Plejebolig til svært demente

Flere steder er der indrettet særlige afsnit, hvor det er muligt at tilbyde svært demente borgere en skærmet plads.

Du skal være visiteret til en skærmet plejebolig for at kunne få en af disse pladser.

Her er der boliger til svært demente her:

  • Engholmcentret i Sdr. Felding - 6 pladser.
  • Fuglsangsø Centret i Tjørring - 16 pladser
  • Lindegården, Blok B (stuen og 1. sal) - i alt 18 pladser.
  • Toftebo-Centret i Hammerum - 9 pladser.

Du og dine pårørende kan også benytte andre tilbud - læs mere om demensrådgivning.