Frivillige og pårørende

Frivillige

Vi arbejder løbende på, at få frivillige ind i huset.

Det kan både være pårørende, som ønsker at hjælpe til forskellige arrangementer, eller andre som gerne vil give beboerne nogle gode oplevelser i hverdagen.

Frivillige er altid velkomne.

Pårørende

 Vi vil meget gerne have et samarbejde med pårørende.

Det er vigtigt, at vi indgår i en dialog om, hvad der er bedst for dig som beboer.

Der tilbydes pårørende samtale minimum en gang årligt.

Pårørende er altid velkomne, både i dagligdagen og i forbindelse med husets forskellige arrangementer.

Hvert år er der én fest, hvor pårørende inviteres. Inden festen begynder er der et formøde med pårørende, hvor vi fortæller, hvad der foregår i huset. De pårørende har mulighed for at komme med deres oplevelser, ideer eller lignende.

Kontaktinfo

HS Bofællesskabet
Lindegårdsvej 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 54 03

Lene Sumborg
Centerleder
Tlf.nr. 96 28 54 01
Mail: hcbls@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.