Aktiviteter og frivillige

Frivillige

Engholms Venner

Engholm Plejecenter har mange frivillige, som hver uge arrangerer aktiviteter for beboerne og medlemmer af foreningen" Engholms Venner", bl.a. højtlæsning, spilledage, bankospil, sang.

Vennekredsen udgiver bladet "Engholm Nyt" 2 gange om året, hvor bl.a. alle arrangementer er beskrevet. Det kræver medlemskab for at modtage "Engholm Nyt"

Det koster 75 kr. for enlige og 150 kr. for ægtepar at være medlem. Der afholdes årlig generalforsamling i april måned.

Bussens Venner

Bussens Venner har ansvaret for drift og vedligeholdelse af hjemmets bus. Derudover driver de også butikken på Engholm Plejecentret, hvor overskuddet går til drift af bussen.
Det koster 50 kr. pr. år at være medlem.

Du skal være medlem af Bussens Venner for at deltage i turene. Der vil være betaling for længere ture i bussen.
Det er mulig at leje bussen til transport af beboerne. Kontakt pedellen for nærmere information.
Der afholdes generalforsamling i januar i forbindelse med Centrets nytårskur. 

Frivillige til ture ud af huset

Hver onsdag kommer frivillige for at gå eller køre en tur ud i byen, med de af beboerne, som har lyst til at komme ud trods regn og slud. 

 

Luk alle
Åben alle

Vennekredsens aktiviteter december 2022 til maj 2023

December 

Den 6. kl. 14:30 - Sang.

Den 23. kl. 10:00 - Julegudstjeneste med kaffe fra kl. 10:00.

2023
Januar

Den 3. kl. 14:30 - Sang.

Den 11. kl. 10:30 - Gudstjeneste med kaffe fra kl. 10:00

Den 18. kl. 19:00 - Generalforsamling og nytårskur i Bussens Venner.

Den 26. kl. 14:30 - Banko.

Februar

Den 7. kl. 14:30 - Sang.

Den 8. kl. 10:30 - Gudstjeneste med kaffe fra kl. 10:00.

Den 23. kl. 14:30 - Banko.

Marts

Den 7. kl. 14:30 - Sang

Den 8. kl. 10:30 - Gudstjeneste med kaffe fra kl. 10:00.

Den 17. kl. 13:00 - Skosalg og kl. 14:00 Tøjsalg.

Den 20. kl. 18:30 - Underholdning ved Sdr. Omme Mandskor.

Den 30. kl. 14:30 - Banko

April

Den 4. kl. 14:30 - Sang.

Den 12. kl 10:30 - Gudstjeneste med kaffe fra kl. 10:00.

Den 20. kl.10:00 - 12:00 - Max Mortensens Rullende Seniorshop.

Den 25. kl. 19:00 - Vennekredsens generalforsamling.

Den 27. kl. 14:30 - Banko.

Maj

Den 2. kl. 14:30 - Sang.

Den 10. kl. 10:30 - Gudstjeneste med kaffe fra kl. 10:00.

Den 25. kl. 14:30 - Banko.

 

 

 

 

Aktiviteter

Faste aktiviteter

Vennekredsen og Engholm Centret afholder en lang række faste fester hen over året. Her kan du få overblik over dagene.

Se mere om traditionerne under dagligdagen. 

Der er gudstjeneste den første torsdag i måneden i festsalen kl. 10:00. 

Hver onsdag kommer der frivillige og tilbyder dig, at gå eller køre en tur ud i byen.

Sidste torsdag i måneden er der bankospil kl. 14:30.

Hver uge er der busture, når vejret tillader det.

Du har også mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter, som Vennekredsen arrangerer. Vi hjælper dig frem og tilbage til din aktivitet, hvis du måtte have brug for dette.

Personalet tilbyder wellness stunder evt. i wellness-stol som gynger ganske stille med dejlig musik. Der tilbydes fodbade og massage af fødder og hænder og varmepuder til skulderne.

Sidste tirsdag i forårs- og efterårs månederne er der erindringsdans kl. 10:00. Vi danser til levende musik.

Kontaktinfo

Engholm Plejecenter
Nørregade 11
7280 Sdr. Felding

Tlf.: 96 28 45 90

Heidi Duelund Rudbjerg
Centerleder
Tlf.: 21 34 55 64
Mail: eghhr@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.