Palliationsophold på Fuglsangsø Centret

Målgruppen er borgere med en terminalerklæring, som har behov for palliativ behandling udenfor eget hjem i en periode. Det kan være i situationer, hvor pårørende har brug for en pause, eller der er behov for tilsyn mange gange i døgnet eller hvor der er behov for at hjemmet tilpasses den aktuelle livssituation.

Et palliationsophold er midlertidigt, idet formålet er, at du kan vende tilbage til dit eget hjem efter endt ophold.

Personalet tilknyttet lejligheden har særlige kompetencer indenfor palliativ pleje og omsorg. Indsatserne leveres i samarbejde med Herning Kommunes Palliationsgruppe.

Det kan være et lokalt alternativ for borgere, hvor et ophold på et hospice ikke er en løsning. Det kan eksempelvis være på grund af afstand til pårørende. Det er muligt for pårørende at overnatte i lejligheden.

Mere info om ophold

Hvordan bliver man visiteret til et palliationsophold?

Kontakt Visitationsenheden i Herning Kommune på 96284460 på hverdage. 
Udenfor normal åbningstid kontaktes Herning Kommunes Akutteam.

Udgifter i forbindelse med opholdet

Et palliationsophold bevilges efter Serviceloven, og Herning Kommune skal således opkræve betaling fra borgeren for opholdet.

Betaling sker efter gældende takster. Der er også egenbetaling for pårørendes ophold efter gældende takster. Hertil kan komme udgifter til transport til og fra opholdet.