Fraflytning af bolig

Opsigelse af lejemål

Når du skal opsige boligen, skal du kontakte administrationen i den boligforening, som har plejecentret.

Lejligheden kan opsiges til den 1. eller den 15. i en måned.

Kontaktoplysninger vedrørende opsigelse

Sørvad Plejecenter

BomidtVest - læs om opsigelse ved BoMidtVests på deres hjemmeside

Engholmcentret og Kastaniegården

Fællesbo - læs om opsigelse hos til Fællesbo´s på deres hjemmeside

Sandfeldgården og Birketoft (haven)

Danske Diakonhjem - læs om opsigelse hos Danske Diakonhjems på deres hjemmeside

Andre plejecenter

Administrator vedrørende følgende plejecentre er Fruehøjgaard

  • Birketoft
  • Kildehøj
  • Søglimt
  • Fuglsangsø
  • Rosenlund
  • Vesterled
  • Lindegården
  • Lind
  • Toftebo
  • HS-bofællesskabet

Fruehøjgaard - læs om opsigelse hos Fruehøjgaards på deres hjemmeside

Tømning af lejligheden

Du skal tømme lejligheden for møbler og andre ejendele så hurtigt som muligt. Så kan du spare husleje, og den kan gøres i stand til en ny lejer.

Hvis flytning sker på grund af dødsfald, så skal skifteretten inddrages.

Plejecentrene har normalvis ikke mulighed for opbevaring af møbler eller ejendele.