Midlertidige pladser

Midlertidige boliger benyttes, hvis du for eksempel:
 • har akut brug for kompleks døgnpleje/omsorg i en kort periode (akut ophold).
 • venter på en plejebolig (venteophold).
 • skal have vurderet om du kan vende tilbage til din nuværende bolig eller har brug for en ny type af bolig (vurderingsophold).
 • rehabiliteringsophold
 • har brug for planlagt aflastning af syg pårørende.

Hvor er der midlertidige plejeboliger?

Der er følgende pladser rundt omkring på plejecentrene:

 • 10 på Fuglsangsø Centret i Tjørring, heraf 2 pladser til demente.
 • 7 på Toftebo-Centret i Hammerum, heraf en til demente.
 • 5 på Rosenlundcentret i Snejbjerg.
 • 2 på Engholmcentret i Sdr. Felding.
 • 2 på Søglimt i Sunds.
 • 2 på Sørvad i Sørvad.
 • 2 på Sandfeldgården i Kibæk.
 • 2 på Kildehøj i Vildbjerg.

Der er desuden 30 pladser på Rehabiliteringscentret i Herning by. De benyttes især til vurderingsophold og akutophold.