Demensafsnit - Oasen

En god hverdag på dine præmisser


  • At du får en værdig tilværelse, hvor du kan opnå en indre ro og føle glæde ved livet.
  • At omsorgen afspejler respekt, for den person du er - din personlighed.
  • At du tilbydes aktiviteter, der giver mening i forhold til dig og dine ressourcer.
    Her tages der hensyn til dit behov for hvile og beskyttelse.
  • Mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet i så høj en grad, du har overskud og glæde ved dette.
  • At du oplever, du bliver værdsat og oplever tryghed og nærvær.
  • Et godt samarbejde mellem personalet, dig og dine pårørende.

Kontaktinfo

Engholm Plejecenter
Nørregade 11
7280 Sdr. Felding

Tlf.: 96 28 45 90

Heidi Duelund Rudbjerg
Centerleder
Tlf.: 21 34 55 64
Mail: eghhr@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.