Familie og pårørende

Informationsmøder

2 gange årligt afholdes der et informationsmøde. 
På mødet vil der være en kort orientering om, hvad der er sket i huset siden sidste møde. Derefter kan alle komme til orde med diverse spørgsmål. 

Luk alle
Åben alle

Referat fra dialogmøde på Langelinie og Oasen på Engholm Plejecenter november 2023

Velkomst og præsentationsrunde til mødet:

Orientering siden sidst:

Nye farver på væggen i festsalen og indgangen. Sdr. Felding borgerforening tusind tak til jer for hjælpen til at få malet.

Fokus på meningsskabende aktiviteter inden for rammerne. Vi får stor opbakning fra frivillige.

Som pårørende og ven af huset har I mulighed for at følge os på Facebook. Siden hedder Engholmcentret i Sdr Felding - stavet uden punktum. 

Vi har på lørdag den 25.  november julemarked her på Engholm Plejecenter fra kl 14:00.

Den 25. november er også datoen for, at det nye Engholm Nyt er på gaden.
Typisk får mange fornyet deres medlemskab til Engholms Venner til julemarkedet. Årskontingent er 75 kr.

Julemarkedet er overordnet afholdt af Engholms Venner. Der vil være boder, underholdning, tombola, gløgg og æbleskiver.
Håber I kigger forbi. Det også en oplagt mulighed for, måske at hjælpe med julepyntningen i lejlighederne inde 1. december.

Den 6. december holder Engholmcentret julefrokost for beboerne, sammen med de frivillige. De frivillige er inviteret med som gæster.

Den 23. december er der julegudstjeneste om formiddagen. Se tidspunkt i det nye Engholm Nyt:

Den 24. december serveres julemad til middag som sidste år. Vi oplevede det som en positiv tendens, at tænke ind, det at ”strække” julen over nogle flere timer.
For de nye her tilstede her i aften, så går forklaringen på, at erfaringerne var, at mange beboere, der ikke var ude juleaften, allerede var trætte før og under aftensmaden, da man typisk havde haft familiebesøg det meste af eftermiddagen. Familiebesøg skal man endelig ikke skære ned på. Nu starter vi i stedet med den længe ventede and, som mange også glæder sig til, og når anden så er godt inden bords, så  er der dans om juletræet, familiebesøg, aktiviteter, gaver i løbet af dagen og aftenen, og for de der har behov for, at være i seng tidlig, så er de hyggelige timer mere oplevet.

Fællesspisning i festsalen er typisk for de beboere der ikke har pårørende til spisning.

De beboere der skal ud om aftenen, sætter vi som sidste år ind med særlig indsats på at sikre gode hvil, samt venlig kost for maven til middag, således anden tåles godt om aftenen.

Man er som pårørende velkommen til at spise med den 24. december.

Pris er: 200 kr. pr. person.

Spiser man som pårørende juleand til middag i lejlighederne, skal man servicere sig selv. I henter maden  fra køkkenet.

Der er tilmeldingsblanketter ude på afdelingerne.

Nytårsaften:

Festligheden er om aftenen.

Man er som pårørende velkommen til at spise med den 31. december.

Pris er: 185 kr. pr. person.

Der er tilmeldingsblanketter ude på afdelingerne.

Med hensyn til menuen:

Vi fik erfaring for sidste år, at nytårsmenuen var for kompleks for beboernes smag. Derfor i år, så lægger jeg sedler ud på afdelingerne for at få beboernes ønsker på, hvad de kunne tænke sig, at menuen til nytårs aften er.

Sidste år blev der på aftenen blandt andet ytret: Asparges supper og frikadeller med kartoffelsalat.

Vi må se, hvad ønskerne kunne være. Måden vi kan gøre det på, er at sammenholde om der er flere ønsker der går igen.
I 2022 var beboerne faktisk kede af det, og kunne slet ikke overskue den 3 retters nytårs menu, som vi fik. Det vil vi gøre alt for ikke sker igen.

Status på huset:

Plejen:
Vi oplever samlet set en stabilitet i lav udskiftning blandt personalet.

Vi har i år haft en opsigelse 1 januar og 1. marts, hvor af den ene var med ophør i ældreplejen.

Vi har også haft to i løbet af i år, som er gået på efterløn.

Vi har i 2023 nyansat 3 afløsere der er ufaglært, og af de øvrige afløsere er startet i 2022 eller før det. Så vi har en god flok afløsere. 

Vi har sendt 3 afløsere afsted på uddannelse, så tendensen er ganske positiv.

Vi har lige nu 2 kollegaer på barsel. Den ene er tilbage 15. januar 2024, og nummer 2 er tilbage sidst på sommeren 2024.

Vi har ansat flere sosuassistenter, hvilket også har gjort, at på nær 2 nætter på 6 uger, møder der en sosuassistent ind i nattevagt.

Status:
15 sosuassistenter, 3 sygeplejersker, 12 sosuhjælpere, afløsere, elever, rengøringspersonale, pedel, samt en vagtplanlægger, der deles med et andet center. Alle medarbejdere har forskellige timeantal.

Status på køkken:
Køkkenet har siden sommer 2022 haft gennemgående langtidssygdom blandt personalet. Det har været svært, men ved fælles hjælp er vi kommet igennem.

Pr. 1. marts skar vi ned med 1 personale, da det var en forventelig økonomisk tilpasning.

Her pr. 6. november er driften normaliseret. Vi har oplevet nogle bump på vejen for at nå det mål. Det er ingen hemmelighed, og det har naturligvis taget fokus fra noget andet. Samlet set, er vi nået i mål med fremstilling af forventelige kost og kvalitet trods de mange bump.

Og hvad gør man så, når der måske kun er 1 kostfaglig + centerleder ad hoc hjælp til at drifte ugens 7 dage?

Vi har løst det ved blandt andet at have fået hjælp af en pårørende, der tilbød sin frivillige hjælp til at smøre rugbrødsmadder nogle dage.

Særligt de dage hvor jeg - Heidi - har stået i køkken, har den varme kødret været færdigproduceret fra det kommunale storkøkken, således det var opvarmning + lave kartofler og grønt. Derud over er der naturligvis anden madproduktion, som varetages trods kød er for produceret.

I de stramme perioder har der særligt været skåret ned på bagning.

Vi holdes vores økonomi i 2023 i Engholms køkken.

Køkkenet er normeret til 3 ernæringsassistenter.

Status på centrets økonomi:

Til seneste møde, drøftede vi særligt emnet økonomi. Centret har gennem flere år genereret et underskud, og det gør vi også i år. Underskud er dog væsentligt mindre end i 2022. Så det virker det vi gør.

En af de store faktorer der har skabt underskud, er sygdom blandt personalet. Her taler vi langtidssygdom.

Faktisk ligger korttids sygdom på 1,8% og det et tal vi kan være særligt stolte af.

Den langtidssygedom vi er ramt af i huset, er nogle situationer vi på ingen måde har kunnet forudse. Men beløbet på udgiften til sygdom ligger i omegn på 850.000kr, og det går ud over det samlede . Det er de spilleregler vi er underlagt.

Derfor er det nu de nye normeringer og mødeplaner for 2024 skal skabes.
Så går vi mod, at det forventede budget har et overskud på 500.000 kr. fra årets start til uforudsigelige udgifter på personaledelen.

Vi har lært af 2023 hvad udgifter på forsikringer, renovation, el, vand og varme for fællesarealer har kostet os, og de stigninger vil automatisk blive tilpasset det forventede budget forud.

Vi forventer et samlet underskud på 700.000 i år.

Vi er strammet yderligere på, at der ikke kan genereres underskud i 2024.

Øvelsen i 2023 har været at få balanceret udgifterne ned. Det er gjort ved mindre ind møde af personale, og selektering af, om en vagt skal besættes med en vikar, hvis der er sygdom.

Derudover forventer vi at have afviklet en ”snebold” af gammel ferie, der gennem flere år, konsekvent har holdt en høj saldo med ikke afviklede ferietimer. Saldo står samlet set på et 0 pr. 15 december.

Saldoen var ved udgangen af august på + 800 timer i restferie.

Tilstede ved mødet var repræsentant fra Ældrerådet i Herning Kommune. Hun fortalte lidt om rådets arbejde. Valg hvert 4. år. De varetager interesser for alle over 60 år. Sidder med ved møder med kommunens chefer og de lytter til ældrerådets forslag med mere.
Balanceplanerne i kommunen har gjort, at der er “skåret ind til benet” på ældreområdet. For eksempel er kvalitetsstandarder ved rengøring forringet og klippekortsordningen er skåret væk.
Ældrerådet afventer nye beskrivelser omkring ældreboliger generelt. Kriterier for at blive bevilliget ældrebolig er meget svævende og ikke klare. Der er også er en del ældreboliger og plejeboliger ledige rundt i kommunen.
Borgerservice info: Pjece kan fås fra kommunen “Når livet forandrer sig – de vigtige overvejelser”.
Pjece om busruter/flextur ordningen. “Fra havelåge til hvor som helst”
Centerleder Heidi har eksemplarer af disse.

Til sidst en spændende snak om, hvad man kan gøre for at tiltrække endnu flere beboere ud til Sdr. Feldings plejehjem på landet. Der ses ledige plejeboliger i hele Herning Kommune generelt, og vi ved at yderdistrikter måske kan fravælges på grund af eksempelvis afstand. Pårørende ved mødet havde mange fine forslag – alt fra de gode historier man kunne sætte i avisen, til at tilbyde kontakt med anden pårørende til familier der overvejer at søge Engholmcentret. Pårørende var enige om, at Engholmcentret kan noget særligt.

Tak for den store ros i har til stedet – det varmer.

Referent Birthe

Referat fra Dialogmøde på Engholm Plejecenter, Oasen den 30. maj 2023

Kære beboere og familie

Referat fra dialogmøde for Engblommen og Langelinie den 31. maj 2023
Deltagelse af Hanne Frølund, medlem af Ældrerådet og kontaktperson for Engholm Plejecenter.

Dagsorden:

Info og velkomst ved centerleder
Orientering fra køkkenet ved centerleder.
Præsentation ved formand Kirsten fra Venneforeningen
Aftensmad og afrunding
Spørgsmål er velkommen

Vi sad her sidste gang i november måned, hvor vi gik mod en udmelding omkring besparelser i Herning Kommune. Her et halvt år senere, er vi blevet klogere på, hvordan dagligdagen er med de tiltag der er søsat. I vil kunne følge med i aviserne i flere artikler om de forringelser, som besparelsen har medført. Besparelsen eller jeg kan med bedre formulering kalde det en tilpasning, således at vi overholder vores budget. Alle centerledere arbejder målrettet på at overholde budgetterne rundt om på plejecentrene.
De seneste års minus i regnskaberne skal rettes op. Så besparelsen er at overholde budgettet der er politisk bestemt.

 • Køkkenet er pr 1. marts 2023 reduceret med et personale. Engholms køkken har 3 ernæringsassistenter ansat.
 • Tiltag med at reducere en time væk på nattevagt. Fordelen er 12 vagter dækket med fast personale mere på 12 uger.
 • Ind mødeprofilen er reduceret også i dagvagter og aftenvagt. I dagvagt er det antal personaler, aften og nat er det nedjustering i antal timer.
 • Hårde facts: Ved sygdom i dagvagter, kaldes der ikke ind. Ved sygdom i aftenvagt kigges der på huset. Hvem er de 4, der møder ind, og er der situationer der er ekstraordinær. Vi er nødt til at prioritere. Nattevagter skal dækkes.
 • Klippekortene er skåret væk, men vi tilbyder fortsat en del aktiviteter af den årsag, at Engholm Plejecenter er særligt heldigt stillet, da vi har et stort frivillig korps. Jeg er dybt beæret og taknemmelig for den hjælp, som de frivillige tilbyder.
  Det er vigtigt for mig at fortælle, at vores busture tilrettelægges således, at der ikke er kaldt mere personale ind, men i stedet korrigerer vi rundt i huset på sådan måde, at når et antal beboere er ude af huset, så frigiver det et personale, der tager med.
 • Engholms Venner, som er repræsenteret her i dag, I gør det fantastisk. Vi kan ikke være det, som Engholm Plejecenter er kendt for, uden jer.
  Engholm Plejecenter har et sublimt team af elever gennem hele 2023. Vi er alle overvældede af de dygtige elever, vi oplever.
 • Personalesituationen:
  Engholm ligger fortsat i den flotte ende af skalaen for faglært personale.
  VI har et par stykker på barsel og en mere om lidt, så det er besluttet, at vi går i opslag med en stilling til en social- og sundhedsassistent.
  Vi er ligeledes ved at kigge på at få skabt noget stabilitet for køkkendelen. Vi har og er ramt af sygdom på køkkensiden. Det kan mærkes særligt nu der er en mindre i teamet. Vi søger efter hjælp i køkkenet de næste 3 måneder som et vikariat.
 • Hvad udbedres ikke i 2023: Indgangsparti er fortsat ikke opdateret, jeg vægter, at driften balancerer først og fremmest.
  Shukry går og holder omgivelserne så pæne at han kan.
 • Sommerferien: Personalets sommerferieplan er lagt, og vi ser at det er landet fornuftigt. Vi har en flok afløsere som alle er kendte i huset. Derfor skal der, som det ser ud lige nu ikke oplæres yderligere personale for at kunne imødegå ferieperioden. Der er kun 1 ud af hele flokken der er oplært i år, ellers er resten gengangere. Det er betryggende både for beboerne og det faste personale at vi kender pigerne.
 • Opsamling fra jul: Mad til middag. Hvordan var jeres oplevelser som pårørende?
  Der er positiv stemning for, at vi fortsætter med at servere juleand til middag, og julen fejres resten af dagen i passende tempo.
 • Nytårsmenu 2022: Beboerne gav udtryk for at være mindre glade for den 3 retters nytårsmenu, der blev serveret. Flere satte ord på, at de gerne vil have en simplere menu. Det efterkommer vi naturligvis, og vil fremadrettet skabe en nytårsmenu valgt af beboerne.

Kommentarer til ned prioritering af istandsættelser i huset. Der kom diverse forslag til frivillig hjælp og donationer, som Heidi vil sætte fokus på med dem dette involverer.
Kommentar fra pårørende der har haft en oplevelse af Engholm, som et sted hvor man bliver mødt med venlighed og imødekommenhed.
Spørgsmål angående hvem der er ansvarlig for vedligehold generelt på Engholm? Lejligheder og det meste af Engholm vedligeholdes af Fællesbo. Der var ønske om, at de kontaktes angående gangene, da de ser meget slidte og skrammede ud.
Spørgsmål angående rengøring om der kan tilkøbes mere rengøring, da der nu gøres rent hver 3. uge. Der kan godt tilkøbes mere rengøring, men det kan kun foregå ved, at det tilkøbes ved selv at finde en rengøringsløsning.
Dialog omkring indkøb som er hver 14. dag i ulige uger.

Vigtige datoer:

Sommerfesten den 16. juni 2023 afholdes af Venneforeningen.
Mad fra Klods Hans
Se indbydelserne på opslagstavlen. Tilmelding kan ske på afdelingerne.
Pris for pårørende 200 kr. + drikkevarer. Beboerne skal betale for drikkevarer.
Julemarked den 25. november kunne eventuel være dagen, hvor der blev hygget med julepyntning i lejlighederne.

Skærmprint fra oplæg køkkenet skrevet af Tove, som er køkkenkoordinator.

 • I dag står køkkenet, som udgangspunkt for al mad til beboerne, også til fester, brunch, idrætsdag, påskefrokost, julefrokost, pølsevogn, løvfaldsfest og til de forskellige arrangementer arrangeret af Vennekredsen, så som sang, banko, generalforsamling og nytårskur.
 • Sommerfesten, som Vennekredsen også står for, er den eneste fest, køkkenet ikke har en finger med i spillet af. Der får de maden nede fra Klods Hans.
 • Vi spørger beboerne om hvad de ønsker, at spise til deres fødselsdag, og de kan også komme med ønsker til menuen.
 • Vi er, på grund af besparelser, ikke rundt på afdelinger, for at lave forskellige aktiviteter med beboerne længere. Men nogle gange når vi bager, undlader vi at tænde emhætten i køkkenet, for så vil duften sprede sig til afdelingerne.
 • Hver dag bliver der dog bagt franskbrød på Langelinie og Engblommen.
 • Vi tilbyder mad, der er lavet fra bunden, hvor vi også selv koger vores suppe. Vi sætter det over i vores store gryde, inden vi går hjem om eftermiddagen, og så er suppen klar til at blive sigtet næste morgen. Vi bager stort set al vores brød og kager. Rugbrød bager vi ikke selv. Og prøver så vidt muligt at genanvende alle rester.
 • Hvert enkelt måltid, prøver vi at tilpasse til hver enkelt beboer.
 • Vi smører vores aftensmad, så alle får det de gerne vil have.
 • På alle søndage og helligdage får de ”en lun ret”. Det kan være for eksempel være hønsesalat, varm leverpostej, tærte eller tunmousse.
 • Den varme mad kan man vælge fra, ved fisk og lever på menuen. Der erstatter vi det med noget andet.
 • Vi laver selv vores proteindrik til dem, der har brug for et ekstra skud af protein.
 • Er man besværet af at tygge og synke, har vi også speciel mad til dem.

Engholms bus kører endnu, men skal snart skiftes ud. Bussen drives ved, at der betales kontingent til Bussens Venner, samt nogle der er sponsorer. Bussen deles med daghjemmet.
Bussen kan lånes af beboers pårørende.

Vennekredsen kontingent 75kr.

Orientering fra Hanne Frølund, medlem af Ældrerådet.
Flexture prisen falder til det halve pr. km.
Personer fra 60 år kan købe buskort til 375 kr. om året.

Referat fra Dialogmøde på Engholm Plejecenter, Engblommen og Svalegangen den 31. maj 2023

Kære beboere og familie


Referat fra dialogmøde for Engblommen og Langelinie den 31. maj 2023
Deltagelse af Hanne Frølund, medlem af Ældrerådet og kontaktperson for Engholm Plejecenter.

Dagsorden:

Info og velkomst ved centerleder
Orientering fra køkkenet ved centerleder.
Præsentation ved formand Kirsten fra Venneforeningen
Aftensmad og afrunding
Spørgsmål er velkommen

Aftenen starter med, at alle der deltager præsenterer sig.

Vi sad her sidste gang i november måned, hvor vi gik mod en udmelding omkring besparelser i Herning Kommune. Her et halvt år senere, er vi blevet klogere på, hvordan dagligdagen er med de tiltag der er søsat. I vil kunne følge med i aviserne i flere artikler om de forringelser, som besparelsen har medført. Besparelsen eller jeg kan med bedre formulering kalde det en tilpasning, således at vi overholder vores budget. Alle centerledere arbejder målrettet på at overholde budgetterne rundt om på plejecentrene.
De seneste års minus i regnskaberne skal rettes op. Så besparelsen er at overholde budgettet der er politisk bestemt.

 • Køkkenet er pr 1. marts 2023 reduceret med et personale. Engholms køkken har 3 ernæringsassistenter ansat.
 • Tiltag med at reducere en time væk på nattevagt. Fordelen er 12 vagter dækket med fast personale mere på 12 uger.
 • Ind mødeprofilen er reduceret også i dagvagter og aftenvagt. I dagvagt er det antal personaler, aften og nat er det nedjustering i antal timer.
 • Hårde facts: Ved sygdom i dagvagter, kaldes der ikke ind. Ved sygdom i aftenvagt kigges der på huset. Hvem er de 4, der møder ind, og er der situationer der er ekstraordinær. Vi er nødt til at prioritere. Nattevagter skal dækkes.
 • Klippekortene er skåret væk, men vi tilbyder fortsat en del aktiviteter af den årsag, at Engholm Plejecenter er særligt heldigt stillet, da vi har et stort frivillig korps. Jeg er dybt beæret og taknemmelig for den hjælp, som de frivillige tilbyder.
  Det er vigtigt for mig at fortælle, at vores busture tilrettelægges således, at der ikke er kaldt mere personale ind, men i stedet korrigerer vi rundt i huset på sådan måde, at når et antal beboere er ude af huset, så frigiver det et personale, der tager med.
 • Engholms Venner, som er repræsenteret her i dag, I gør det fantastisk. Vi kan ikke være det, som Engholm Plejecenter er kendt for, uden jer.
  Engholm Plejecenter har et sublimt team af elever gennem hele 2023. Vi er alle overvældede af de dygtige elever, vi oplever.
 • Personalesituationen:
  Engholm ligger fortsat i den flotte ende af skalaen for faglært personale.
  VI har et par stykker på barsel og en mere om lidt, så det er besluttet, at vi går i opslag med en stilling til en social- og sundhedsassistent.
  Vi er ligeledes ved at kigge på at få skabt noget stabilitet for køkkendelen. Vi har og er ramt af sygdom på køkkensiden. Det kan mærkes særligt nu der er en mindre i teamet. Vi søger efter hjælp i køkkenet de næste 3 måneder som et vikariat.
 • Hvad udbedres ikke i 2023: Indgangsparti er fortsat ikke opdateret, jeg vægter, at driften balancerer først og fremmest.
  Shukry går og holder omgivelserne så pæne at han kan.
 • Sommerferien: Personalets sommerferieplan er lagt, og vi ser at det er landet fornuftigt. Vi har en flok afløsere som alle er kendte i huset. Derfor skal der, som det ser ud lige nu ikke oplæres yderligere personale for at kunne imødegå ferieperioden. Der er kun 1 ud af hele flokken der er oplært i år, ellers er resten gengangere. Det er betryggende både for beboerne og det faste personale at vi kender pigerne.
 • Opsamling fra jul: Mad til middag. Hvordan var jeres oplevelser som pårørende?
  Der er positiv stemning for, at vi fortsætter med at servere juleand til middag, og julen fejres resten af dagen i passende tempo.
 • Nytårsmenu 2022: Beboerne gav udtryk for at være mindre glade for den 3 retters nytårsmenu, der blev serveret. Flere satte ord på, at de gerne vil have en simplere menu. Det efterkommer vi naturligvis, og vil fremadrettet skabe en nytårsmenu valgt af beboerne.

Kommentarer til ned prioritering af istandsættelser i huset. Der kom diverse forslag til frivillig hjælp og donationer, som Heidi vil sætte fokus på med dem dette involverer.
Kommentar fra pårørende der har haft en oplevelse af Engholm, som et sted hvor man bliver mødt med venlighed og imødekommenhed.
Spørgsmål angående hvem der er ansvarlig for vedligehold generelt på Engholm? Lejligheder og det meste af Engholm vedligeholdes af Fællesbo. Der var ønske om, at de kontaktes angående gangene, da de ser meget slidte og skrammede ud.
Spørgsmål angående rengøring om der kan tilkøbes mere rengøring, da der nu gøres rent hver 3. uge. Der kan godt tilkøbes mere rengøring, men det kan kun foregå ved, at det tilkøbes ved selv at finde en rengøringsløsning.
Dialog omkring indkøb som er hver 14. dag i ulige uger.

Vigtige datoer:

Sommerfesten den 16. juni 2023 afholdes af Venneforeningen.
Mad fra Klods Hans
Se indbydelserne på opslagstavlen. Tilmelding kan ske på afdelingerne.
Pris for pårørende 200 kr. + drikkevarer. Beboerne skal betale for drikkevarer.

Skærmprint fra oplæg køkkenet skrevet af Tove, som er køkkenkoordinator.

 • I dag står køkkenet, som udgangspunkt for al mad til beboerne, også til fester, brunch, idrætsdag, påskefrokost, julefrokost, pølsevogn, løvfaldsfest og til de forskellige arrangementer arrangeret af Vennekredsen, så som sang, banko, generalforsamling og nytårskur.
 • Sommerfesten, som Vennekredsen også står for, er den eneste fest, køkkenet ikke har en finger med i spillet af. Der får de maden nede fra Klods Hans.
 • Vi spørger beboerne om hvad de ønsker, at spise til deres fødselsdag, og de kan også komme med ønsker til menuen.
 • Vi er, på grund af besparelser, ikke rundt på afdelinger, for at lave forskellige aktiviteter med beboerne længere. Men nogle gange når vi bager, undlader vi at tænde emhætten i køkkenet, for så vil duften sprede sig til afdelingerne.
 • Hver dag bliver der dog bagt franskbrød på Langelinie og Engblommen.
 • Vi tilbyder mad, der er lavet fra bunden, hvor vi også selv koger vores suppe. Vi sætter det over i vores store gryde, inden vi går hjem om eftermiddagen, og så er suppen klar til at blive sigtet næste morgen. Vi bager stort set al vores brød og kager. Rugbrød bager vi ikke selv. Og prøver så vidt muligt at genanvende alle rester.
 • Hvert enkelt måltid, prøver vi at tilpasse til hver enkelt beboer.
 • Vi smører vores aftensmad, så alle får det de gerne vil have.
 • På alle søndage og helligdage får de ”en lun ret”. Det kan være for eksempel være hønsesalat, varm leverpostej, tærte eller tunmousse.
 • Den varme mad kan man vælge fra, ved fisk og lever på menuen. Der erstatter vi det med noget andet.
 • Vi laver selv vores proteindrik til dem, der har brug for et ekstra skud af protein.
 • Er man besværet af at tygge og synke, har vi også speciel mad til dem.

Info: Ved Kirsten fra Venneforeningen:
Vedtægterne er at underholde beboerne samt kontakt til pårørende.
De har mange arrangementer fra gudstjeneste til større arrangementer som sommerfest og rigtig mange andre arrangementer. De kan ses i bladet Engholm Nyt. I bladet står også hvordan man bliver medlem af Engholms Venner.
Bussens Venner deles med daghjem. Der betales kontingent til bussen som går til vedligeholdelse af den. Der er stor tilslutning til den. Hvis man skal anvende bussen, skal man have en lille introduktion af Poul Erik.

Info ved Hanne fra Ældrerådet:
Ældrerådet er noget, der er i hver eneste kommune og består af 13 personer og en suppleant.
Klippekortet er noget Ældrerådet har fået i gennem, men som nu er fjernet. De forsøger at holde dialogen i gang.
Info om billig bus til pensionister, og FLEX trafik 7 kr. pr. kilometer.
Der er udleveret en folder omkring ældrerådet til dem der ønsker det.
Seniorråd syd er mere lokal, og der kan man også henvende sig.

Referat fra Dialogmøde på Engholm Plejecenter, Langelinie den 1. juni 2023


Kære beboere og familie


Referat fra dialog mødet for Langelinie den 1. juni 2023.
Deltagelse af repræsentanter fra Engholmsvenner, leder og kontaktperson for Engholmcentret.

Dagsorden:

Info og velkomst ved centerleder:
Vi sad her sidste gang i november måned, hvor vi gik mod en udmelding omkring besparelser i Herning Kommune. Her et halvt år senere, er vi blevet klogere på, hvordan dagligdagen er med de tiltag der er søsat.
I vil kunne følge med i aviserne, omkring flere artikler om de forringelser, som besparelsen har medført. Besparelsen eller jeg kan med en bedre formulering kalde det en tilpasning, således at vi overholder vores budget.
De seneste års minus i regnskaberne skal rettes op. Så besparelsen er at overholde budgettet der er politisk bestemt.
Centerlederne rundt på Herning Kommunes plejecentret arbejder alle aktivt med at balancere i at overholde budgetterne.

På Engholm Plejecenter er følgende i spil:

 • Køkkenet er pr. 1. marts reduceret med et personale. Engholm Plejecenters køkken har 3 ernæringsassistenter ansat.
 • Tiltag med at reducere en time væk på nattevagt - fordel 12 vagter dækket med fast personale mere på 12 uger.
 • Ind mødeprofilen er reduceret også i dagvagter og aftenvagt. I dagvagt er det samme antal personaler - aften og nat er det nedjustering i antal timer.
 • Facts: Ved akut sygdom i dagvagt og aftenvagt, køres langt de fleste vagter uden indkald af andet personale. Nattevagter skal altid dækkes ved sygdom.
 • Klippekortene er skåret væk, men vi tilbyder fortsat en del aktiviteter, af den årsag at Engholm Plejecenter er særligt heldigt stillet, da vi har et stort frivillig korps.
  Jeg er dybt beæret og taknemmelig for den hjælp at de frivillige tilbyder.

Det er vigtigt for mig at fortælle, at vores busture tilrettelægges således, at der ikke er kaldt mere personale ind, men i stedet korrigerer vi rundt i huset, sådan at når et antal beboere er ude af huset, så frigiver det et personale der tager med.
Engholms Venner, som er repræsenteret her i dag, I gør det fantastisk. Vi kan ikke være det, som 
Engholm Plejecenter er kendt for, uden jer. 

Personalesituationen:

Engholm ligger fortsat i den flotte ende af skalaen for faglært personale.
Vi har et par stykker på barsel og en mere lige om lidt, så det er besluttet, at vi laver opslag med en stilling til en social- og assistent.
Vi er ligeledes ved at kigge på, at få skabt noget stabilitet for køkkendelen. Vi har og er ramt af sygdom på køkkensiden. Det kan mærkes, særligt nu der er en mindre i teamet. Vi søger efter hjælp i køkkenet de næste 3 måneder, som et vikariat.
Engholm Plejecenter er et sublimt team af elever. Vi er alle overvældede af de dygtige elever vi oplever.

Hvad udbedres ikke i 2023.

Indgangsparti er fortsat ikke opdateret. Man vægter at driften balancerer først og fremmest.

Sommerferien:
Personalets sommerferieplan er lagt, og vi ser, at det er landet fornuftigt.
Vi har en flok afløsere, som alle er kendte i huset. Derfor skal der som det ser ud lige nu ikke oplæres yderligere personale, for at kunne imødegå ferieperioden.
Der er kun 1 ud af hele flokken der er oplært i år, ellers er resten gengangere. Det er betryggende både for beboerne og det faste personale, at vi kender pigerne.

Opsamling jul 2022:

Mad til middag. Hvordan var jeres oplevelser som pårørende?
Der er positiv stemning for, at der fortsættes med servering af juleand til middag, og at julen fejres fra kl. 11:30 og resten af dagen i passende tempo.

Nytår 22:

Beboerne var mindre glade for den 3 retters nytårsmenu, og flere af beboerne satte ord på, at man hellere ville have en simplere menu. Det efterkommer vi naturligvis, og vil fremadrettet skabe en nytårsmenu valgt af beboerne.

Vigtige datoer :

Sommerfesten den 16 juni 2023 afholdes af venneforening.
Mad fra Klods Hans.
Se indbydelserne på opslagstavlen. Tilmelding kan ske på afdelingerne.
Pris for pårørende 200 kr. plus drikkevarer. Beboerne skal betale for drikkevarer.

De næste måneder:

Borgerforeningen vil søge sponsorater til maling og de vil sørge for, at det vil blive malet og gjort i stand med start lige efter sommerferien.
Kibæk fotoklub vil udstille fotos på væggene på Engholm Plejecenter.
Opfordring til julepyntning af lejlighederne i forbindelse med julemarked i slutningen af november.

Præsentation ved formand Kirsten af Venneforeningen:

Vennekredsen skal lave aktiviteter som gåture, sang, deltager i erindringsdans, bankospil og så videre.
Tombola flere gange i løbet af året hvor overskuddet går til en lille julegave til alle beboere.
13. september kommer Palmehave orkesteret kl. 18:30. Mere info senere.
Personale kan anmode om ting, som for eksempel en ny radio eller tv.
Bussens Venner med ture ud i det blå med en kaffe kurv.

Skærmprint af oplæg fra køkkenet skrevet af Tove, som er køkkenkoordinator.

 • I dag står køkkenet, som udgangspunkt for al mad til beboerne, også til fester, brunch, idrætsdag, påskefrokost, julefrokost, pølsevogn, løvfaldsfest og til de forskellige arrangementer arrangeret af Vennekredsen, så som sang, banko, generalforsamling og nytårskur.
 • Sommerfesten, som Vennekredsen også står for, er den eneste fest, køkkenet ikke har en finger med i spillet af. Der får de maden nede fra Klods Hans.
 • Vi spørger beboerne om hvad de ønsker, at spise til deres fødselsdag, og de kan også komme med ønsker til menuen.
 • Vi er, på grund af besparelser, ikke rundt på afdelinger, for at lave forskellige aktiviteter med beboerne længere. Men nogle gange når vi bager, undlader vi at tænde emhætten i køkkenet, for så vil duften sprede sig til afdelingerne.
 • Hver dag bliver der dog bagt franskbrød på Langelinie og Engblommen.
 • Vi tilbyder mad, der er lavet fra bunden, hvor vi også selv koger vores suppe. Vi sætter det over i vores store gryde, inden vi går hjem om eftermiddagen, og så er suppen klar til at blive sigtet næste morgen. Vi bager stort set al vores brød og kager. Rugbrød bager vi ikke selv. Og prøver så vidt muligt at genanvende alle rester.
 • Hvert enkelt måltid, prøver vi at tilpasse til hver enkelt beboer.
 • Vi smører vores aftensmad, så alle får det de gerne vil have.
 • På alle søndage og helligdage får de ”en lun ret”. Det kan være for eksempel være hønsesalat, varm leverpostej, tærte eller tunmousse.
 • Den varme mad kan man vælge fra, ved fisk og lever på menuen. Der erstatter vi det med noget andet.
 • Vi laver selv vores proteindrik til dem, der har brug for et ekstra skud af protein.
 • Er man besværet af at tygge og synke, har vi også speciel mad til dem.

Kontaktinfo

Engholm Plejecenter
Nørregade 11
7280 Sdr. Felding

Tlf.: 96 28 45 90

Heidi Duelund Rudbjerg
Centerleder
Tlf.: 21 34 55 64
Mail: eghhr@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.