Specielle botilbud - midlertidige eller til særlige målgrupper

Midlertidige døgntilbud

Information fra Visitationsenheden om tilbud efter lov om social service § 84, stk 2.

Midlertidige pladser

Her kan du læse om boliger, som du kan bo i midlertidigt, hvis du har et specielt behov.

Rehabiliteringscentret

Rehabiliteringscenter har 30 midlertidige pladser. Der er tale om tidsbegrænsede ophold, tilpasset dine behov.

Palliationsophold på Fuglsangsø Centret

Et midlertidigt palliationsophold er en mulighed for borgere, som har brug for særlig palliativ omsorg.

Plejebolig til beboere med svært demens

Her kan du få et overblik over plejeboliger, der er indrettet til beboere med svært demens.

Neurocenter Bytoften

Bytoften er et specialiseret landsdækkende bo- og dagtilbud til borgere med en erhvervet hjerneskade.