Familie og pårørende

Informationsmøder

2 gange årligt afholdes der et informationsmøde. 
På mødet vil der være en kort orientering om, hvad der er sket i huset siden sidste møde. Derefter kan alle komme til orde med diverse spørgsmål. 

Luk alle
Åben alle

Referat fra Dialogmødet på Engblommen og Svalegangen den 09.11.22

Kære beboere og familie - velkommen til Dialogmøde på Engholm Plejecenter - efterår 22

Denne gang vil der ikke være deltagelse fra køkken- og venneforening. Dette vil der være til møderne der rammer forår 2023.

Sommeren er gået siden vi sidst sad her og i den anledning, vil jeg fortæller lidt om dagligdagen hen over de forgangene måneder.

Vi har igen i år været så heldige at rekrutterer nogle dygtige ferieafløsere, som har hjulpet til hen over sommerperioden og samtidig også blevet hos os efterfølgende. Et par stykker er taget ud på rejse i den store verden igen. Det handler om at være ude i god tid med at designe et forløb for en afløser, således at denne får en god solid oplæring. Vi begynder allerede i februar og kigge os om efter gode bud på en kommende afløser. Det lyder som i vældig god tid, men rent faktisk er min erfaring at det fungerer rigtig godt. Afløseren er måske gymnasieelev, så er nødt til at praktisere oplæring i etaper.

Derfor – endelig spred budskabet blandt jeres bekendte/ unge mennesker, at der bliver mulighed for feriejob eller fast studiejob på Engholmcentret. Fast studiejob er der mulighed for at kigge på allerede inden for nærmeste fremtid.

Sommerperioden gik ganske fint i år. Når en sommerferievagtplan skabes - er der hos os, altid et skarpt fokus på, at der ikke er for meget fast personale væk af gangen. Det skal skabe tryghed for jer kære beboere og pårørende, men også for de som arbejder som afløsere hos os. Vores mål er, at man føler sig tryg. Omvendt set skal personalet have deres ferie, derfor arbejder vi meget transparent med, hvad der kan være muligt af sammenhængende uger hen over hovedferien – her særligt uge 28-29-30-31, således det ikke er udelukkende afløsere der er i vagt. Derfor ferieplanlægning drøftes og planlægges stort set hele året rundt.

Vi gør det bedste vi kan, uventede faktorer vil nok altid kunne forekomme, men vi tror på et gennemtænkt forarbejde ruster mest muligt.

Vi har ingen ledige stillinger- som faglært personale. Vi havde først på året lidt opsigelser, men det har lagt stabilt de seneste måneder. Vi bød 1. august velkommen til en ny sygeplejerske Hanne.

Hanne har mangeårigt kendskab til ældresektoren og er også uddannet SOSU-assistent og hjælper.

Vi har også budt velkommen til Ellen der er SSH. Ellen er primært på Engblommen og Svalegangen. Ellen har bred erfaring, og kommer fra hjemmeplejen.

1. september ansatte vi Thea, en ung pige, der ønsker at tage SSA uddannelsen. Alle 3 er faldet hurtigt til, så det er vi naturligvis glade for.

Heidi oplyser at Marsha er gået på Barsel og fortæller om Birtes rolle og Carina s roller.

Sidst i august havde vi idrætsdag, sammen med daghjemmet. Engholm Plejecenter vandt pokalen i år. Tv midt/vest dækkede begivenheden 😉 det var virkelig en hyggelig dag og langt de fleste beboere deltog.

I august var der også koncert med Bo Young- en koncert sponsoreret af venneforening. Det var en rigtig god eftermiddag.

Vi bruger vores bus på Engholm Plejecenter hyppigt. Fredags busture kører i bedste stil.

Hvis ikke alle har hørt eller set at Engholm Plejecenter har fået Facebook side, så vil jeg gerne reklamere lidt for den.

Man søger Engholm Plejecenter i Sdr. Felding, trykker anmod om medlemskab. Så godkender jeg eller en kollega.

Gruppen er lukket- dvs. billeder er ikke offentlig. Alle beboere har afgivet samtykke til om der må lægges billeder på. Ikke alle har ønsket og dette accepteres naturligvis.

Gruppen bruges også til ”service infos” og så tænker jeg egentlig at siden skal visualisere dagligdagen og ture ud af huset, her på Engholm Plejecenter. 

Nyhedsbreve – på hjemmesiden- Får i dem?  Kun menuen som ligger på hjemmesiden.

Mit forslag kunne være at hovedmaterialet - af nyheder bliver delt på Facebook?

Flere ønsker at nyhederne fortsat også ligger på hjemmesiden, da man ikke er på Facebook.

Jeg talte om i foråret, at jeg kunne lave en samlet oversigt på aktiviteter. Men må erkende at det bliver svært, da husets aktiviteter planlægges løbende. Husk at kigge i Engholm nyt - midtersiderne. Der står et halv års program – af aktiviteter, som Engholmsvenner står for.

Det aftales at oversigt med aktiviteterne der står på midtersiderne i Engholm nyt - vil ligeledes fremgå på hjemmesiden, suppleret med aktivitetsoversigt – som Engholm Plejecenters personale står for. Begrundelsen herfor er at ikke alle pårørende er i besiddelse af et eksemplar af Engholm nyt.

Corona : Vi har haft et udbrud på centret i uge 40 og 41. Smitten var under kontrol efter 14 dage.

Alle som har ønsket, er vaccineret – sidst i september for covid. Som det er lige nu, vil der ikke være opslag på døre og andet (indgangspartier) hvis der er covid  i huset. Sygdommen betragtes ikke som samfunds kritisk længere. Dog skal personalet fortsat bruge fuld dragt og værnemidler, når der udføres pleje hos smittet beboer. Man bliver naturligvis orienteret herfra, hvis man har en syg pårørende her på stedet.

Vi oplever fortsat at det smitter ret så kraftigt, hvis ikke smitten inddæmmes øjeblikkelig. Vi er oppe imod at det smitter før det bryder ud.

Der spørges til om det fortsat er samme Huslæge som tidligere på Engholm Plejecenter?

Og det kan der svares ja til :  Det er Betina Rose- der fortsat er Huslæge. Betina har lægepraksis i Boris

Jul og nytår :

Vi vil i år holde julen således at der serveres julemiddag – til middag

Og til aften vil der være en lækker kold anretning.

De beboere der skal ud af huset, tilbydes klar suppe med boller til middag- således der lægges en god bund mod julemiddag om aftenen - ude af huset.

Vi ser tendensen med stor julemiddag om middagen bliver mere udbredt. Vi er opmærksomme på, at det giver øget træthed med besøg om eftermiddagen af familie fra nær og fjern og oplevelserne har været mange udtrættede beboere. I må endelig ikke skrue ned for de hyggelige julebesøg og gaveudpakning hen over eftermiddagen 😊 Det varmer alle.

Der vil være juletræ og julehygge i afdelingen hele dagen, men det er samtidig forventelig at nogle ønsker at komme tidligere i seng.

Vi vil være taknemmelige hvis i som pårørende den 24. vil hjælpe jakke på og så videre, når der hentes om eftermiddagen. Jeg aftaler med personalet at de individuelt sender beboer godt afsted, og sikrer der er medicin med osv.

Nytårs aften – er en festlig aften på Engholm, hvor menuen serveres om aftenen

Hvis man som pårørende ønsker at deltage både dag eller aften – er her muligheden

Personalet har på afdelingerne sedler, hvorpå det skal beskrives, om man er ude eller hjemme

Både nytårsaften og juleaften.

Juleaften 200 kr.

Nytårsaften 185 Kr.

 

Vi har måtte sætte maling af indgangsparti lidt i bero. Vi var desværre uheldige med en stor reparation af frostrummet og køl i det store køkken i kælderen.

Jeg står hårdt på, om vi kan få etableret en renovering – først på året 23.

Fremtidige arrangementer

Julepyntning i lejlighederne, står pårørende for

Personalet sørger for at pynte op på fællesarealer

Heidi opfordre til at det eksempelvis kunne være den 26. nov. i forbindelse med det årlige julemarked på Engholm.

22. november – Max Mortensen- Salg af Tøj og tilbehør

26. november- Julemarked på Engholm

14. december afholder vi på julefrokost for beboerne

  • Vi har et ønske, om et luciaoptog i december. Vi har desværre fået afbud fra koret, der plejer at gå Lucia her på stedet. Heidi vil prøve at kontakte skolen, om ikke de kunne tænke sig at besøge os.

 

Eventuelt.

Nogle efterspørger en tavle på Engblommen angående hvem, der er på arbejde, fordi de tager elevatoren op.

Nogle bruger at de ringer på afd. hvis de har brug for at snakke med et personale.

Heidi opfordre til, at vi bruger den store tavle, der er ved at blive lavet færdig. Hænger i Indgangspartiet på væg, ved de små trin op.

Der bliver spurgt om opfølgningssamtale 1 gang årligt.

Dette ville de andre pårørende gerne og Heidi tager den med op til SSA møde.

Næste dialogmøder forventes afholdt til udgangen af maj 2023

 

Referent Anja J/ Heidi R

Referat fra Dialogmøde på Engholm Plejecenter, Langelinie den 28.11.2022

Kære beboere og familie

Denne gang var der ikke deltagelse fra køkkenet og vores Venneforening.
Dette vil der være til møderne, der rammer forår 2023.
Men i stedet havde vi deltagelse fra kommunens ældreråd. Hun fortalte lidt om hendes arbejde og hendes tanker, om de varslede besparelser.

Sommeren er gået siden vi sidst sad her, og i den anledning vil jeg fortæller lidt om dagligdagen hen over de forgangene måneder.

Vi har igen i år, været så heldige at rekruttere nogle dygtige ferieafløsere, som har hjulpet til hen over sommerperioden, og samtidig også blevet hos os efterfølgende.
Et par stykker er taget ud på rejse i den store verden igen.
Det handler om, at være ude i god tid, med at designe et forløb for en afløser, således at denne får en god solid oplæring.
Vi begynder allerede i februar og kigge os om efter gode bud på en kommende afløser. Det lyder som i vældig god tid, men rent faktisk er min erfaring, at det fungerer rigtig godt. Afløseren er måske gymnasieelev, så vi er nødt til at praktisere oplæring i etaper.
Derfor, endelig spred budskabet blandt jeres bekendte og unge mennesker at der bliver mulighed for feriejob eller fast studiejob på Engholmcentret. Fast studiejob, er der mulighed for at kigge på allerede inden for nærmeste fremtid.

Sommerperioden gik ganske fint i år. Når en sommerferievagtplan skabes, er der hos os, altid et skarpt fokus på at der ikke er for meget fast personale væk ad gangen. Det skal skabe tryghed for jer kære beboere og pårørende, men også for dem som arbejder, som afløsere hos os. Vores mål er, at man føler sig tryg. Omvendt set skal personalet have deres ferie. Derfor arbejder vi meget transparent med, hvad der kan være muligt af sammenhængende uger hen over hoved ferien, her særligt uge 28-29-30-31, således det ikke er udelukkende afløsere der er i vagt. Derfor er ferieplanlægning noget der drøftes og planlægges stort set hele året rundt.

Vi gør det bedste vi kan, uventede faktorer vil nok altid kunne forekomme, men vi tror på et gennemtænkt forarbejde ruster mest muligt.

Personalemæssigt har vi en ledig stilling pr 1. januar 2023 af det faglærte personale. En social- og sundhedsassistent har søgt nye udfordringer. Vi havde først på året lidt opsigelser, men det har lagt stabilt de seneste måneder. Vi bød 1. august velkommen til en ny sygeplejerske Hanne. Hanne har mangeårigt kendskab til ældresektoren, og er også uddannet sosu assistent og hjælper. Desuden er sygeplejerske Birthe overgået til gruppeleder fra 1. oktober, da Marcha er gået på barsel. Birthe vil være der de fleste hverdage i dagtiden.

Vi har også budt velkommen til Ellen. der er ssh. Ellen er primært på Engblommen og Svalegangen. Hun har bred erfaring, og kommer fra hjemmeplejen.
1. september ansatte vi Thea, en ung pige, der ønsker at tage assistent uddannelsen. Alle 3 er faldet hurtigt til, så det er vi naturligvis glade for.

Sidst i august havde vi idrætsdag, sammen med daghjemmet. Engholm vandt pokalen i år. TvMidt Vest dækkede begivenheden. Det var virkelig en hyggelig dag, og langt de fleste beboere deltog.

I august var der også koncert med Bo Young. Koncerten var sponsoreret af Venneforeningen. Det var en rigtig god eftermiddag.

Vi bruger vores bus på Engholm hyppigt. Fredags busture kører i bedste stil.

Hvis ikke alle har hørt eller set at Engholm Plejecenter har fået en Facebook side, så vil jeg gerne reklamere lidt for den.
Man søger Engholm plejecenter i Sdr. Felding, trykker anmod om medlemskab. Så godkender jeg eller kollega.
Gruppen er lukket, så billeder er ikke offentlig.
Alle beboere har afgivet samtykke til, om der må lægges billeder på. Ikke alle har ønsket dette og det accepteres naturligvis.

Gruppen bruges også til service infos, og så tænker jeg egentlig, at siden skal visualisere dagligdagen, ture ud af huset, her på Engholm Plejecenter.

Nyhedsbreve på hjemmesiden - Får i dem?

Mit forslag kunne være at hovedmaterialet af nyheder bliver delt på Facebook?
Jeg talte om i foråret, at jeg kunne lave en samlet oversigt på aktiviteter. Men må erkende, at det bliver svært, da husets aktiviteter planlægges løbende.
Husk at kigge i Engholm Nyt på midtersiderne. Der står et halvårs program af aktiviteter, som Venneforeningen står for.
Ligeledes sørger jeg for, at lægge en kopi af aktiviteterne på hjemmesiden (dem Engholms Venner står for).

Corona :
Vi har haft et udbrud på centret i uge 40 og 41. Smitten var under kontrol efter 14 dage.
Alle som har ønsket, er vaccineret sidst i september for covid-19.
Som det er lige nu, vil der ikke være opslag på døre og indgangspartier, hvis der er covid-19 i huset.

Sygdommen betragtes ikke som samfunds kritisk længere. Dog skal personalet fortsat bruge fuld dragt og værnemidler, når der udføres pleje hos smittet beboer. Man bliver naturligvis orienteret herfra, hvis man har en syg pårørende her på stedet.
Vi oplever fortsat, at det smitter ret så kraftigt, hvis ikke smitten inddæmmes øjeblikkelig. Vi er oppe imod at det smitter før det bryder ud.

Jul og nytår :
Vi vil i år holde julen således at der serveres julemiddag til middag.
Og til aften vil der være en menu, dog ikke and.
De beboere der skal ud af huset, tilbydes klar suppe med boller til middag, således der lægges en god bund mod julemiddag om aftenen ude af huset.

Vi ser tendensen med stor julemiddag om middagen bliver mere udbredt. Vi er opmærksomme på, at det giver øget træthed, med besøg om eftermiddagen af familie fra nær og fjern, og oplevelserne har været mange udtrættede beboere. I må endelig ikke skrue ned for de hyggelige julebesøg og gaveudpakning hen over eftermiddagen Det varmer alle.
Der vil være juletræ og julehygge i afdelingen hele dagen, men det er samtidig forventelig, at nogle ønsker at komme tidligere i seng.

Vi vil være taknemmelige, hvis I som pårørende den 24., vil hjælpe jakke på og så videre, når der hentes om eftermiddagen. Jeg aftaler med personalet at de individuelt sender beboer godt afsted, og sikrer der er medicin med osv.

Nytårsaften – er en festlig aften på Engholm, hvor menuen serveres om aftenen.
Hvis man som pårørende ønsker at deltage er her mulighed for det.
Personalet har på afdelingerne sedler, hvorpå det skal beskrives om man er ude eller hjemme. Dette gælder
både juleaften og nytårsaften.

Vi har måtte sætte maling af indgangsparti lidt i bero. Vi var desværre uheldige med en stor reparation af frostrummet og køl i det store køkken i kælderen.
Jeg står hårdt på, om vi kan få etableret en renovering først på året 2023.

Fremtidige arrangementer:
Luciaoptog den 13 december med 4. klasse fra skolen. 
Den 14. december afholder vi på julefrokost for beboerne og de frivillige i huset.
Vi forsøger at synge en masse julesange hele december for at skabe en hyggelig julestemning. Ofte synger vi inden eller efter middagsmaden.
Julepyntning i lejlighederne er de pårørendes opgave. Personalet sørger for at pynte op på fællesarealer.

Næste dialogmøder forventes afholdt til udgangen af maj 2023.


Referent Heidi og Birthe

Referat fr a Dialogmøde på Engholm Plejecenter den 29.11.22

Kære beboere og familie.

Denne gang vil der ikke være deltagelse fra køkken eller Venneforeningen. Dette vil der være til møderne der rammer forår 2023.
I aften er en personale, Camilla med fra plejen, da de kan være behjælpelig med nogle af jeres spørgsmål.

På grund af den økonomiske situation i Herning Kommune, hvor der skal spares og det går også ud over ældre området, har vi en repræsentant Hanne Frølund med fra Ældrerådet.

Sommeren er gået siden vi sidst sad her, og i den anledning vil jeg, fortæller lidt om dagligdagen hen over de forgangene måneder.

Vi har igen i år, været så heldige at rekruttere nogle dygtige ferieafløsere, som har hjulpet til hen over sommerperioden, og samtidig også blevet hos os efterfølgende. Et par stykker er taget ud på rejse i den store verden igen.
Det handler om, at være ude i god tid, med at designe et forløb for en afløser således, at denne for en god solid oplæring. Vi begynder allerede i februar og kigge os om efter gode bud på en kommende afløser. Det lyder som i vældig god tid, men rent faktisk er min erfaring at det fungerer rigtig godt. Afløseren er måske gymnasieelev, så er nødt til at praktisere oplæring i etaper.
På Oasen stræber vi efter så vidt muligt, at undgå afløsere, da det er vigtigt med genkendelighed. Derfor er der stor fokus på fra hele huset, at der er mest muligt fast personale.

Så spred endelig budskabet blandt jeres bekendte og unge mennesker, at der bliver mulighed for feriejob eller fast studiejob på Engholmcentret. Fast studiejob, er der mulighed for at kigge på allerede inden for nærmeste fremtid.

Sommerperioden gik ganske fint i år. Når en sommerferievagtplan skabes er der hos os, altid et skarpt fokus på, at der ikke er for meget fast personale væk af gangen. Det skal skabe tryghed for jer kære beboere og pårørende, men også for de, som arbejder som afløsere hos os. Vores mål er, at man føler sig tryg.
Omvendt set, skal personalet have deres ferie, derfor arbejder vi meget transparent med hvad der kan være muligt af sammenhængende uger hen over hoved ferien, særligt uge 28-29-30-31, således det ikke er udelukkende afløsere der er i vagt. Derfor ferieplanlægning drøftes og planlægges stort set hele året rundt.

Vi gør det bedste vi kan, uventede faktorer vil nok altid kunne forekomme, men vi tror på et gennemtænkt forarbejde ruster mest muligt.
Vi havde først på året lidt opsigelser, men det har lagt stabilt de seneste måneder. Vi bød 1. august velkommen til en ny sygeplejerske Hanne. Hanne har mangeårigt kendskab til ældresektoren, og er også uddannet sosuassistent og hjælper.

Så har vi lige modtaget en opsigelse, så der vil snarest blive slået en social og sundhedsassistent stilling op.
Vi har også budt velkommen til Ellen der er social og sundhedshjælper. Ellen er primært på Engblommen og Svalegangen. Ellen har bred erfaring, og kommer fra hjemmeplejen.

1. september ansatte vi Thea, en ung pige, der ønsker at tage social og sundhedsassistent uddannelsen. Alle 3 er faldet hurtigt til, så det er vi naturligvis glade for.

Økonomi
Som de fleste ved, skal der findes besparelser i Herning Kommune. Inden for Sundhed og Ældre, Plejecentre er der blandt andet lagt op til besparelser på klippekort, køkkenpersonale, samt lukning af Kastaniegården i Aulum.
På Engholmcentret er vi også nødt til at revurdere på, hvorledes vi forvalter vores økonomi fremadrettet.
Blandt andet er vi allerede i gang med at optimere på vores vagtplaner, som led i de tiltag der skal til, for at imødegå de økonomiske forudsætninger at spareplan 2023-2026 bringer med sig.

Vi afventer den fulde udmelding fra politisk niveau, med et endegyldigt resultat af spareplan.
Hvis Klippekort endegyldig skæres væk, vil vi formentlig være nødt til at revurdere på omfanget af busture ud af huset.

Spørgsmål fra pårørende: Må pårørende komme med på busture som frivilligt? Det må i meget gerne, der vil altid være en personale og en til at køre bussen, men en frivillig mere med, kan betyde at vi måske kan have et par beboere mere med. Så endelig sig til, hvis i har en god ide, at byde ind med, og kan have tid til at være behjælpelig med. Det kan være ting, som at sidde at læse en avis, se gamle billeder, hjemmebag, en tur i haven med mere. Vi elsker at skabe stjernestunder for vores beboer.

Sidst i august havde vi idrætsdag, sammen med daghjemmet. Engholm vandt pokalen i år. Tv Midtvest dækkede begivenheden 😉 det var virkelig en hyggelig dag, og langt de fleste beboere deltog.

I august var der også koncert med Bo Young. En koncert sponsoreret af Venneforeningen. Det var en rigtig god eftermiddag.

Vi bruger vores bus på Engholm hyppigt. Fredags busture kører i bedste stil.

Hvis ikke alle har hørt eller set at Engholm har fået Facebook side, så vil jeg gerne reklamere lidt for den.
Man søger Engholmcentret i Sdr. Felding, trykker anmod om medlemskab. Så godkender jeg eller kollega.
Gruppen er lukket. Det vil sige, at billeder er ikke offentlig. Alle beboere har afgivet samtykke til, om der må lægges billeder på. Ikke alle har ønsket og dette accepteres naturligvis.
Gruppen bruges også til ”service info”  og så tænker jeg egentlig, at siden skal visualisere dagligdagen,  ture ud af huset, her på Engholm.

Nyhedsbreve på hjemmesiden, får i dem?
Mit forslag kunne være at hovedmaterialet af nyheder bliver delt på Facebook?

Jeg talte om i foråret, at jeg kunne lave en samlet oversigt på aktiviteter. Men må erkende, at det bliver svært, da husets aktiviteter planlægges løbende. Husk at kigge i Engholm Nyt på midtersiderne. Der står et halv års program af aktiviteter, som Venneforeningen står for.

Corona:
Vi har haft et udbrud på centret i uge 40 og 41. Smitten var under kontrol efter 14 dage.
Alle som har ønsket, er vaccineret – sidst i september for covid-19. Som det er lige nu, vil der ikke være opslag på døre og andet ( indgangspartier) hvis der er covid-19 i huset. Sygdommen betragtes ikke som samfunds kritisk længere. Dog skal personalet fortsat bruge fuld dragt og værnemidler, når der udføres pleje hos smittet beboer. Man bliver naturligvis orienteret herfra, hvis man har en syg pårørende her på stedet.
Vi oplever fortsat at det smitter ret så kraftigt, hvis ikke smitten inddæmmes øjeblikkelig. Vi er oppe imod at det smitter før det bryder ud.

Jul og nytår:
Vi vil i år holde julen således at der serveres julemiddag til middag.
Og til aften vil der være en menu.
De beboere der skal ud af huset, tilbydes klar suppe med boller til middag, således der lægges en god bund mod julemiddag om aftenen ude af huset.

Vi ser tendensen med stor julemiddag om middagen bliver mere udbredt. Vi er opmærksomme på, at det giver øget træthed, med besøg om eftermiddagen af familie fra nær og fjern, og oplevelserne har været mange udtrættede beboere.
I må endelig ikke skrue ned for de hyggelige julebesøg og gaveudpakning hen over eftermiddagen 😊 Det varmer alle.
Der vil være juletræ og julehygge i afdelingen hele dagen, men det er samtidig forventelig at nogle ønsker, at komme tidligere i seng.
Vi vil være taknemmelige, hvis i som pårørende den 24. vil hjælpe jakke på og så videre, når der hentes om eftermiddagen. Jeg aftaler med personalet, at de individuelt sender beboer godt afsted, og sikrer der er medicin med osv.

Nytårs aften – er en festlig aften på Engholm, hvor menuen serveres om aftenen.
Hvis man som pårørende ønsker at deltage – er her muligheden
Personalet har på afdelingerne sedler, hvorpå det skal beskrives om man er ude eller hjemme
Både nytårsaften og juleaften.

Vi har måtte sætte maling af indgangsparti lidt i bero. Vi var desværre uheldige med en stor reparation af frostrummet og køl i det store køkken i kælderen.
Jeg står hårdt på, om vi kan få etableret en renovering først på året 2023.

Fremtidige arrangementer:
Den 14 december afholder på julefrokost for beboerne.
Jeg har et ønske om, et luciaoptog i december. Vi har desværre fået afbud fra koret, der plejer at gå Lucia her på stedet. Jeg vil prøve at kontakte skolen, om ikke de kunne tænke sig at besøge os.

Julepyntning i lejlighederne. Personalet sørger for at pynte op på fællesarealer.

Kontingent til bussen venner og vennekredsen:
Det er årstiden for fornyelse af kontingenter.

Kontingent til vennekreds :
Man betales kontant eller over mobilepay.
Sender man mobilepay. Skal der forud sendes en sms besked på 24 48 01 31, at pengene er på vej til kontingent betaling og hvem de er fra.. Samme nummer bruges til mobilepay. Nummeret tilhører Kassere Anna Marie Holm

Bussens venner:
Ved betaling kan der benyttes mobilepay : Send først sms med orientering om navn og betaling til kontingent, dernæst overfør penge : nummer er til begge dele: 61 33 84 36, kassere Christian Mølsted
Der kan også laves bank overførsel : reg 7625 konto 1355491 ” Bussen Engholms venner”, og husk at skrive hvem pengene er fra.

Næste dialogmøder forventes afholdt til udgangen af maj 2023.

Referent Camilla / Heidi

 

Kontaktinfo

Engholm Plejecenter
Nørregade 11
7280 Sdr. Felding

Tlf.: 96 28 45 90

Heidi Duelund Rudbjerg
Centerleder
Tlf.: 21 34 55 64
Mail: eghhr@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.