Midlertidige pladser

Midlertidige boliger benyttes, hvis du for eksempel:
  • har akut brug for kompleks døgnpleje/omsorg i en kort periode (akut ophold).
  • venter på en plejebolig (venteophold).
  • skal have vurderet om du kan vende tilbage til din nuværende bolig eller har brug for en ny type af bolig (vurderingsophold).
  • rehabiliteringsophold
  • har brug for planlagt aflastning af syg pårørende.

Hvor er der midlertidige plejeboliger?

Der er følgende pladser rundt omkring på plejecentrene:

11 på Fuglsangsø Centret i Tjørring, heraf 4 pladser til demente.
6 på Toftebo-Centret i Hammerum.
5 på Rosenlundcentret i Snejbjerg.
2 på Engholmcentret i Sdr. Felding.
2 på Søglimt i Sunds.
2 på Sørvad i Sørvad.
2 på Sandfeldgården i Kibæk.

Der er desuden 36 pladser på Rehabiliteringscentret i Herning by. De benyttes især til vurderingsophold og akutophold.