Midlertidige døgntilbud

Visitationsenheden kan bevilge dig et midlertidigt døgnophold med henblik på vurdering af dit fremtidige behov for pleje, praktisk hjælp og boligform.

Opholdet er tidsbegrænset.

Forventningssamtale

Vi vil i forbindelse med dit ophold lave en aftale om en forventningssamtale med dig.

Formålet med forventningssamtalen er at informere dig om opholdets karakter og forventede varighed. Derudover vil vi få en aktuel status over din situation og planlægge det videre forløb.

Samtalen finder sted på det midlertidige opholdssted, og du er meget velkommen til at have en pårørende eller en bisidder med til samtalen.

Ved samtalen deltager en visitator og personale fra opholdsstedet.

Efter samtalen træffer Visitationsenheden beslutning om, hvordan du bedst muligt hjælpes videre i eget hjem, eller om der skal findes en anden løsning.

Omkostninger i forbindelse med opholdet

Du skal selv betale for en del af dit ophold, hvis du er på et vurderings-, rehabiliterings- eller venteophold.

I 2024 er priserne pr. døgn

Pris for aflastningsophold* kr. 155,00 pr. dag.

*Aflastningsprisen inkluderer døgnforplejning, rengøringsmidler og -artikler, TV-pakke samt leje og vask af linned på stuen.

Det er muligt at tilkøbe tøjvask til 7,00 kr. pr. dag.

Hvis du selv medbringer sondemad og har brug for supplement til sondemad, er prisen for supplerende kost pr. døgn i stedet hhv.:

  • Måltid svarende til middagsmad kr. 57,00
  • Mindre måltid inkl. flydende væsker kr. 19,50
  • Morgenmad kr. 38,00
  • Aftensmåltid kr. 57,00

Du vil ikke blive opkrævet egenbetaling, hvis du er på et midlertidigt akutophold.

Tilvalg på opholdsstedet

Du kan finde praktiske oplysninger om dit midlertidige opholdssted og eventuelle tilvalgsydelser i opholdsstedets folder eller ved at spørge personalet på opholdsstedet.

Transport og medicinudgifter

Udgiften til transport til og fra det midlertidige ophold og udgifter til eventuel medicin er for din egen regning.