for at blive.

Vi har også haft mange musikalske gæster i vores haver og på parkeringspladsen, lige fra skolebørn og lokale sangfugle, til præster og professionelle musikere, som alle har sunget for os ind ad vinduerne, til stor glæde og fornøjelse.

Vi har lavet gymnastik, spillet bold, danset, sunget, læst højt, gået ture, cyklet på dobbeltcykel, spillet Hollandsk billard, bob, brætspil og ikke mindst banko, hvor der er blevet uddelt mindst 1500 gevinster i løbet af det sidste år.

I april, sidste år, modtog alle beboere en æske med småkager og chokolade fra borgere og Vestbyens bageri i Ikast, det var meget betænksomt og dejligt at modtage. Vi har også fejret dronningens 80-års fødselsdag, holdt Sankt Hans, høstfest, fået forårsfrokost og påskefrokost, set gudstjeneste på storskærm og senere, da præsterne måtte komme ind igen, var der en minigudstjeneste på hver afdeling hver torsdag.

Vi har også været udsat for en robot. Som var led i et projekt og kørte rundt hos os 1-2 dage i ugen i nogle uger. Robotten blev styret af nogle skoleelever fra Lind skole og "hovedet" på robotten var en skærm, hvor vi kunne se børnene, vi kunne også tale med dem og synge sammen med dem. Beboerne modtog den faktisk noget mere positivt, end jeg havde forestillet mig og synes at den var ret interessant og sjov.

Da der blev en lille åbning i august måned tog vi på bustur til Retro Museum i Ulfborg. Knap 30 beboere og halvt så mange personaler, havde en skøn dag derude, hvor der også blev serveret smørrebrød, øl og sodavand og kaffe og kage.

Og så har vi haft besøg af Rasmus Brohave, en youtuber der var lejet af sosu-skolerne til at komme og lave en film, sammen med en af vores elever om, hvordan det er at arbejde som social- og sundhedsassistent på et plejehjem. Resultatet blev en lille film, som skal lokke flere unge til at søge ind på sosu-skolerne, men det var en spændende oplevelse, for de beboere der deltog i filmen.

Til jul fik vi en masse nyt, flot julepynt op i vinduerne på gangene og fællesarealerne. Det var Toftebo's Venner der stod bag og det er vi virkelig taknemmelige for. December var jo en ekstra mørk tid sidste år, fordi vi også på det tidspunkt var ramt af Corona her på stedet og det betød, at beboerne i en periode var isolerede i deres egen lejlighed og spisestuerne var omdannet til lager for værnemidler. Men nu kan vi så glæde os til, at vi i år i december vil få fuld udbytte og glæde af den flotte juleudsmykning.

Vi er nu så småt på vej tilbage til den hverdag vi kendte før Corona og det er vi mægtig glade for. Vores 2 besøgshunde er netop kommet i gang igen og de har været savnet. Aktivitetscentret har jo også været lukket det sidste års tid og den åbner lige så stille op igen i øjeblikket. Det betyder, at de beboere der også var her før Coronaen brød ud, nu endelig kan få lov til at komme herover igen, det har de virkelig glædet sig meget til, for så kommer man lidt hjemmefra, oplever noget nyt og ser nogle andre mennesker. Og de nye beboere har også glædet sig, for de har hørt så meget godt om stedet her.

I Aktivitetscentret er der startet nogle få hold og ellers er gudstjenesten flyttet tilbage hertil og fredagscaféen er igen åben. Der opkræves halv kontingent for dem der benytter det, så det gælder indtil den nye sæson starter 1. september.

For dem som kender fredagscaféen, vil der fra 1. september være ændringer, der vil komme mere, bedre og bredere indhold, for også at tiltrække flere udefra og det bliver muligt for både beboere og pårørende at deltage uden medlemskab, så man kan betale pr. gang, hvis det kun er noget man vil benytte en gang i mellem. Fredagscaféen ændrer samtidig navn og bliver til "kulturcaféen" og der vil formentlig være en del gange, hvor dette arrangement bliver for omfattende, for ex vores demente beboere.
Den fredagscafé vi kendte før Coronaen, vil blive flyttet til en eftermiddag, hvor indholdet vil være vekslende, men noget alle kan være med til og her vil det, formentlig, også blive muligt for pårørende at deltage.

Cafégymnastik kommer tilbage og til dem der ikke ved hvad det går ud på, så samles vi her i lokalet, hvor vi først laver gymnastik og bevægelse i en halv times tid, så drikker vi kaffe og synger, alle kan være med og det er rigtig hyggeligt.

Skolebørnene vender også tilbage en gang i ugen, når de lige er kommet godt i gang efter ferien og det glæder vi os også rigtig meget til.

Bussens Venner kører ture med beboerne, når vi har bussen, hver 3. uge. Det har været meget svingende hvad der er blevet kørt under Corona, igen har vi hele tiden måtte forholde os til restriktionerne, men nu kører de med hele bussen fuld igen og det er dejligt.

Det var meget Corona snak, men det er jo hvad der har fyldt i lang tid, nu skal vi forhåbentlig kun kigge frem ad og have den gamle hverdag i nye klæder op at køre igen.

De frivillige er også lige så stille på vej ind i huset igen, selvfølgelig med coronapas og så har vi også nogle praktikanter fra jobcentret, som kommer her og fælles for dem er, at de kun har noget med måltider og aktiviteter at gøre og ikke plejen. Derfor har de heller ikke arbejdstøj på og så ved beboerne, at det ikke er dem de skal spørge om hjælp til ex. toiletbesøg, men at nu kommer der nogen der skal hygge, spille, snakke eller andre gode ting og det fungerer rigtig godt. Nogle af dem besøger også fast nogen af beboerne i egen lejlighed, så støder I på nogen af dem, så tag godt i mod, de gør et rigtig godt stykke arbejde.

Sidst men ikke mindst, vil jeg bede Jer om, at sætte et stort X i kalenderen, onsdag den 15. september, for der skal vi holde høstfest, i de her lokaler, med god mad og 15-mands orkester der spiller op til dans, det vil der komme en indbydelse til efter sommerferien.
Har I spørgsmål, idéer, noget I undrer Jer over eller andet, så kom endelig med det, I er altid velkommen til at kontakte mig via mail eller telefon, hvis I ikke lige kan finde mig i huset.

Spørgsmål, ris og ros fra pårørende

 • Kan man bruge klippekort på ekstra rengøring?
  Svar: Vi anbefaler at leje rengøring ind udefra til ekstra rengøring og i stedet bruge klip på ex. ekstra bade, aktiviteter og lign.
 • Før Corona, kom der en dagplejemor engang i mellem, kommer hun igen? og hvad med den kanin i havde, kommer den igen?
  Svar: Vi er ret overbeviste om, at dagplejemoren kommer igen, men der kommer nok til at gå et stykke tid, dagplejemødrene er jo også underlagt corona-restriktioner. Kaninen, som vi havde, kommer ikke igen, da det var en tidligere medarbejder, som havde den med hjemme ind i mellem og hun er her ikke mere, men vi vil da prøve at finde ud af, om vi skal have en anden eller måske et andet dyr.
 • Hvad er en kontaktperson?
  Svar: en kontaktperson er den der er allermest inde i alting omkring den enkelte beboer og den der bedst kan besvare Jeres spørgsmål omkring beboeren.
 • Kan I ikke skrive til os, når der har været nogle aktiviteter eller der på anden vis er sket noget, som vi kan tale om, når vi er på besøg eller taler i telefon?
  Svar: Det kan være svært altid at få gjort, men prøv om I kan lave en aftale med kontaktpersonen eller spørg personalet, når i kommer på afdelingen, om der er sket noget.
 • Nogen snakker om, at de får tilsendt billeder fr afdelingen, hvordan får man det?
  Svar: Nogle af kontaktpersonerne har en aftale med de pårørende om dette, prøv og spørg den kontaktperson I samarbejder med, om det kan lade sig gøre.
 • Det lyder som om kontaktpersonerne synes det er svært, at være kontaktperson, hvordan kan det være?
  Svar: I det pædagogiske er det en del af uddannelsen, man bliver uddannet til bla. at være kontaktperson. Som Assistent er det ikke en del af uddannelsen, men derimod noget man selv skal finde ud af og oplæres i, når man kommer ud på en arbejdsplads, hvor man bruger denne funktion, derfor er det ikke altid så ligetil.
 • Flere personaler har ikke navneskilt på?
  Svar: Det strammer vi op på, for det skal alle have.
 • Kan man ikke lave en facebookside, hvor der kan ligges billeder ind og skrives når der har været aktiviteter?
  Svar: Vi tænker ikke at vi kan overholde de regler der er ift. at beskytte vores beboere på en facebookside. Vi har, et par gange, haft besøg af 3 unge mænd som går på erhvervsskolen i Herning. De har udviklet et særligt program til lige netop det du efterspørger og særligt målrettet til plejehjem og det kunne være genialt. De har dog heller ikke helt styr på sikkerheden i det endnu og vi har derfor opfordret dem til at tage kontakt til det firma, som har lavet det it-system, som vi bruger i dagligdagen, for her er der styr på sikkerheden og samtidig ville det være helt perfekt, hvis det kunne blive et redskab i det system vi bruger i forvejen.
 • Stor ros til personalet, for at I har passet så godt på vores kære, det er flot, at I har kunnet holde Corona ude af blok C.
  Svar: Tusind tak

Vi, her fra Toftebo, siger tak for en dejlig aften i jeres selskab. Næste familie aften er torsdag den 25. november 2021.
Håber vi ses.